Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

4) Sū;rat An-Nisā'

Private Tutoring Sessions

4)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū Rabbakumu Al-Ladhī Khalaqakum Min Nafsin Wāĥidatin Wa Khalaqa Minhā Zawjahā Wa Baththa Minhumā Rijālāan Kathīan Wa Nisā'an ۚ Wa Attaqū Allaha Al-Ladhī Tasā'alūna Bihi Wa Al-'Arĥāma ۚ 'Inna Allāha Kāna `Alaykum Raqībāan (An-Nisā': 1). [4.1] O ljudi! Bojte se Gospodara vašeg koji vas je stvorio od duše jedne i stvorio od njeparicu njenu, i razasuo od njih dvije mnoge ljude i žene. I bojte se Allaha - Onog kojimpotražujete (međusobna prava) i (pazite) srodstva. Uistinu! Allah je nad vama Nadzornik. ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ‍‍ ‌‍‍‍‌‍ ۚ‍ ‍ ‌‍
Wa 'Ātū Al-Yatāmá 'Amwālahum ۖ Wa Lā Tatabaddalū Al-Khabītha Biţ-Ţayyibi ۖ Wa Lā Ta'kulū 'Amwālahum 'Ilá ۚ 'Amwālikum 'Innahu Kāna Ĥūbāan Kabīan (An-Nisā': 2). [4.2] I dajte siročadi imanja njihova. I ne zamjenjujte lošim dobro i ne jedite imetkenjihove uz imetke svoje. Uistinu, to je grijeh veliki. ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍ۚ‍ ‍
Wa 'In Khiftum 'Allā Tuqsiţū Fī Al-Yatāmá Fānkiĥū Mā Ţāba Lakum Mina An-Nisā' Mathná Wa Thulātha Wa Rubā`a ۖ Fa'in Khiftum 'Allā Ta`dilū Fawāĥidatan 'Aw Mā Malakat 'Aymānukum ۚ Dhālika 'Adná 'Allā Ta`ūlū (An-Nisā': 3). [4.3] A ako se bojite da nećete biti pravedni prema siročadi, tad ženite šta je dobro zavas od žena: dvije, i tri i četiri. Pa ako se plašite da nećete biti pravedni, onda jednomili onim šta posjeduju desnice vaše. To je najpodesnije, da ne biste zastranili. ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌‍ ۖ‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌ ‌
Wa 'Ātū An-Nisā' Şaduqātihinna Niĥlatan ۚ Fa'in Ţibna Lakum `An Shay'in Minhu Nafsāan Fakulūhu Hanī'āan Marī'āan (An-Nisā': 4). [4.4] I dajte ženama darove njihove (kao) poklone; pa ako vam od sebe ustupe nešto od toga,tad to jedite ugodno i prijatno. ‍‍‌‌ ‍‍ۚ‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Lā Tu'utū As-Sufahā'a 'Amwālakumu Allatī Ja`ala Allāhu Lakum Qiyāmāan Wa Arzuqūhum Fīhā Wa Aksūhum Wa Qūlū Lahum Qawlāan Ma`rūfāan (An-Nisā': 5). [4.5] I ne dajite maloumnima imanja vaša koja vam je Allah dao na upravljanje; aopskrbljujte ih iz toga i odijevajte ih i govorite im govor pristojan. ‍‍‌ ‌ ‌‌
Wa Abtalū Al-Yatāmá Ĥattá 'Idhā Balaghū An-Nikāĥa Fa'in 'Ānastum Minhum Rushdāandfa`ū 'Ilayhim 'Amwālahum ۖ Wa Lā Ta'kulūhā 'Isfāan Wa Bidāan 'An Yakbarū ۚ Wa Man Kāna Ghanīy7an Falyasta`fif ۖ Wa Man Kāna Faqīan Falya'kul Bil-Ma`rūfi ۚ Fa'idhā Dafa`tum 'Ilayhim 'Amwālahum Fa'ash/hidū `Alayhim ۚ Wa Kafá Billāhi Ĥasībāan (An-Nisā': 6). [4.6] I provjeravajte siročad dok ne stignu do braka; pa ako kod njih zapazite zrelost, tadim predajte imetke njihove; i ne jedite ih rasipanjem i brzo, da bi (oni) odrasli. A ko jebogat, tad nek se suzdrži; a ko je fukara, tad nek jede razumno. Pa kad im predate imetkenjihove, tad im svjedoke pozovite; a dovoljan je Allah Obračunac. ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍ ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌
Lilrrijāli Naşībun Mimmā Taraka Al-Wālidāni Wa Al-'Aqrabūna Wa Lilnnisā'i Naşībun Mimmā Taraka Al-Wālidāni Wa Al-'Aqrabūna Mimmā Qalla Minhu 'Aw Kathura ۚ Naşībāan Mafrūđāan (An-Nisā': 7). [4.7] Ljudima pripada dio od onoga šta ostave roditelji i bližnji, i ženama pripada dio odonog šta ostave roditelji i bližnji, od onog što je malo ili mnogo, dio obavezni. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ۚ‍‍
Wa 'Idhā Ĥađara Al-Qismata 'Ūlū Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīnu Fārzuqūhum Minhu Wa Qūlū Lahum Qawlāan Ma`rūfāan (An-Nisā': 8). [4.8] A kad diobi prisustvuju rodbina i siročad i siromasi, tad ih opskrbite iz toga igovorite im riječi uljudne. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Lyakhsha Al-Ladhīna Law Tarakū Min Khalfihim Dhurrīyatan Đi`āfāan Khāfū `Alayhim Falyattaqū Allaha Wa Lyaqūlū Qawlāan Sadīdāan (An-Nisā': 9). [4.9] I neka se plaše takvi, da ako iza sebe ostave potomke svoje nejake - (neka) se plašeza njih. Zato neka se boje Allaha i neka govore govor prav. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌
'Inna Al-Ladhīna Ya'kulūna 'Amwāla Al-Yatāmá Žulmāan 'Innamā Ya'kulūna Fī Buţūnihiman ۖ Wa Sayaşlawna Sa`īan (An-Nisā': 10). [4.10] Uistinu! Oni koji jedu imetke siročadi nasilno, samo jedu u trbuhe svoje vatru, apržiće se seirom. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍
şīkumu Allāhu Fī 'Awlādikum ۖ Lildhdhakari Mithlu Ĥažži Al-'Unthayayni ۚ Fa'in Kunna Nisā'an Fawqa Athnatayni Falahunna Thuluthā Mā Taraka ۖ Wa 'In Kānat Wāĥidatan Falahā An-Nişfu ۚ Wa Li'abawayhi Likulli Wāĥidin Minhumā As-Sudusu Mimmā Taraka 'In Kāna Lahu Waladun ۚ Fa'in Lam Yakun Lahu Waladun Wa Warithahu 'Abawāhu Fali'ammihi Ath-Thuluthu ۚ Fa'in Kāna Lahu 'Ikhwatun Fali'ammihi As-Sudusu ۚ Min Ba`di Waşīyatinşī Bihā 'Aw Daynin ۗ 'Ābā'uukum Wa 'Abnā'uukum Lā Tadrūna 'Ayyuhum 'Aqrabu Lakum Naf`āan ۚ Farīđatan Mina Allāhi ۗ 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan (An-Nisā': 11). [4.11] Nalaže vam Allah za djecu vašu: muškom pripada jednako dijelu dviju ženskih. Pa akobude ženskih iznad dvije, tad su njihove dvije trećine onog šta je ostavio; a ako budejedinica, tad je njena polovina. A roditeljima njegovim - svakom pojedinačno od njih dvoješestina od onog šta ostavi, ako on ima dijete; pa ako on ne bude imao dijete, a nasljedniknjegov roditelji njegovi, tad majka njegovu ima trećinu; pa ako on ima braću, tad majcinjegovoj pripada šestina, nakon oporuke koju je oporučio ili duga. Očevi vaši i sinovivaši: ne znate ko vam je od njih bliži korišću. Obaveza je od Allaha. Uistinu! Allah jeZnalac, Mudri. ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ۖ ‍‍‍‍ۚ‌ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍ ۖ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍ ۚ‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ۚ‌ ‍ۚ ‍‌‌ ‍ ‍ ‍ ۗ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍ ۗ‍ ‍
Wa Lakum Nişfu Mā Taraka 'Azwājukum 'In Lam Yakun Lahunna Waladun ۚ Fa'in Kāna Lahunna Waladun Falakumu Ar-Rubu`u Mimmā Tarakna ۚ Min Ba`di Waşīyatinşīna Bihā 'Aw Daynin ۚ Wa Lahunna Ar-Rubu`u Mimmā Taraktum 'In Lam Yakun Lakum Waladun ۚ Fa'in Kāna Lakum Waladun Falahunna Ath-Thumunu Mimmā Taraktum ۚ Min Ba`di Waşīyatinşūna Bihā 'Aw Daynin ۗ Wa 'In Kāna Rajulunrathu Kalālatan 'Aw Amra'atun Wa Lahu 'Akhun 'Aw 'Ukhtun Falikulli Wāĥidin Minhumā As-Sudusu ۚ Fa'in Kānū 'Akthara Min Dhālika Fahum Shurakā'u Fī Ath-Thuluthi ۚ Min Ba`di Waşīyatinşá Bihā 'Aw Daynin Ghayra Muđārrin ۚ Waşīyatan Mina Allāhi ۗ Wa Allāhu `Alīmun Ĥalīmun (An-Nisā': 12). [4.12] A vama pripada pola onog šta ostave žene vaše, ako one ne budu imale dijete. Pa akoone imaju dijete, tad je vaša četvrtina onog šta su ostavile, nakon oporuke koju suoporučile ili duga. I njima pripada četvrtina onog šta ostavite, ako vi ne budete imalidijete. Pa ako vi imate dijete, tad je njihova osmina onog šta ste ostavili, nakon oporukekoju ste oporučili ili duga. A ako čovjek koji biva naslijeđen - ili žena, nema direktnihnasljednika, i imadne on brata ili sestru, tad svako od njih dvoje pojedinačno ima šestinu.Pa ako (ih) bude više od toga, tad su oni suvlasnici u trećini, nakon oporuke koja jeoporučena ili duga, bez štete. Vasijjet je od Allaha; a Allah je Znalac, Blagi. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ۚ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‍‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍ ۚ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌ ۚ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‍‌‌ ‍ ۗ ‌‌‌‌ ‍ ‌‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‌ ‍ ‌‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ۚ ‍‌‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍ ۗ‍‍‍
Tilka Ĥudūdu Allāhi ۚ Wa Man Yuţi`i Allāha Wa Rasūlahu Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā ۚ Wa Dhalika Al-Fawzu Al-`Ažīmu (An-Nisā': 13). [4.13] To su granice Allahove. A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, uvešće ga u baščeispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima; a to je uspjeh veličanstven. ‍‍‌‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍
Wa Man Ya`şi Allāha Wa Rasūlahu Wa Yata`adda Ĥudūdahu Yudkhilhu Nāan Khālidāan Fīhā Wa Lahu `Adhābun Muhīnun (An-Nisā': 14). [4.14] A ko ne posluša Allaha i Poslanika Njegova i pređe granice Njegove, uvešće ga uvatru, vječno će biti u njoj i imaće on kaznu prezrenu. ‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‌
Wa Al-Lātī Ya'tīna Al-Fāĥishata Min Nisā'ikum Fāstash/hidū `Alayhinna 'Arba`atan Minkum ۖ Fa'in Shahidū Fa'amsikūhunna Fī Al-Buyūti Ĥattá Yatawaffāhunna Al-Mawtu 'Aw Yaj`ala Allāhu Lahunna Sabīlāan (An-Nisā': 15). [4.15] A koja od žena vaših počini blud, tad zatražite da protiv njih posvjedoče četvoricaizmeđu vas. Pa ako posvjedoče, tad ih zadržite u kućama dok ih ne uzme smrt ili im Allahnačini put. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ۖ‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍
Wa Al-Ladhāni Ya'tiyānihā Minkum Fa'ādhūhumā ۖ Fa'in Tābā Wa 'Aşlaĥā Fa'a`riđū `Anhumā ۗ 'Inna Allāha Kāna Tawwābāan Raĥīmāan (An-Nisā': 16). [4.16] A dvoje između vas koje ga počini - pa kaznite njih dvoje! Pa ako se pokaju ipoprave, tad ih se okanite. Uistinu! Allah je Primalac pokajanja, Milosrdni. ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ۖ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ۗ‍ ‍ ‌‍
'Innamā At-Tawbatu `Alá Allāhi Lilladhīna Ya`malūna As-Sū'a Bijahālatin Thumma Yatūbūna Min Qarībin Fa'ūlā'ika Yatūbu Allāhu `Alayhim ۗ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan (An-Nisā': 17). [4.17] Samo je pokajanje (zavisno) od Allaha za one koji urade zlo iz neznanja, zatim seubrzo pokaju. Pa tim takvima će oprostiti Allah; a Allah je Znalac, Mudri. ‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ۗ ‌‍ ‍ ‌
Wa Laysati At-Tawbatu Lilladhīna Ya`malūna As-Sayyi'āti Ĥattá 'Idhā Ĥađara 'Aĥadahumu Al-Mawtu Qāla 'Innī Tubtu Al-'Āna Wa Lā Al-Ladhīna Yamūtūna Wa Hum Kuffārun ۚ 'Ūlā'ika 'A`tadnā Lahum `Adhābāan 'Alīmāan (An-Nisā': 18). [4.18] A nije pokajanje za one koji rade loša djela - dok, kad se približi jednom od njihsmrt, rekne: "Uistinu! Ja se sad kajem", niti za one koji umru, a oni budu nevjernici. Timtakvima smo pripremili kaznu bolnu. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ۚ‍‍‌‍ ‌‍‌ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Yaĥillu Lakum 'An Tarithū An-Nisā' Karhāan ۖ Wa Lā Ta`đulūhunna Litadh/habū Biba`đi Mā 'Ātaytumūhunna 'Illā 'An Ya'tīna Bifāĥishatin Mubayyinatin ۚ Wa `Āshirūhunna Bil-Ma`rūfi ۚ Fa'in Karihtumūhunna Fa`asá 'An TakraShay'āan Wa Yaj`ala Allāhu Fīhi Khayan Kathīan (An-Nisā': 19). [4.19] O vi koji vjerujete! Ne dopušta vam se da nasljeđujete žene prisilno. I nedodijavajte im da biste ugrabili dio onog šta ste im dali, izuzev ako počine blud otvoren.I družite se s njima lijepo, pa ako ih mrzite - ta moguće je da nešto mrzite, a učinio jeAllah u tome veliko dobro. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍‍‍‌ ۚ‌ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍
Wa 'In 'Aradtumu Astibdāla Zawjin Makāna Zawjin Wa 'Ātaytum 'Iĥdāhunna Qinţāan Falā Ta'khudhū Minhu Shay'āan ۚ 'Ata'khudhūnahu Buhtānāan Wa 'Ithmāan Mubīnāan (An-Nisā': 20). [4.20] I ako želite zamjenu žene mjesto žene, a dali ste jednoj od njih sumu - tad neuzimajte ništa od toga. Zar biste to uzeli potvorom i grijehom očitim? ‌‌‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ‍‌ ‌‌
Wa Kayfa Ta'khudhūnahu Wa Qad 'Afđá Ba`đukum 'Ilá Ba`đin Wa 'Akhadhna Minkumthāqāan Ghalīžāan (An-Nisā': 21). [4.21] A kako biste to uzeli, a već ste ušli jedno drugom i uzele su od vas obavezu čvrstu? ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Wa Lā Tankiĥū Mā Nakaĥa 'Ābā'uukum Mina An-Nisā' 'Illā Mā Qad Salafa ۚ 'Innahu Kāna Fāĥishatan Wa Maqtāan Wa Sā'a Sabīlāan (An-Nisā': 22). [4.22] I ne ženite šta su ženili vaši očevi od žena, izuzimajući šta je već prošlo.Uistinu, to je bio blud i odvratnost i zao put. ‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ۚ‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌
Ĥurrimat `Alaykum 'Ummahātukum Wa Banātukum Wa 'Akhawātukum Wa `Ammātukum Wa Khālātukum Wa Banātu Al-'Akhi Wa Banātu Al-'Ukhti Wa 'Ummahātukumu Al-Lātī 'Arđa`nakum Wa 'Akhawātukum Mina Ar-Rađā`ati Wa 'Ummahātu Nisā'ikum Wa Rabā'ibukumu Al-Lātī Fī Ĥujūrikum Min Nisā'ikumu Al-Lātī Dakhaltum Bihinna Fa'in Lam Takūnū Dakhaltum Bihinna Falā Junāĥa `Alaykum Wa Ĥalā'ilu 'Abnā'ikumu Al-Ladhīna Min 'Aşlābikum Wa 'An Tajma`ū Bayna Al-'Ukhtayni 'Illā Mā Qad ۗ Salafa 'Inna Allāha Kāna Ghafūan Raĥīmāan (An-Nisā': 23). [4.23] Zabranjeno vam je: majke vaše i kćeri vaše i sestre vaše, i tetke vaše (po ocu) itetke vaše (po majci), i kćeri brata i kćeri sestre, i majke vaše koje su vas zadajale isestre vaše po dojenju, i majke žena vaših i pastorke vaše koje su pod zaštitom vašom, odžena vaših, onih kojima ste ulazili - pa ako niste ulazili u njih, tad vam nije grijeh - isupruge sinova vaših koji su iz kičmi vaših; i da sastavite dvije sestre, izuzimajući štaje već prošlo. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni; ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍ ‌‍ ‍ ‌‌‍‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌‍ ‍‌‌ ‍ ‍ ‌‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۗ‍ ‍ ‍‌‌ ‌‍
Wa Al-Muĥşanātu Mina An-Nisā' 'Illā Mā Malakat 'Aymānukum ۖ Kitāba Allāhi `Alaykum ۚ Wa 'Uĥilla Lakum Mā Warā'a Dhalikum 'An Tabtaghū Bi'amwālikum Muĥşinīna Ghayra ۚ Musāfiĥīna Famā Astamta`tum Bihi Minhunna Fa'ātūhunna 'Ujūrahunna ۚ Farīđatan Wa Lā Junāĥa `Alaykum Fīmā Tađaytum Bihi Min Ba`di ۚ Al-Farīđati 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan (An-Nisā': 24). [4.24] I udate od žena, izuzev šta posjeduju desnice vaše. Propis je Allahov vama; adozvoljeno vam je šta je mimo toga, da tražite imecima svojim (kao) kreposni, ne (kao)bludnici. Pa što imate time uživanje od njih, zato im dajite darove njihove obavezno. Inije vam grijeh u onom u čemu se saglasite nakon obaveznog. Uistinu! Allah je Znalac,Mudri. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ۖ ۚ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍ۚ‍ ‍
Wa Man Lam Yastaţi` Minkum Ţawlāan 'An Yankiĥa Al-Muĥşanāti Al-Mu'umināti Famin Mā Malakat 'Aymānukum Min Fatayātikumu Al-Mu'umināti ۚ Wa Allāhu 'A`lamu Bi'īmānikum ۚ Ba`đukum Min Ba`đin ۚnkiĥūhunna Bi'idhni 'Ahlihinna Wa 'Ātūhunna 'Ujūrahunna Bil-Ma`rūfi Muĥşanātin Ghayra Musāfiĥātin Wa Lā Muttakhidhāti 'Akhdānin ۚ Fa'idhā 'Uĥşinna Fa'in 'Atayna Bifāĥishatin Fa`alayhinna Nişfu Mā `Alá Al-Muĥşanāti Mina Al-`Adhābi ۚ Dhālika Liman Khashiya Al-`Anata Minkum ۚ Wa 'An Taşbirū Khayrun Lakum ۗ Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (An-Nisā': 25). [4.25] A ko od vas ne može (smoći) sredstava da oženi slobodne vjernice, onda od onog štaposjeduju desnice vaše, od djevojaka vaših vjernica. A Allah je Najbolji znalac vjerovanjavašeg. Vi ste jedni od drugih, zato ih ženite s dozvolom (gospodara) porodica njihovih, idajte im darove njihove pristojno: kreposnim, ne bludnicama niti uzimačicama (intimnih)prijatelja. Pa ako su udate te počine blud - tad je protiv njih pola onoga šta je protivkreposnih, od kazne. To je za onog od vas ko se plaši nevolje. A da se strpite, bolje vamje! A Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ۚۚ‍‍‍ ‍‌‌ ‍ۚ‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ۗ ‍‍‍‍ ‌‍
Yurīdu Allāhu Liyubayyina Lakum Wa Yahdiyakum Sunana Al-Ladhīna Min Qablikum Wa Yatūba `Alaykum ۗ Wa Allāhu `Alīmun Ĥakīmun (An-Nisā': 26). [4.26] Allah želi da vam objasni i uputi vas sunenu onih prije vas, i oprosti vam; a Allahje Znalac, Mudri. ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۗ‍‍‍
Wa Allāhu Yurīdu 'An Yatūba `Alaykum Wa Yurīdu Al-Ladhīna Yattabi`ūna Ash-Shahawāti 'An Tamīlū Maylāan `Ažīmāan (An-Nisā': 27). [4.27] I Allah želi da vam oprosti; a oni koji slijede strasti žele da skrenete skretanjemvelikim. ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Yurīdu Allāhu 'An Yukhaffifa `Ankum ۚ Wa Khuliqa Al-'Insānu Đa`īfāan (An-Nisā': 28). [4.28] Allah želi da vam olakša; a stvoren je čovjek slabim. ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Ta'kulū 'Amwālakum Baynakum Bil-Bāţili 'Illā 'An Takūna Tijāratan `An Tađin Minkum ۚ Wa Lā Taqtulū 'Anfusakum ۚ 'Inna Allāha Kāna Bikum Raĥīmāan (An-Nisā': 29). [4.29] O vi koji vjerujete! Ne jedite imetke svoje među sobom zaludno, izuzev da budetrgovina sporazumna među vama. I ne ubijajte duše vaše. Uistinu! Allah je vama Milosrdan. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ‍ ‍ ‌‍
Wa Man Yaf`al Dhālika `Udwānāan Wa Žulmāan Fasawfa Nuşlīhi Nāan ۚ Wa Kāna Dhālika `Alá Allāhi Yasīan (An-Nisā': 30). [4.30] A ko to učini neprijateljski i zulmom - pa pržićemo ga vatrom, a to je Allahu lahko. ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‍ ‌ ‌ ‍ ‍
'In Tajtanibū Kabā'ira Mā Tunhawna `Anhu Nukaffir `Ankum Sayyi'ātikum Wa Nudkhilkum Mudkhalāan Karīmāan (An-Nisā': 31). [4.31] Ako se klonite velikog - onog šta vam je zabranjeno, pokrit ćemo vam loša djela vašai daćemo vam da uđete ulazom plemenitim. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍
Wa Lā Tatamannawā Mā Fađđala Allāhu Bihi Ba`đakum `Alá Ba`đin ۚ Lilrrijāli Naşībun Mimmā Aktasabū ۖ Wa Lilnnisā'i Naşībun Mimmā Aktasabna ۚ Wa As'alū Allaha Min Fađlihi ۗ 'Inna Allāha Kāna Bikulli Shay'in `Alīmāan (An-Nisā': 32). [4.32] I ne žudite za onim čim vas je odlikovao Allah jedne nad drugima. Ljudi imaju dio odonog šta su zaradili i žene imaju dio onog šta su zaradile. I tražite od Allaha izblagodati Njegove. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac. ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍ۗ‍ ‍
Wa Likullin Ja`alnā Mawāliya Mimmā Taraka Al-Wālidāni Wa Al-'Aqrabūna ۚ Wa Al-Ladhīna `Aqadat 'Aymānukum Fa'ātūhum Naşībahum ۚ 'Inna Allāha Kāna `Alá Kulli Shay'in Shahīdāan (An-Nisā': 33). [4.33] I svačemu smo učinili nasljednike od onog šta ostave roditelji i rođaci. A oni skojima su desnice vaše sklopile sporazum, pa dajte im dio njihov. Uistinu! Allah je nadsvakom stvari Svjedok. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ‍ ‍ ‌ ‍
Ar-Rijālu Qawwāmūna `Alá An-Nisā' Bimā Fađđala Allāhu Ba`đahum `Alá Ba`đin Wa Bimā 'Anfaqū Min 'Amwālihim ۚ Fālşşāliĥātu Qānitātun Ĥāfižātun Lilghaybi Bimā Ĥafiža Allāhu ۚ Wa Al-Lātī Takhāfūna Nushūzahunna Fa`ižūhunna Wa Ahjurūhunna Fī Al-Mađāji`i Wa Ađribūhunna ۖ Fa'in 'Aţa`nakum Falā Tabghū `Alayhinna Sabīlāan ۗ 'Inna Allāha Kāna `Alīy7an Kabīan (An-Nisā': 34). [4.34] Ljudi su poglavari ženama, zato što ih je odlikovao Allah jedne nad drugima, i štotroše (oni) iz imetaka svojih. Zato su dobre poslušne, čuvarke nevidljivog, zato što (njih)čuva Allah. A one za koje se plašite nepokornosti njihove, pa posavjetujte ih, i ostaviteih u posteljama, i udarite ih. Pa ako vas poslušaju, tad ne tražite protiv njih puta.Uistinu! Allah je Uzvišeni, Veliki. ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ۖ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۗ‍ ‍
Wa 'In Khiftum Shiqāqa Baynihimā Fāb`athū Ĥakamāan Min 'Ahlihi Wa Ĥakamāan Min 'Ahlihā 'In Yurīdā 'Işlāĥāan Yuwaffiqi Allāhu Baynahumā ۗ 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Khabīan (An-Nisā': 35). [4.35] A ako se plašite razdora između njih dvoje, tad pošaljite suca iz porodice njegove isuca iz porodice njene. Ako žele popravljanje, srediće Allah između njih dvoje. Uistinu!Allah je Znalac, Obaviješteni. ‌‌‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‍ ‍ ‍ۗ‍ ‍‍‍
Wa A`budū Allaha Wa Lā Tushrikū Bihi Shay'āan ۖ Wa Bil-Wālidayni 'Iĥsānāan Wa Bidhī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Al-Jāri Dhī Al-Qurbá Wa Al-Jāri Al-Junubi Wa Aş-Şāĥibi Bil-Janbi Wa Abni As-Sabīli Wa Mā Malakat 'Aymānukum ۗ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Man Kāna Mukhtālāan Fakhūan (An-Nisā': 36). [4.36] I obožavajte Allaha i ne pridružujte Mu ništa! A roditeljima dobročinstvo - irodbini i siročadi i siromasima i komšiji bližem i komšiji strancu, i drugu uz bok i sinuputa, i onom šta posjeduju desnice vaše. Uistinu! Allah ne voli onog ko je razmetljiv,hvalisav, ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۗ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌
Al-Ladhīna Yabkhalūna Wa Ya'murūna An-Nāsa Bil-Bukhli Wa Yaktumūna Mā 'Ātāhumu Allāhu Min Fađlihi ۗ Wa 'A`tadnā Lilkāfirīna `Adhābāan Muhīnāan (An-Nisā': 37). [4.37] One koji škrtare i naređuju ljudima tvrdičluk i skrivaju šta im je dao Allah izblagodati Svoje; a pripremili smo nevjernicima kaznu prezrenu. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Al-Ladhīna Yunfiqūna 'Amwālahum Ri'ā'a An-Nāsi Wa Lā Yu'uminūna Billāhi Wa Lā Bil-Yawmi Al-'Ākhiri ۗ Wa Man Yakuni Ash-Shayţānu Lahu Qarīnāan Fasā'a Qarīnāan (An-Nisā': 38). [4.38] I one koji udjeljuju imetke svoje da vide ljudi, a ne vjeruju u Allaha i Danposljednji. A onaj kome bude šejtan drug, pa loš je drug. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌‍‌‍‍‍‍
Wa Mādhā `Alayhim Law 'Āmanū Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa 'Anfaqū Mimmā Razaqahumu Allāhu ۚ Wa Kāna Allāhu Bihim `Alīmāan (An-Nisā': 39). [4.39] A šta bi im bilo da vjeruju u Allaha i Dan posljednji, i udjeljuju od onog čim ih jeopskrbio Allah? - a Allah je o njima Znalac. ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ۚ ‌‍
'Inna Allāha Lā Yažlimu Mithqāla Dharratin ۖ Wa 'In Taku Ĥasanatan Yuđā`ifhā Wa Yu'uti Min Ladunhu 'Ajan `Ažīmāan (An-Nisā': 40). [4.40] Uistinu! Allah ne čini nepravdu težine zerre; i ako bude dobro djelo, udvostručićega i dati od Sebe nagradu veličanstvenu. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ۖ ‌‌‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Fakayfa 'Idhā Ji'nā Min Kulli 'Ummatin Bishahīdin Wa Ji'nā Bika `Alá Hā'uulā' Shahīdāan (An-Nisā': 41). [4.41] Pa kako će biti kad dovedemo svjedoka iz svakog naroda i dovedemo tebe protiv ovihsvjedokom? ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌‌ ‌
Yawma'idhin Yawaddu Al-Ladhīna Kafarū Wa `Aşaw Ar-Rasūla Law Tusawwá Bihimu Al-'Arđu Wa Lā Yaktumūna Allāha Ĥadīthāan (An-Nisā': 42). [4.42] Tog dana će voljeti oni koji nisu vjerovali i nisu poslušali Poslanika, da oni budusravnjeni sa zemljom, a neće sakriti od Allaha priču. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Taqra Aş-Şalāata Wa 'Antum Sukārá Ĥattá Ta`lamū Mā Taqūlūna Wa Lā Junubāan 'Illā `Ābirī Sabīlin Ĥattá Taghtasilū ۚ Wa 'In Kuntum Marđá 'Aw `Alá Safarin 'Aw Jā'a 'Aĥadun Minkum Mina Al-Ghā'iţi 'Aw Lāmastumu An-Nisā' Falam Tajidū Mā'an Fatayammamū Şa`īdāan Ţayyibāanmsaĥū Biwujūhikum Wa 'Ayd99kum ۗ 'Inna Allāha Kāna `Afūw7an Ghafūan (An-Nisā': 43). [4.43] O vi koji vjerujete! Ne približujte se salatu budete li vi pijani, dok ne znadnetešta govorite, niti (kao) džunubi - izuzev na proputovanju putem - dok se ne operete. A akobudete bolesni ili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika ili budete imali odnos saženama - pa niste našli vode, tad idite tlu čistom te potarite time lica svoja i rukesvoje. Uistinu! Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۗ‍ ‍ ‌‌ ‍‌‌
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna 'Ūtū Naşībāan Mina Al-Kitābi Yashtarūna Ađ-Đalālata Wa Yurīdūna 'An Tađillū As-Sabīla (An-Nisā': 44). [4.44] Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige, kupuju zabludu i žele da skrenete sputa. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Allāhu 'A`lamu Bi'a`dā'ikum ۚ Wa Kafá Billāhi Walīy7an Wa Kafá Billāhi Naşīan (An-Nisā': 45). [4.45] A Allah je Najbolji znalac neprijatelja vaših, i dovoljan je Allah Zaštitnik idovoljan je Allah Pomagač. ‍ ‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Mina Al-Ladhīna Hādū Yuĥarrifūna Al-Kalima `An Mawāđi`ihi Wa Yaqūlūna Sami`nā Wa `Aşaynā Wa Asma` Ghayra Musma`in Wa `inā Layy7an Bi'alsinatihim Wa Ţa`nāan Ad-Dīni ۚ Wa Law 'Annahum Qālū Sami`nā Wa 'Aţa`nā Wa Asma` Wa Anžurnā Lakāna Khayan Lahum Wa 'Aqwama Wa Lakin La`anahumu Allāhu Bikufrihim Falā Yu'uminūna 'Illā Qalīlāan (An-Nisā': 46). [4.46] (Neki) od onih koji su jevreji iskrivljuju riječi na mjestima njihovim i govore:"^ujemo, a nećemo poslušati" i "^uj ne čuo" i "Raina"- izokrećući jezicima svojim iklevećući vjeru. A da oni kažu: "^ujemo i pokoravamo se" i "Slušaj" i "Unzurna" - sigurnobi bilo bolje za njih i ispravnije. Međutim, prokleo ih je Allah zbog nevjerovanjanjihovog, pa ne vjeruju, izuzev malo. ‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba 'Āminū Bimā Nazzalnā Muşaddiqāan Limā Ma`akum Min Qabli 'An Naţmisa Wujūhāan Fanaruddahā `Alá 'Adrihā 'Aw Nal`anahum Kamā La`annā 'Aşĥāba As-Sabti ۚ Wa Kāna 'Amru Allāhi Maf`ūlāan (An-Nisā': 47). [4.47] O vi kojima je data Knjiga! Vjerujte u ono šta smo objavili potvrdom za ono kod vas,prije no što izbrišemo lica, pa ih vratimo na pozadine njihove ili ih prokunemo kao što smoprokleli kršitelje sebta. A naredba Allahova je izvršna. ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ ‌‍ ‌‌
'Inna Allāha Lā Yaghfiru 'An Yushraka Bihi Wa Yaghfiru Mā Dūna Dhālika Liman Yashā'u ۚ Wa Man Yushrik Billāhi Faqadi Aftará 'Ithmāan `Ažīmāan (An-Nisā': 48). [4.48] Uistinu! Allah ne oprašta da Mu se pridružuje, a oprašta šta je mimo toga, komehoće. A ko pridruži Allahu - pa doista je izmislio grijeh strašan. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna Yuzakkūna 'Anfusahum ۚ Bali Allāhu Yuzakkī Man Yashā'u Wa Lā Yužlamūna Fatīlāan (An-Nisā': 49). [4.49] Zar nisi vidio one koji pripisuju čistotu dušama svojim? Naprotiv, Allah čisti kogahoće, a neće se njima učiniti zulm ni žilice hurmine košpice. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ۚ ‍ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Anžur Kayfa Yaftarūna `Alá Allāhi Al-Kadhiba ۖ Wa Kafá Bihi 'Ithmāan Mubīnāan (An-Nisā': 50). [4.50] Pogledaj kako izmišljaju protiv Allaha laž, a to je dovoljno očit grijeh. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna 'Ūtū Naşībāan Mina Al-Kitābi Yu'uminūna Bil-Jibti Wa Aţ-Ţāghūti Wa Yaqūlūna Lilladhīna Kafarū Hā'uulā' 'Ahdá Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Sabīlāan (An-Nisā': 51). [4.51] Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Vjeruju u džibta i taguta, i govore zaone koji ne vjeruju: "Ovi su upućeniji putu od onih koji vjeruju." ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna La`anahumu Allāhu ۖ Wa Man Yal`ani Allāhu Falan Tajida Lahu Naşīan (An-Nisā': 52). [4.52] To su oni koje je prokleo Allah, a koga prokune Allah, pa nećeš mu naći pomagača. ‍‍‌‍ ‍‍‍ۖ ‌‍‌‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Am Lahum Naşībun Mina Al-Mulki Fa'idhāan Lā Yu'utūna An-Nāsa Naqīan (An-Nisā': 53). [4.53] Zar oni imaju dio vlasti? Pa tad ne bi dali ljudima zareza na hurminoj košpici. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
'Am Yaĥsudūna An-Nāsa `Alá Mā 'Ātāhumu Allāhu Min Fađlihi ۖ Faqad 'Ātaynā 'Āla 'Ibhīma Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa 'Ātaynāhum Mulkāan `Ažīmāan (An-Nisā': 54). [4.54] Zar zavide ljudima na onom šta im je dao Allah iz dobrote Svoje? Pa doista smo daliporodu Ibrahimovom Knjigu i mudrost, i dali im vlast veličanstvenu. ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Faminhum Man 'Āmana Bihi Wa Minhum Man Şadda `Anhu ۚ Wa Kafá Bijahannama Sa`īan (An-Nisā': 55). [4.55] Pa između njih je ko je vjerovao u nju, i od njih je ko se odvraćao od nje; adovoljan je Džehennem (kao) seir. ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyātinā Sawfa Nuşlīhiman Kullamā Nađijat Julūduhum Baddalnāhum Julūdāan Ghayrahā Liyadhūqū Al-`Adhāba ۗ 'Inna Allāha Kāna `Azīzāan Ĥakīmāan (An-Nisā': 56). [4.56] Uistinu! One koji ne vjeruju u ajete Naše: pržićemo ih vatrom. Kad god se ispekukože njihove zamijenit ćemo ih kožama drugim, da iskušaju kaznu. Uistinu! Allah je Moćni,Mudri. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ۗ‍ ‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sanudkhiluhum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۖ Lahum Fīhā 'Azwājun Muţahharatun ۖ Wa Nudkhiluhum Žillā Žalīlāan (An-Nisā': 57). [4.57] A koji vjeruju i rade dobra djela, uvešćemo ih u bašče ispod kojih teku rijeke,vječno će biti u njima, zauvijek. Imaće oni u njima družice čiste, i uvešćemo ih uhladovinu debelu. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍
'Inna Allāha Ya'murukum 'An Tu'uaddū Al-'Amānāti 'Ilá 'Ahlihā Wa 'Idhā Ĥakamtum Bayna An-Nāsi 'An Taĥkumū Bil-`Adli ۚ 'Inna Allāha Ni`immā Ya`ižukum Bihi ۗ 'Inna Allāha Kāna Samī`āan Başīan (An-Nisā': 58). [4.58] Uistinu! Allah vam naređuje da vratite emanete vlasnicima njihovim, i kad suditemeđu ljudima da sudite pravično. Uistinu je lijepo ono čim vas Allah savjetuje. Uistinu!Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi. ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۗ‍ ‍ ‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Aţī`ū Allaha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla Wa 'Ūlī Al-'Amri Minkum ۖ Fa'in Tanāza`tumShay'in Faruddūhu 'Ilá Allāhi Wa Ar-Rasūli 'In Kuntum Tu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri ۚ Dhālika Khayrun Wa 'Aĥsanu Ta'w9lāan (An-Nisā': 59). [4.59] O vi koji vjerujete! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nosiocimavlasti između vas; pa ako se budete prepirali o nečemu, tad to vratite Allahu i Poslaniku,ako vjerujete u Allaha i Dan posljednji. To je boljeg i ljepšeg ishoda. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍ۖ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ۚ‍‍ ‌‌ ‌
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna Yaz`umūna 'Annahum 'Āmanū Bimā 'Unzila 'Ilayka Wa Mā 'Unzila Min Qablika Yurīdūna 'An Yataĥākamū 'Ilá Aţ-Ţāghūti Wa Qad 'Umirū 'An Yakfurū Bihi Wa Yurīdu Ash-Shayţānu 'An Yuđillahum Đalālāan Ba`īdāan (An-Nisā': 60). [4.60] Zar nisi vidio one koji tvrde da oni vjeruju u ono šta je objavljeno tebi i šta jeobjavljeno prije tebe? Žele da sude prema tagutu, a već im je naređeno da ne vjeruju unjega. I želi šejtan da ih zavede zabludi dalekoj. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Qīla Lahum Ta`ālawā 'Ilá Mā 'Anzala Allāhu Wa 'Ilá Ar-Rasūli Ra'ayta Al-Munāfiqīna Yaşuddūna `Anka Şudūdāan (An-Nisā': 61). [4.61] I kad im se kaže: "Idite onom šta je objavio Allah, i Poslaniku!", vidiš munafikeokreću se od tebe, odustajući. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌‌
Fakayfa 'Idhā 'Aşābat/hum Muşībatun Bimā Qaddamat 'Ayd99him Thumma Jā'ūka Yaĥlifūna Billāhi 'In 'Aradnā 'Illā 'Iĥsānāan Wa Tawf99qāan (An-Nisā': 62). [4.62] Pa kako će biti kad ih snađe nesreća zbog onog šta su unaprijed poslale rukenjihove?, zatim dođu tebi kunući se Allahom: "Željeli smo samo dobročinstvo i sređivanje." ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ya`lamu Allāhu Mā Fī Qulūbihim Fa'a`riđ `Anhum Wa `Ižhum Wa Qul Lahum Fī 'Anfusihim Qawlāan Balīghāan (An-Nisā': 63). [4.63] To su oni za koje zna Allah šta je u srcima njihovim. Zato se okreni od njih isavjetuj ih, i reci im za duše njihove riječi djelotvorne. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‌‍‍
Wa Mā 'Arsalnā Min Rasūlin 'Illā Liyu55ā`a Bi'idhni Allāhi ۚ Wa Law 'Annahum 'Idh Žalamū 'Anfusahum Jā'ūka Fāstaghfarū Allaha Wa Astaghfara Lahumu Ar-Rasūlu Lawajadū Allaha Tawwābāan Raĥīmāan (An-Nisā': 64). [4.64] A nismo poslali nijednog poslanika osim da bude slušan s dozvolom Allahovom. A daoni - kad učine zulm dušama svojim - dođu tebi pa zatraže oprost od Allaha, i (da) imzatraži oprost Poslanik, sigurno bi našli Allaha Primaocem pokajanja, Milosrdnim. ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۚ‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍
Falā Wa Rabbika Lā Yu'uminūna Ĥattá Yuĥakkimūka Fīmā Shajara Baynahum Thumma Lā Yajidū Fī 'Anfusihim Ĥarajāan Mimmā Qađayta Wa Yusallimū Taslīmāan (An-Nisā': 65). [4.65] Pa ne, tako Mi Gospodara tvog, neće vjerovati dok tebe sucem ne učine za ono šta jesporno među njima, zatim ne nađu u dušama svojim tjeskobe zbog onog šta si presudio ipredaju se pokorno. ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Law 'Annā Katabnā `Alayhim 'Ani Aqtulū 'Anfusakum 'Aw Akhrujū Min Diyārikum Mā Fa`alūhu 'Illā Qalīlun Minhum ۖ Wa Law 'Annahum Fa`alū Mā Yū`ažūna Bihi Lakāna Khayan Lahum Wa 'Ashadda Tathbītāan (An-Nisā': 66). [4.66] A da smo im Mi propisali: "Ubijte duše svoje!" ili "Izađite iz kuća vaših", ne bi toučinili, izuzev malo njih. A da oni čine ono čim se savjetuju, sigurno bi bilo bolje zanjih i više učvršćujuće; ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌
Wa 'Idhāan La'ātaynāhum Min Ladunnā 'Ajan `Ažīmāan (An-Nisā': 67). [4.67] I tad bismo im sigurno dali od Nas nagradu veliku, ‌‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Lahadaynāhum Şiţāan Mustaqīmāan (An-Nisā': 68). [4.68] I sigurno ih uputili putu pravom. ‍‍
Wa Man Yuţi`i Allāha Wa Ar-Rasūla Fa'ūlā'ika Ma`a Al-Ladhīna 'An`ama Allāhu `Alayhim Mina An-Nabīyīna Wa Aş-Şiddīqīna Wa Ash-Shuhadā'i Wa Aş-Şāliĥīna ۚ Wa Ĥasuna 'Ūlā'ika Raqāan (An-Nisā': 69). [4.69] A ko posluša Allaha i Poslanika, pa takvi su sa onima koje je obdario Allah odvjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih. A kako su divni takvi drug(ovi). ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍‌‍ ‌‍‍‍
Dhālika Al-Fađlu Mina Allāhi ۚ Wa Kafá Billāhi `Alīmāan (An-Nisā': 70). [4.70] To je blagodat od Allaha, a dovoljan je Allah Znalac. ‍‍‍‍‍ۚ ‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Khudhū Ĥidhrakumnfirū Thubātin 'Aw Anfirū Jamī`āan (An-Nisā': 71). [4.71] O vi koji vjerujete! Preduzmite (mjere) opreza vašeg, pa nastupajte grupno ilinastupajte svi zajedno. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌
Wa 'Inna Minkum Laman Layubaţţi'anna Fa'in 'Aşābatkum Muşībatun Qāla Qad 'An`ama Allāhu `Alayya 'Idh Lam 'Akun Ma`ahum Shahīdāan (An-Nisā': 72). [4.72] A uistinu, od vas je onaj ko oklijeva. Pa ako vas pogodi nesreća, kaže: "Doista meje obdario Allah kad nisam bio s njima prisutan!" ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‌‌ ‌
Wa La'in 'Aşābakum Fađlun Mina Allāhi Layaqūlanna Ka'an Lam Takun Baynakum Wa Baynahu Mawaddatun Yā Laytanī Kuntu Ma`ahum Fa'afūza Fawzāan `Ažīmāan (An-Nisā': 73). [4.73] A ako vas zadesi blagodat od Allaha, sigurno govori - kao da nije bilo između vas iizmeđu njega ljubavi: "O da sam ja bio s njima, te postigao uspjeh veliki!" ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Falyuqātil Fī Sabīli Allāhi Al-Ladhīna Yashrūna Al-Ĥayāata Ad-Dunyā Bil-'Ākhirati ۚ Wa Man Yuqātil Fī Sabīli Allāhi Fayuqtal 'Aw Yaghlib Fasawfa Nu'utīhi 'Ajan `Ažīmāan (An-Nisā': 74). [4.74] Pa neka se bore na putu Allahovom oni koji prodaju život Dunjaa za Ahiret. A ko sebori na putu Allahovom pa pogine ili pobijedi, ta daćemo mu nagradu veličanstvenu. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‌ ‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Wa Mā Lakum Lā Tuqātilūna Fī Sabīli Allāhi Wa Al-Mustađ`afīna Mina Ar-Rijāli Wa An-Nisā' Wa Al-Wildāni Al-Ladhīna Yaqūlūna Rabbanā 'Akhrijnā Min Hadhihi Al-Qaryati Až-Žālimi 'Ahluhā Wa Aj`al Lanā Min Ladunka Walīy7an Wa Aj`al Lanā Min Ladunka Naşīan (An-Nisā': 75). [4.75] A šta vam je? Ne borite se na putu Allahovom, i (za) onemoćale od ljudi i žena idjece, koji govore: "Gospodaru naš! Izvedi nas iz ovog grada, zalimi su stanovnici njegovi.I učini nam od Sebe zaštitnika i učini nam od Sebe pomagača." ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍
Al-Ladhīna 'Āmanū Yuqātilūna Fī Sabīli Allāhi ۖ Wa Al-Ladhīna Kafarū Yuqātilūna Fī Sabīli Aţ-Ţāghūti Faqātilū 'Awliyā'a Ash-Shayţāni ۖ 'Inna Kayda Ash-Shayţāni Kāna Đa`īfāan (An-Nisā': 76). [4.76] Oni koji vjeruju, bore se na putu Allahovom; a oni koji ne vjeruju bore se na pututaguta. Zato se borite protiv prijatelja šejtanovih. Uistinu, spletka šejtanova je slaba. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ۖ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna Qīla Lahum Kuffū 'Aydiyakum Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Falammā Kutiba `Alayhimu Al-Qitālu 'Idhā Farīqun Minhum Yakhshawna An-Nāsa Kakhashyati Allāhi 'Aw 'Ashadda Khashyatan ۚ Wa Qālū Rabbanā Lima Katabta `Alaynā Al-Qitāla Lawlā 'Akhkhartanā 'Ilá 'Ajalin Qarībin ۗ Qul Matā`u Ad-DunQalīlun Wa Al-'Ākhiratu Khayrun Limani Attaqá Wa Lā Tužlamūna Fatīlāan (An-Nisā': 77). [4.77] Zar nisi vidio one kojima je rečeno: "Suzdržite ruke svoje i obavljajte salat idajite zekat", pa pošto im je propisana borba: Gle!, grupa njih se plašila ljudi, kaobojanjem Allaha ili žešćim strahom, i rekoše: "Gospodaru naš! Zašto si nam propisao borbu?Zašto nam nisi odložio do roka bliskog?" Reci: "Uživanje Dunjaa je malo, a Ahiret je boljiza onog ko se boji"; a neće vam se učiniti zulm ni žilice hurmine košpice. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‍ ‍ ‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Aynamā Takūnū Yudrikkumu Al-Mawtu Wa Law Kuntum Fī Burūjin Mushayyadatin ۗ Wa 'In Tuşibhum Ĥasanatun Yaqūlū Hadhihi Min `Indi Allāhi ۖ Wa 'In Tuşibhum Sayyi'atun Yaqūlū Hadhihi Min `Indika ۚ Qul Kullun Min `Indi Allāhi ۖ Famāli Hā'uulā' Al-Qawmi Lā Yakādūna Yafqahūna Ĥadīthāan (An-Nisā': 78). [4.78] Ma gdje bili stići će vas smrt, makar bili u tornjevima podignutim. I ako ih zadesidobro, govore: "Ovo je od Allaha!"; a ako ih zadesi zlo, govore: "Ovo je od tebe!" Reci:"Sve je od Allaha!" Pa šta je ovim ljudima, skoro da ne shvataju govor? ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ‌‌‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Mā 'Aşābaka Min Ĥasanatin Famina Allāhi ۖ Wa Mā 'Aşābaka Min Sayyi'atin Famin Nafsika ۚ Wa 'Arsalnāka Lilnnāsi Rasūlāan ۚ Wa Kafá Billāhi Shahīdāan (An-Nisā': 79). [4.79] Ono šta te zadesi od dobrog - pa od Allaha je, a šta te zadesi od zla - pa od dušeje tvoje. I poslali smo tebe ljudima Poslanikom, a dovoljan je Allah Svjedok. ‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌‍‍ ‍‌ ‍‌ۚ ‌‌‌‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍ ‌
Man Yuţi`i Ar-Rasūla Faqad 'Aţā`a Allāha ۖ Wa Man Tawallá Famā 'Arsalnāka `Alayhim Ĥafīžāan (An-Nisā': 80). [4.80] Ko posluša Poslanika, pa doista je poslušao Allaha; a ko se okrene - pa nismo teposlali nad njima čuvarom. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍
Wa Yaqūlūna Ţā`atun Fa'idhā Barazū Min `Indika Bayyata Ţā'ifatun Minhum Ghayra Al-Ladhī Taqūlu ۖ Wa Allāhu Yaktubu Mā Yubayyitūna ۖ Fa'a`riđ `Anhum Wa Tawakkal `Alá Allāhi ۚ Wa Kafá Billāhi Wa Kīlāan (An-Nisā': 81). [4.81] I govore: "Poslušnost." Pa kad odu od tebe, skupina njih planira noću drugačije odonog što govoriš; a Allah piše šta smišljaju noću. Zato se okreni od njih i pouzdaj se uAllaha. A dovoljan je Allah Zaštitnik. ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍ ‌
'Afalā Yatadabbarūna Al-Qur'āna ۚ Wa Law Kāna Min `Indi Ghayri Allāhi Lawajadū Fīhi Akhtilāfāan Kathīan (An-Nisā': 82). [4.82] Pa zašto ne razmisle o Kuranu? A da je od nekog drugog mimo Allaha, sigurno binašli u njemu proturječnost mnogu. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍
Wa 'Idhā Jā'ahum 'Amrun Mina Al-'Amni 'Awi Al-Khawfi 'Adhā`ū Bihi ۖ Wa Law Raddūhu 'Ilá Ar-Rasūli Wa 'Ilá 'Ūlī Al-'Amri Minhum La`alimahu Al-Ladhīna Yastanbiţūnahu Minhum ۗ Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Lāttaba`tumu Ash-Shayţāna 'Illā Qalīlāan (An-Nisā': 83). [4.83] I kad im dođe stvar o sigurnosti ili strahu, razglase je. A da to prenesu Poslanikui nosiocima vlasti između njih, sigurno bi to otkrili oni od njih koji to ispituju. A danije dobrote Allahove prema vama i milosti Njegove, sigurno biste slijedili šejtana, izuzevmalo (vas). ‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍
Faqātil Fī Sabīli Allāhi Lā Tukallafu 'Illā Nafsaka ۚ Wa Ĥarriđi Al-Mu'uminīna ۖ `Asá Allāhu 'An Yakuffa Ba'sa Al-Ladhīna Kafarū ۚ Wa Allāhu 'Ashaddu Ba'sāan Wa 'Ashaddu Tankīlāan (An-Nisā': 84). [4.84] Zato se bori na putu Allahovom - ne teretiš se osim dušom svojom - i podstičivjernike. Možda će Allah da zadrži silu onih koji ne vjeruju. A Allah je žešće sile i žešćistrogim kažnjavanjem. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۚ ‌‍ ‍‍‍ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Man Yashfa` Shafā`atan Ĥasanatan Yakun Lahu Naşībun Minhā ۖ Wa Man Yashfa` Shafā`atan Sayyi'atan Yakun Lahu Kiflun Minhā ۗ Wa Kāna Allāhu `Alá Kulli Shay'in Muqītāan (An-Nisā': 85). [4.85] Ko se zauzme posredovanjem dobrog, biće za njega dio toga. A ko se zauzmeposredovanjem zla, biće za njega od toga dio; a Allah je svega Hranitelj. ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Ĥuyy99tum Bitaĥīyatin Faĥayyū Bi'aĥsana Minhā 'Aw Ruddūhā ۗ 'Inna Allāha Kāna `Alá Kulli Shay'in Ĥasībāan (An-Nisā': 86). [4.86] I kad budete pozdravljeni pozdravom, tad otpozdravite ljepšim od njega, ili gauzvratite. Uistinu! Allah je nad svakom stvari Obračunac. ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍ۗ‍ ‍ ‌ ‍
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۚ Layajma`annakum 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Lā Rayba Fīhi ۗ Wa Man 'Aşdaqu Mina Allāhi Ĥadīthāan (An-Nisā': 87). [4.87] Allah! Samo je On Bog! Sigurno će vas skupiti za Dan kijameta u koji nema sumnje. Ako je istinitiji od Allaha riječju? ‌‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ۗ ‌‍‌‌ ‌‍
Famā Lakum Al-Munāfiqīna Fi'atayni Wa Allāhu 'Arkasahum Bimā Kasabū ۚ 'Aturīdūna 'An Tahdū Man 'Ađalla Allāhu ۖ Wa Man Yuđlili Allāhu Falan Tajida Lahu Sabīlāan (An-Nisā': 88). [4.88] Pa šta vam je? O munaficima ste (podijeljeni u) dvije skupine, a Allah ih jepovratio zbog onog šta su zaradili. Zar želite da uputite onog koga je zabludio Allah? Akoga zabludi Allah, pa nećeš mu naći puta. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌
Waddū Law Takfurūna Kamā Kafarū Fatakūnūna Sawā'an ۖ Falā Tattakhidhū Minhum 'Awliyā'a Ĥattá Yuhājirū Fī Sabīli Allāhi ۚ Fa'in Tawallawā Fakhudhūhumqtulūhum Ĥaythu Wajadtumūhum ۖ Wa Lā Tattakhidhū Minhum Walīy7an Wa Lā Naşīan (An-Nisā': 89). [4.89] Vole da ne vjerujete kao što ne vjeruju, pa da budete isti. Zato ne uzimajte od njihprijatelje, dok se ne isele na putu Allahovom. Pa ako se okrenu, tad ih ščepajte i ubijajteih gdje god ih nađete, i ne uzimajte od njih prijatelja niti pomagača, ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍ ‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍ۚ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
'Illā Al-Ladhīna Yaşilūna 'Ilá Qawmin Baynakum Wa Baynahumthāqun 'Aw Jā'ūkum Ĥaşirat Şudūruhum 'An Yuqātilūkum 'Aw Yuqātilū Qawmahum ۚ Wa Law Shā'a Allāhu Lasallaţahum `Alaykum Falaqātalūkum ۚ Fa'ini A`tazalūkum Falam Yuqātilūkum Wa 'Alqawā 'Ilaykumu As-Salama Famā Ja`ala Allāhu Lakum `Alayhim Sabīlāan (An-Nisā': 90). [4.90] Izuzev onih koji se pripoje narodu s kojim imate sporazum, ili vam dođu stiješnjenihgrudi svojih da bi se borili protiv vas ili borili protiv naroda svog. A da hoće Allah,sigurno bi im dao moć nad vama, pa bi se sigurno borili protiv vas. Pa ako se povuku odvas, pa se ne bore protiv vas i ponude vam mir, tad vam nije Allah načinio protiv njihputa. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌
Satajidūna 'Ākharīna Yurīdūna 'An Ya'manūkum Wa Ya'manū Qawmahum Kulla Mā Ruddū 'Ilá Al-Fitnati 'Urkisū Fīhā ۚ Fa'in Lam Ya`tazilūkum Wa Yulqū 'Ilaykumu As-Salama Wa Yakuffū 'Aydiyahum Fakhudhūhumqtulūhum Ĥaythu Thaqiftumūhum ۚ Wa 'Ūla'ikum Ja`alnā Lakum `Alayhim Sulţānāan Mubīnāan (An-Nisā': 91). [4.91] Naći ćete druge - žele da se osiguraju od vas, i osiguraju od naroda njihovog. Kadgod se vrate fitneluku, podlegnu mu. Pa ako se ne povuku od vas i (ne) ponude vam mir, i(ne) zadrže ruke svoje, tad ih ščepavajte i ubijajte ih gdje god ih nađete; a to su vam tiprotiv kojih smo vam dali ovlaštenje očito. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌ۚ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Wa Mā Kāna Limu'uminin 'An Yaqtula Mu'umināan 'Illā Khaţa'an ۚ Wa Man Qatala Mu'umināan Khaţa'an Fataĥrīru Raqabatin Mu'uminatin Wa Diyatun Musallamatun 'Ilá 'Ahlihi 'Illā 'An Yaşşaddaqū ۚ Fa'in Kāna Min Qawmin `Adūwin Lakum Wa Huwa Mu'uminun Fataĥrīru Raqabatin Mu'uminatin ۖ Wa 'In Kāna Min Qawmin Baynakum Wa Baynahumthāqun Fadiyatun Musallamatun 'Ilá 'Ahlihi Wa Taĥrīru Raqabatin Mu'uminatin ۖ Faman Lam Yajid Faşiyāmu Shahrayni Mutatābi`ayni Tawbatan Mina Allāhi ۗ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan (An-Nisā': 92). [4.92] I nije za vjernika da ubije vjernika, izuzev greškom. A ko ubije vjernika greškom,tad (slijedi) oslobađanje roba vjernika i davanje krvarine porodici njegovoj, izuzev ako jeučine sadakom. Pa ako bude iz naroda neprijateljskog vama - a on bude vjernik - tad(slijedi) oslobođenje roba vjernika. A ako je iz naroda s kojim imate sporazum, tad(slijedi) plaćanje krvarine porodici njegovoj i oslobođenje roba vjernika. Pa ko ne nađe,tad (slijedi) post dva mjeseca uzastopno, kajanjem Allahu. A Allah je Znalac, Mudri. ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ۚ ‌‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍ ۖ ‌‌‌‌ ‍ ‍‌ ‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌‍ ۖ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‍ ‍ ‌
Wa Man Yaqtul Mu'umināan Muta`ammidāan Fajazā'uuhu Jahannamu Khālidāan Fīhā Wa Ghađiba Allāhu `Alayhi Wa La`anahu Wa 'A`adda Lahu `Adhābāan `Ažīmāan (An-Nisā': 93). [4.93] A ko ubije vjernika namjerno, tad je plaća njegova Džehennem, vječno će biti unjemu, i rasrdiće se Allah na njega i prokleće ga i pripremiti mu kaznu užasnu. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Đarabtum Fī Sabīli Allāhi Fatabayyanū Wa Lā Taqūlū Liman 'Alqá 'Ilaykumu As-Salāma Lasta Mu'umināan Tabtaghūna `Arađa Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Fa`inda Allāhi Maghānimu Kathīratun ۚ Kadhālika Kuntum Min Qablu Famanna Allāhu `Alaykum Fatabayyanū ۚ 'Inna Allāha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīan (An-Nisā': 94). [4.94] O vi koji vjerujete! Kad krenete na putu Allahovom, tad se obavijestite. I ne reciteonom ko vam ponudi selam: "Nisi vjernik", tražeći prolazno dobro života Dunjaa. Pa kodAllaha su dobiti mnoge. Takvi ste bili prije, pa vas je Allah obdario. Zato seobavijestite. Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ۚ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍ ‍ ۚ‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Lā Yastawī Al-Qā`idūna Mina Al-Mu'uminīna Ghayru 'Ūlī Ađ-Đarari Wa Al-Mujāhidūna Fī Sabīli Allāhi Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim ۚ Fađđala Allāhu Al-Mujāhidīna Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim `Alá Al-Qā`idīna Darajatan ۚ Wa Kullāan Wa`ada Allāhu Al-Ĥusná ۚ Wa Fađđala Allāhu Al-Mujāhidīna `Alá Al-Qā`idīna 'Ajan `Ažīmāan (An-Nisā': 95). [4.95] Nisu isti oni koji sjede od vjernika - izuzev koji imaju teškoću - i mudžahidi naputu Allahovom sa imecima njihovim i dušama njihovim. Odlikovao je Allah mudžahide imecimanjihovim i dušama njihovim nad onima koji sjede, stepenom. I svakojem je obećao Allahdobro, a odlikovao je Allah mudžahide nad onima koji sjede, nagradom veličanstvenom: ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Darajātin Minhu Wa Maghfiratan Wa Raĥmatan ۚ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan (An-Nisā': 96). [4.96] Stepenima od Sebe i oprostom i milošću; a Allah je Oprosnik Milosrdni. ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍
'Inna Al-Ladhīna Tawaffāhumu Al-Malā'ikatu Žālimī 'Anfusihim Qālū Fīma Kuntum ۖ Qālū Kunnā Mustađ`afīna Fī Al-'Arđi ۚ Qālū 'Alam Takun 'Arđu Allāhi Wāsi`atan Fatuhājirū Fīhā ۚ Fa'ūlā'ika Ma'w7hum Jahannamu ۖ Wa Sā'at Maşīan (An-Nisā': 97). [4.97] Uistinu, onima koje budu usmrćivali meleci - (dok budu) činili zulm dušama svojim -govorit će: "U čemu ste bili?" Reći će: "Bili smo nemoćni na Zemlji." Reći će: "Zar nijeZemlja Allahova prostrana, pa da se selite po njoj?" Pa tim takvima će sklonište bitiDžehennem, a zlog li dolazišta! ‍‍‍ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌ۚ ‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍
'Illā Al-Mustađ`afīna Mina Ar-Rijāli Wa An-Nisā' Wa Al-Wildāni Lā Yastaţī`ūna Ĥīlatan Wa Lā Yahtadūna Sabīlāan (An-Nisā': 98). [4.98] Izuzev nemoćnih od ljudi i žena i djece - ne mogu dovitljivošću, niti se upućujuputu. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌
Fa'ūlā'ika `Asá Allāhu 'An Ya`fuwa `Anhum ۚ Wa Kāna Allāhu `Afūw7an Ghafūan (An-Nisā': 99). [4.99] Pa tim takvima će možda Allah da izbriše, a Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik. ‍‍‌‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‍ ‍ ‌‌ ‍‌‌
Wa Man Yuhājir Fī Sabīli Allāhi Yajid Al-'Arđi Mughamāan Kathīan Wa Sa`atan ۚ Wa Man Yakhruj Min Baytihi Muhājian 'Ilá Allāhi Wa Rasūlihi Thumma Yudrik/hu Al-Mawtu Faqad Waqa`a 'Ajruhu `Alá Allāhi ۗ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan (An-Nisā': 100). [4.100] A ko se iseli na putu Allahovom, naći će na Zemlji utočišta mnoga i obilje. I konapusti kuću svoju (kao) muhadžir Allahu i Poslaniku Njegovom, zatim ga sustigne smrt, padoista (mu) zapada nagrada njegova od Allaha. A Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‌ ‍ ‍‍ ‍ ‌‍ ‌ ۗ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍
Wa 'Idhā Đarabtum Al-'Arđi Falaysa `Alaykum Junāĥun 'An Taqşurū Mina Aş-Şalāati 'In Khiftum 'An Yaftinakumu Al-Ladhīna Kafarū ۚ 'Inna Al-Kāfirīna Kānū Lakum `Adūw7an Mubīnāan (An-Nisā': 101). [4.101] A kad budete putovali po Zemlji, tad vam nije grijeh da skratite salat, ako seplašite da će vas napasti oni koji ne vjeruju. Uistinu! Nevjernici su vam neprijateljotvoreni. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌‌
Wa 'Idhā Kunta Fīhim Fa'aqamta Lahumu Aş-Şalāata Faltaqum Ţā'ifatun Minhum Ma`aka Wa Lya'khudhū 'Asliĥatahum Fa'idhā Sajadū Falyakūnū Min Warā'ikum Wa Lta'ti Ţā'ifatun 'Ukhrá Lam Yuşallū Falyuşallū Ma`aka Wa Lya'khudhū Ĥidhrahum Wa 'Asliĥatahum ۗ Wadda Al-Ladhīna Kafarū Law Taghfulūna `An 'Asliĥatikum Wa 'Amti`atikum Fayamīlūna `Alaykum Maylatan Wāĥidatan ۚ Wa Lā Junāĥa `Alaykum 'In Kāna Bikum 'Adhan Min Maţarin 'Aw Kuntum Marđá 'An Tađa`ū 'Asliĥatakum ۖ Wa Khudhū Ĥidhrakum ۗ 'Inna Allāha 'A`adda Lilkāfirīna `Adhābāan Muhīnāan (An-Nisā': 102). [4.102] I kad budeš među njima, pa za njih salat obavljaš, tad neka stoji grupa njih stobom i neka uzmu oružja svoja. Pa kad obave sedždu, onda neka (odu) iza vas. I neka dođegrupa drugih - (koji) nisu obavili salat - pa neka obave salat s tobom, i neka budu opreznii (uz) oružja svoja. Voljeli bi oni koji ne vjeruju da zanemarite oružja vaša i opremevaše, pa da se obruše na vas nasrtajem jednim. I nije vam grijeh - ako vam budeneprijatnost od kiše ili budete bolesni - da odložite oružja vaša. I preduzmite (mjere)opreza vašeg. Uistinu! Allah je nevjernicima pripremio kaznu prezrenu. ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‌ ‌‍ ۗ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Fa'idhā Qađaytumu Aş-Şalāata Fādhkurū Allaha Qiyāmāan Wa Qu`ūdāan Wa `Alá Junūbikum ۚ Fa'idhā Aţma'nantum Fa'aqīmū Aş-Şalāata ۚ 'Inna Aş-Şalāata Kānat `Alá Al-Mu'uminīna Kitābāan Mawqūtāan (An-Nisā': 103). [4.103] Pa kad završite salat, tad spominjite Allaha stojeći, i sjedeći i na bokovimavašim. Pa kad budete sigurni, tad obavljajte salat. Uistinu, salat je vjernicima propisvremenski određen. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍ ‍‍ۚ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Tahinū Fī Abtighā'i Al-Qawmi ۖ 'In Takūnū Ta'lamūna Fa'innahum Ya'lamūna Kamā Ta'lamūna ۖ Wa Tarjūna Mina Allāhi Mā Lā Yarjūna ۗ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan (An-Nisā': 104). [4.104] I ne malaksajte u traženju naroda (neprijatelja). Ako se vi patite, pa uistinu, onise pate kao što se patite, i nadate se od Allaha čemu se ne nadaju; a Allah je Znalac,Mudri. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ۖ ‌‌‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ۗ ‌‍ ‍ ‌
'Innā 'Anzalnā 'Ilayka Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Litaĥkuma Bayna An-Nāsi Bimā 'Arāka Allāhu ۚ Wa Lā Takun Lilkhā'inīna Khaşīmāan (An-Nisā': 105). [4.105] Uistinu! Mi smo ti spustili Knjigu s Istinom, da sudiš među ljudima onim šta tipokazuje Allah. A ne budi izdajicama zastupnik; ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Astaghfiri Allāha ۖ 'Inna Allāha Kāna Ghafūan Raĥīmāan (An-Nisā': 106). [4.106] I traži oprost od Allaha. Uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‌‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍ ‍ ‍‌‌ ‌‍
Wa Lā Tujādil `Ani Al-Ladhīna Yakhtānūna 'Anfusahum ۚ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Man Kāna Khawwānāan 'Athīmāan (An-Nisā': 107). [4.107] I ne raspravljaj za one koji varaju duše svoje. Uistinu! Allah ne voli onog ko jeizdajnik, grješnik. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ‍ ‌ ‍‌‌ ‍ ‍‌
Yastakhfūna Mina An-Nāsi Wa Lā Yastakhfūna Mina Allāhi Wa Huwa Ma`ahum 'Idh Yubayyitūna Mā Lā Yarđá Mina Al-Qawli ۚ Wa Kāna Allāhu Bimā Ya`malūna Muĥīţāan (An-Nisā': 108). [4.108] Kriju se od ljudi, a ne kriju od Allaha, a On je s njima kad snuju ono šta nezadovoljava od riječi. A Allah ono šta rade okružuje. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍ ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Hā'antum Hā'uulā' Jādaltum `Anhum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Faman Yujādilu Allāha `Anhum Yawma Al-Qiyāmati 'Am Man Yakūnu `Alayhim Wa Kīlāan (An-Nisā': 109). [4.109] Eto, vi ste ti koji se prepirete zbog njih u životu Dunjaa, pa ko će se prepirati sAllahom zbog njih na Dan kijameta, ili ko će biti nad njima branilac? ‌‌‍ ‍‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍ ‍‌‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Wa Man Ya`mal Sū'āan 'Aw Yažlim Nafsahu Thumma Yastaghfiri Allāha Yajidi Allāha Ghafūan Raĥīmāan (An-Nisā': 110). [4.110] A ko uradi zlo ili učini zulm duši svojoj, zatim zatraži oprost od Allaha, naći ćeAllaha Oprosnikom, Milosrdnim. ‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍
Wa Man Yaksib 'Ithmāan Fa'innamā Yaksibuhu `Alá Nafsihi ۚ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan (An-Nisā': 111). [4.111] A ko počini grijeh, pa samo ga je počinio protiv duše svoje. A Allah je Znalac,Mudri. ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌‍ ‍ ‌
Wa Man Yaksib Khaţī'atan 'Aw 'Ithmāan Thumma Yarmi Bihi Barī'āan Faqadi Aĥtamala Buhtānāan Wa 'Ithmāan Mubīnāan (An-Nisā': 112). [4.112] I ko počini grešku ili grijeh, zatim okrivi time nevinog, pa doista se opteretioklevetom i grijehom očitim. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌
Wa Lawlā Fađlu Allāhi `Alayka Wa Raĥmatuhu Lahammat Ţā'ifatun Minhum 'An Yuđillūka Wa Mā Yuđillūna 'Illā 'Anfusahum ۖ Wa Mā Yađurrūnaka Min Shay'in ۚ Wa 'Anzala Allāhu `Alayka Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa `Allamaka Mā Lam Takun Ta`lamu ۚ Wa Kāna Fađlu Allāhi `Alayka `Ažīmāan (An-Nisā': 113). [4.113] A da nije dobrote Allahove prema tebi i milosti Njegove, sigurno bi namjerilaskupina njih da te zavede, a neće zavesti, izuzev duše svoje, i neće ti štetiti nimalo. Iobjavljuje ti Allah Knjigu i mudrost, i uči te ono šta nisi znao; a dobrota Allahova jeprema tebi velika. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍ ۚ ‌‌‌‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Khayra Fī Kathīrin Min Najwāhum 'Illā Man 'Amara Bişadaqatin 'Aw Ma`rūfin 'Aw 'Işlāĥin Bayna An-Nāsi ۚ Wa Man Yaf`al Dhālika Abtighā'a Marđāati Allāhi Fasawfa Nu'utīhi 'Ajan `Ažīmāan (An-Nisā': 114). [4.114] Nema dobrog u mnogom od tajnog razgovora njihovog, osim ko naredi sadaku ilidobročinstvo ili sređivanje među ljudima. A ko to uradi, tražeći zadovoljstvo Allahovo, padaćemo mu nagradu veličanstvenu. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Wa Man Yushāqiqi Ar-Rasūla Min Ba`di Mā Tabayyana Lahu Al-Hudá Wa Yattabi` Ghayra Sabīli Al-Mu'uminīna Nuwallihi Mā Tawallá Wa Nuşlihi Jahannama ۖ Wa Sā'at Maşīan (An-Nisā': 115). [4.115] A ko se suprotstavi Poslaniku, nakon što mu je objašnjena Uputa, i bude slijediodrugi - (a ne) put vjernika, upravićemo ga čemu se okrenuo i pržićemo ga Džehennemom, azlog li dolazišta! ‍‌‌ ‍‍ ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍
'Inna Allāha Lā Yaghfiru 'An Yushraka Bihi Wa Yaghfiru Mā Dūna Dhālika Liman Yashā'u ۚ Wa Man Yushrik Billāhi Faqad Đalla Đalālāan Ba`īdāan (An-Nisā': 116). [4.116] Uistinu! Allah ne prašta da Mu se pridružuje, a oprašta šta je mimo toga, komehoće. A ko pridružuje Allahu, pa doista je zabludio zabludom dalekom. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍
'In Yad`ūna Min Dūnihi 'Illā 'Ināthāan Wa 'In Yad`ūna 'Illā Shayţānāan Marīdāan (An-Nisā': 117). [4.117] Ne prizivaju mimo Njega - izuzev ženske; i ne prizivaju, izuzev šejtana buntovnika. ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
La`anahu Allāhu ۘ Wa Qāla La'attakhidhanna Min `Ibādika Naşībāan Mafrūđāan (An-Nisā': 118). [4.118] Prokleo ga je Allah. Rekao je: "Sigurno ću uzeti od robova Tvojih dio određen, ۘ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa La'uđillannahum Wa La'umanniyannahum Wa La'āmurannahum Falayubattikunna 'Ādhāna Al-'An`ām Wa La'āmurannahum Falayughayyirunna Khalqa Allāhi ۚ Wa Man Yattakhidhi Ash-Shayţāna Walīy7an Min Dūni Allāhi Faqad Khasira Khusnāan Mubīnāan (An-Nisā': 119). [4.119] I sigurno ću ih zavoditi i doista im pobuđivati nadu, i sigurno im naređivati, paće doista rasjecati uši životinjama, i sigurno ću im naređivati pa će doista preinačavatistvaranje Allahovo." A ko uzme šejtana prijateljem mimo Allaha, pa doista je oštećengubitkom očitim. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍
Ya`iduhum Wa Yumannīhim ۖ Wa Mā Ya`iduhumu Ash-Shayţānu 'Illā Ghurūan (An-Nisā': 120). [4.120] Obećava im i pobuđuje im nadu, a obećava im šejtan jedino obmanu. ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌
'Ūlā'ika Ma'w7hum Jahannamu Wa Lā Yajidūna `Anhā Maĥīşāan (An-Nisā': 121). [4.121] Tim takvima će sklonište biti Džehennem, a neće naći od njega pribježišta. ‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sanudkhiluhum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۖ Wa`da Allāhi Ĥaqqāan ۚ Wa Man 'Aşdaqu Mina Allāhi Qīlāan (An-Nisā': 122). [4.122] A one koji vjeruju i rade dobra djela, njih ćemo uvesti u bašče ispod kojih tekurijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. Obećanje Allahovo je Istina; a ko je istinitijiod Allaha riječju? ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ۖ‍ ‍‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‌‍
Laysa Bi'amānīyikum Wa Lā 'Amānīyi 'Ahli Al-Kitābi ۗ Man Ya`mal Sū'āan Yujza Bihi Wa Lā Yajid Lahu Min Dūni Allāhi Walīy7an Wa Lā Naşīan (An-Nisā': 123). [4.123] Neće biti po željama vašim, niti po željama sljedbenika Knjige. Ko uradi zlo, bićekažnjen zbog njega i neće sebi naći mimo Allaha zaštitnika, niti pomagača. ‍‍‍ ‌ ‌ ۗ ‍‌‌ ‍‍‍‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Man Ya`mal Mina Aş-Şāliĥāti Min Dhakarin 'Aw 'Unthá Wa Huwa Mu'uminun Fa'ūlā'ika Yadkhulūna Al-Jannata Wa Lā Yužlamūna Naqīan (An-Nisā': 124). [4.124] A ko čini dobra djela - muškarac ili žena, a on bude vjernik - pa takvi će ući uDžennet, i neće im se učiniti zulm ni zareza na hurminoj košpici. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Man 'Aĥsanu Dīnāan Mimman 'Aslama Wajhahu Lillāh Wa Huwa Muĥsinun Wa Attaba`a Millata 'Ibhīma Ĥanīfāan Wa Attakhadha ۗ Allāhu 'Ibhīma Khalīlāan (An-Nisā': 125). [4.125] A ko je bolji vjerom od onog ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj islijedi millet Ibrahima hanife?, a uzeo je Allah Ibrahima prijateljem. ‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ۗ‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍
Wa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۚ Wa Kāna Allāhu Bikulli Shay'in Muĥīţāan (An-Nisā': 126). [4.126] I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a Allah obuhvata svaku stvar. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ۚ ‌‍ ‍ ‍‍‍
Wa Yastaftūnaka Fī An-Nisā' ۖ Quli Allāhu Yuftīkum Fīhinna Wa Mā Yutlá `Alaykum Al-Kitābi Fī Yatāmá An-Nisā' Al-Lātī Lā Tu'utūnahunna Mā Kutiba Lahunna Wa Targhabūna 'An Tankiĥūhunna Wa Al-Mustađ`afīna Mina Al-Wildāni Wa 'An Taqūmū Lilyatāmá Bil-Qisţi ۚ Wa Mā Taf`alū Min Khayrin Fa'inna Allāha Kāna Bihi `Alīmāan (An-Nisā': 127). [4.127] I traže od tebe rješenje o ženama. Reci: "Allah vam daje rješenje za njih i ono štavam se uči u Knjizi o ženama sirotama, onima kojima ne dajete šta im je propisano, a želiteda ih oženite - i nejači od djece, i da stanete spram siročadi s pravdom." A šta učinite oddobrog, pa uistinu, Allah je o tome Znalac. ‍‍‌‌ ۖ ‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍ ‍ ‍
Wa 'Ini Amra'atun Khāfat Min Ba`lihā Nushūzāan 'Aw 'I`đāan Falā Junāĥa `Alayhimā 'An Yuşliĥā Baynahumā Şulĥāan ۚ Wa Aş-Şulĥu Khayrun ۗ Wa 'Uĥđirati Al-'Anfusu Ash-Shuĥĥa ۚ Wa 'In Tuĥsinū Wa Tattaqū Fa'inna Allāha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīan (An-Nisā': 128). [4.128] A ako se žena bude bojala od muža svog surovosti ili izbjegavanja, tad nije grijehnjima dvoma da se izmire međusobno, pomirenjem. Pomirenje je najbolje. A prisutna je dušamaškrtost. I ako budete činili dobro i bojali se, pa uistinu, Allah je o onom šta raditeObaviješteni. ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍‍‍ ۗ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa Lan Tastaţī`ū 'An Ta`dilū Bayna An-Nisā' Wa Law Ĥaraştum ۖ Falā Tamīlū Kulla Al-Mayli Fatadharūhā Kālmu`allaqati ۚ Wa 'In Tuşliĥū Wa Tattaqū Fa'inna Allāha Kāna Ghafūan Raĥīmāan (An-Nisā': 129). [4.129] A nećete moći jednako postupati među ženama, makar željeli. Zato ne buditenaklonjeni svakom naklonošću (jednoj), pa da (drugu) ostavite kao viseću. A ako se izmiritei budete se bojali (Allaha), pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍ۖ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‍ ‍‌‌ ‌‍
Wa 'In Yatafarraqā Yughni Allāhu Kullā Min Sa`atihi ۚ Wa Kāna Allāhu Wāsi`āan Ĥakīmāan (An-Nisā': 130). [4.130] A ako se rastave, učiniće Allah neovisnim svakoje iz obilja Svog. A Allah jeSveobuhvatni, Mudri. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ۚ ‌‍ ‍ ‌‌‌
Wa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۗ Wa Laqad Waşşaynā Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Min Qablikum Wa 'Īyākum 'Ani Attaqū Allaha ۚ Wa 'In Takfurū Fa'inna Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۚ Wa Kāna Allāhu Ghanīy7an Ĥamīdāan (An-Nisā': 131). [4.131] I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. I doista smo preporučili onimakojima je data Knjiga prije vas, i vama, da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, pauistinu, Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a Allah je Neovisni, Hvaljeni. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ۗ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍ ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ۚ ‌‍ ‍‌ ‌
Wa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۚ Wa Kafá Billāhi Wa Kīlāan (An-Nisā': 132). [4.132] I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a dovoljan je Allah Zaštitnik. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ۚ ‌‌ ‍ ‌
'In Yasha' Yudh/hibkum 'Ayyuhā An-Nāsu Wa Ya'ti Bi'ākharīna ۚ Wa Kāna Allāhu `Alá Dhālika Qadīan (An-Nisā': 133). [4.133] Ako htjedne ukloniće vas, o ljudi, i dovesti druge; a Allah je za to Moćni. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‍ ‍‍
Man Kāna Yurīdu Thawāba Ad-Dunyā Fa`inda Allāhi Thawābu Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati ۚ Wa Kāna Allāhu Samī`āan Başīan (An-Nisā': 134). [4.134] Ko želi nagradu Dunjaa - pa kod Allaha je nagrada Dunjaa i Ahireta; a Allah je Onajkoji čuje, Onaj koji vidi. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍ ‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Kūnū Qawwāmīna Bil-Qisţi Shuhadā'a Lillāh Wa Law `Alá 'Anfusikum 'Awi Al-Wālidayni Wa Al-'Aqrabīna ۚ 'In Yakun Ghanīy7an 'Aw Faqīan Fa-Allāhu 'Awlá Bihimā ۖ Falā Tattabi`ū Al-Hawá 'An Ta`dilū ۚ Wa 'In Talwū 'Aw Tu`riđū Fa'inna Allāha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīan (An-Nisā': 135). [4.135] O vi koji vjerujete! Stanite čvrsti pravdom - svjedoci Allahu, makar protiv dušavaših ili roditelja i bližnjih, bio bogat ili fukara - pa Allah je oboma bolji zaštitnik.Zato ne slijedite strast, da ne skrenete; a ako iskrivite ili se odvratite, pa uistinu,Allah je o onom šta radite Obaviješteni. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ۖ ۚ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Āminū Billāhi Wa Rasūlihi Wa Al-Kitābi Al-Ladhī Nazzala `Alá Rasūlihi Wa Al-Kitābi Al-Ladhī 'Anzala Min Qablu ۚ Wa Man Yakfur Billāhi Wa Malā'ikatihi Wa Kutubihi Wa Rusulihi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Faqad Đalla Đalālāan Ba`īdāan (An-Nisā': 136). [4.136] O vi koji vjerujete! Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i Knjigu kojuobjavljuje Poslaniku Svom, i Knjigu koju je objavio ranije. A ko ne vjeruje u Allaha imeleke Njegove, i knjige Njegove i poslanike Njegove, i Dan posljednji, pa doista jezabludio zabludom dalekom. ‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Thumma Kafarū Thumma 'Āmanū Thumma Kafarū Thumma Azdādū Kufan Lam Yakuni Allāhu Liyaghfira Lahum Wa Lā Liyahdiyahum Sabīlāan (An-Nisā': 137). [4.137] Uistinu, oni koji vjeruju, zatim ne vjeruju, potom vjeruju, zatim ne vjeruju, potompovećaju nevjerovanje, neće im Allah oprostiti, niti će ih uputiti putu. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Bashshiri Al-Munāfiqīna Bi'anna Lahum `Adhābāan 'Alīmāan (An-Nisā': 138). [4.138] Obraduj munafike da će oni imati kaznu bolnu, ‍‍‍‍‍‍‍
Al-Ladhīna Yattakhidhūna Al-Kāfirīna 'Awliyā'a Min Dūni Al-Mu'uminīna ۚ 'Ayabtaghūna `Indahumu Al-`Izzata Fa'inna Al-`Izzata Lillāh Jamī`āan (An-Nisā': 139). [4.139] Oni koji uzimaju nevjernike prijateljima pored vjernika, traže li kod njih moć? -pa uistinu, moć je Allahova sva! ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Wa Qad Nazzala `Alaykum Al-Kitābi 'An 'Idhā Sami`tum 'Āyāti Allāhi Yukfaru Bihā Wa Yustahza'u Bihā Falā Taq`udū Ma`ahum Ĥattá Yakhūđū Fī Ĥadīthin Ghayrihi ۚ 'Innakum 'Idhāan Mithluhum ۗ 'Inna Allāha Jāmi`u Al-Munāfiqīna Wa Al-Kāfirīna Fī Jahannama Jamī`āan (An-Nisā': 140). [4.140] A već vam je objavio u Knjizi, da kad čujete ajete Allahove - njih poricane i njihizrugivane - tad ne sjedite s njima dok ne uđu u razgovor drugačiji od tog. Uistinu, vi stetad slični njima. Uistinu! Allah je Taj koji će sakupiti munafike i nevjernike u Džehennem,zajedno; ‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‌‌‌ ۗ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Al-Ladhīna Yatarabbaşūna Bikum Fa'in Kāna Lakum Fatĥun Mina Allāhi Qālū 'Alam Nakun Ma`akum Wa 'In Kāna Lilkāfirīna Naşībun Qālū 'Alam Nastaĥwidh `Alaykum Wa Namna`kum Mina ۚ Al-Mu'uminīna Fa-Allāhu Yaĥkumu Baynakum Yawma ۗ Al-Qiyāmati Wa Lan Yaj`ala Allāhu Lilkāfirīna `Alá Al-Mu'uminīna Sabīlāan (An-Nisā': 141). [4.141] One koji iščekuju za vas. Pa ako vi imadnete pobjedu od Allaha, kažu: "Zar nismo svama?", a ako imadnu nevjernici udio, kažu (im): "Zar nismo ovladali vama i odbranili vasod vjernika?" Pa Allah će presuditi među vama na Dan kijameta, i neće Allah načinitinevjernicima protiv vjernika puta. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‍‍ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Inna Al-Munāfiqīna Yukhādi`ūna Allāha Wa Huwa Khādi`uhum Wa 'Idhā Qāmū 'Ilá Aş-Şalāati Qāmū Kusālá Yurā'ūna An-Nāsa Wa Lā Yadhkurūna Allāha 'Illā Qalīlāan (An-Nisā': 142). [4.142] Uistinu, munafici nastoje prevariti Allaha, a On je Taj koji vara njih. I kadustaju na salat, ustaju lijeni da ih vide ljudi, i ne spominju Allaha, izuzev malo. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍ ‌
Mudhabdhabīna Bayna Dhālika Lā 'Ilá Hā'uulā' Wa Lā 'Ilá Hā'uulā' ۚ Wa Man Yuđlili Allāhu Falan Tajida Lahu Sabīlāan (An-Nisā': 143). [4.143] Kolebljivi su između toga: niti ovima, niti onima. A koga zaludi Allah, tad njemunećeš naći puta. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū Al-Kāfirīna 'Awliyā'a Min Dūni Al-Mu'uminīna ۚ 'Aturīdūna 'An Taj`alū Lillāh `Alaykum Sulţānāan Mubīnāan (An-Nisā': 144). [4.144] O vi koji vjerujete! Ne uzimajte nevjernike prijateljima mimo vjernika. Zar želiteda načinite Allahu protiv sebe dokaz očit? ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍
'Inna Al-Munāfiqīna Fī Ad-Darki Al-'Asfali Mina An-Nāri Wa Lan Tajida Lahum Naşīan (An-Nisā': 145). [4.145] Uistinu, munafici će biti u najnižem dnu vatre i nećeš naći njima pomagača; ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
'Illā Al-Ladhīna Tābū Wa 'Aşlaĥū Wa A`taşamū Billāhi Wa 'Akhlaşū Dīnahum Lillāh Fa'ūlā'ika Ma`a Al-Mu'uminīna ۖ Wa Sawfa Yu'uti Allāhu Al-Mu'uminīna 'Ajan `Ažīmāan (An-Nisā': 146). [4.146] Izuzev koji se pokaju i poprave i drže se Allaha i učine iskrenom vjeru svojuAllahu, pa takvi će biti s vjernicima; a daće Allah vjernicima nagradu veličanstvenu. ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍ ‍‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Mā Yaf`alu Allāhu Bi`adhābikum 'In Shakartum Wa 'Āmantum ۚ Wa Kāna Allāhu Shākian `Alīmāan (An-Nisā': 147). [4.147] Što da da Allah kaznu vašu, ako zahvaljujete i vjerujete? A Allah je Zahvalni,Znalac. ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‍‍ۚ ‌‍ ‍ ‍‌‌
Lā Yuĥibbu Allāhu Al-Jahra Bis-Sū'i Mina Al-Qawli 'Illā Man Žulima ۚ Wa Kāna Allāhu Samī`āan `Alīmāan (An-Nisā': 148). [4.148] Allah ne voli javnost zlog govora, izuzev (od) onoga kome je učinjen zulm; a Allahje Onaj koji čuje, Znalac. ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‌ۚ ‌‍ ‍ ‌
'In TubKhayan 'Aw Tukhfūhu 'Aw Ta`fū `An Sū'in Fa'inna Allāha Kāna `Afūw7an Qadīan (An-Nisā': 149). [4.149] Ako ispoljite dobro ili ga sakrijete, ili oprostite zlo, pa uistinu, Allah jeBrisalac (grijeha), Svemoćni. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Yakfurūna Billāhi Wa Rusulihi Wa Yurīdūna 'An Yufarriqū Bayna Allāhi Wa Rusulihi Wa Yaqūlūna Nu'uminu Biba`đin Wa Nakfuru Biba`đin Wa Yurīdūna 'An Yattakhidhū Bayna Dhālika Sabīlāan (An-Nisā': 150). [4.150] Uistinu! Oni koji ne vjeruju u Allaha i poslanike Njegove, i žele da načine razlikuizmeđu Allaha i poslanika Njegovih (u vjerovanju) i govore: "Vjerujemo u neke, a nevjerujemo u neke", i žele da uzmu između toga put, ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌
'Ūlā'ika Humu Al-Kāfirūna Ĥaqqāan ۚ Wa 'A`tadnā Lilkāfirīna `Adhābāan Muhīnāan (An-Nisā': 151). [4.151] Ti takvi su nevjernici istinski! A pripremili smo za nevjernike kaznu prezrenu. ‍‍‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rusulihi Wa Lam Yufarriqū Bayna 'Aĥadin Minhum 'Ūlā'ika Sawfa Yu'utīhim 'Ujūrahum ۗ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan (An-Nisā': 152). [4.152] A oni koji vjeruju u Allaha i poslanike Njegove i ne prave razliku između ijednogod njih, tim takvima će dati nagrade njihove; a Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‌‍ ‌‌‍ ۗ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍
Yas'aluka 'Ahlu Al-Kitābi 'An Tunazzila `Alayhim Kitābāan Mina As-Samā'i ۚ Faqad Sa'alū Mūsá 'Akbara Min Dhālika Faqālū 'Arinā Al-Laha Jahratan Fa'akhadhat/humu Aş-Şā`iqatu Bižulmihim ۚ Thumma Attakhadhū Al-`Ijla Min Ba`di Mā Jā'at/humu Al-Bayyinātu Fa`afawnā `An Dhālika ۚ Wa 'Ātaynā Mūsá Sulţānāan Mubīnāan (An-Nisā': 153). [4.153] Traže sljedbenici Knjige od tebe da im spustiš knjigu s neba. Pa doista su tražiliod Musaa više od toga, te rekli: "Pokaži nam Allaha javno", pa ih pogodi grom zbog zulmanjihovog. Zatim uzeše tele, nakon što su im došli dokazi jasni. Pa oprostili smo to! Idadosmo Musau ovlast očitu, ‌‌ ‍‍‌‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa Rafa`nā Fawqahumu Aţ-Ţūra Bimīthāqihim Wa Qulnā Lahum Adkhulū Al-Bāba Sujjadāan Wa Qulnā Lahumu Lā Ta`dū Fī As-Sabti Wa 'Akhadhnā Minhumthāqāan Ghalīžāan (An-Nisā': 154). [4.154] I uzdigosmo iznad njih brdo, zbog zavjeta njihovog, i rekosmo im: "Uđite na kapijusa sedždom!", i rekosmo im: "Ne kršite sebt!", i uzesmo od njih zavjet čvrst. ‌‍‍‍‍‍‌‍‍ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Fabimā Naqđihimthāqahum Wa Kufrihim Bi'āyāti Allāhi Wa Qatlihimu Al-'Anbiyā'a Bighayri Ĥaqqin Wa Qawlihim Qulūbunā Ghulfun ۚ Bal Ţaba`a Allāhu `Alayhā Bikufrihim Falā Yu'uminūna 'Illā Qalīlāan (An-Nisā': 155). [4.155] Pa zbog njihovog kršenja zavjeta njihovog i nevjerovanja njihovog u znakoveAllahove, i njihovog ubijanja vjerovjesnika bez prava, i riječi njihovih: "Srca su našaoblande" - naprotiv, zapečatio ih je Allah zbog nevjerovanja njihovog, pa ne vjeruju,izuzev malo (njih) ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ۚ ‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Wa Bikufrihim Wa Qawlihim `Alá Maryama Buhtānāan `Ažīmāan (An-Nisā': 156). [4.156] I zbog nevjerovanja njihovog i riječi njihovih protiv Merjem - klevete velike; ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Qawlihim 'Innā Qatalnā Al-Masīĥa `Īsá Abna Maryama Rasūla Allāhi Wa Mā Qatalūhu Wa Mā Şalabūhu Wa Lakin Shubbiha Lahum ۚ Wa 'Inna Al-Ladhīna Akhtalafū Fīhi Lafī Shakkin Minhu ۚ Mā Lahum Bihi Min `Ilmin 'Illā Attibā`a Až-Žanni ۚ Wa Mā Qatalūhu Yaqīnāan (An-Nisā': 157). [4.157] I riječi njihovih: "Uistinu! Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjeminog, poslanikaAllahovog." A nisu ga ubili i nisu ga raspeli, nego im se pričinilo; a uistinu, oni koji seo tome razilaze, u sumnji su o tom. Nemaju oni o tom nikakva znanja, samo slijedenagađanja. A sigurno ga nisu ubili! ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‌ ‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Bal Rafa`ahu Allāhu 'Ilayhi ۚ Wa Kāna Allāhu `Azīzāan Ĥakīmāan (An-Nisā': 158). [4.158] Naprotiv, uzvisio ga je Allah k Sebi! A Allah je Moćni, Mudri. ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ۚ ‌‍ ‍ ‌‌
Wa 'In Min 'Ahli Al-Kitābi 'Illā Layu'uminanna Bihi Qabla Mawtihi ۖ Wa Yawma Al-Qiyāmati Yakūnu `Alayhim Shahīdāan (An-Nisā': 159). [4.159] I nema nijednog sljedbenika Knjige, a da neće sigurno u njega povjerovati prijesmrti njegove, a na Dan kijameta protiv njih će svjedok biti. ‌‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍
Fabižulmin Mina Al-Ladhīna Hādū Ĥarramnā `Alayhim Ţayyibātin 'Uĥillat Lahum Wa Bişaddihim `An Sabīli Allāhi Kathīan (An-Nisā': 160). [4.160] Pa zbog zulma onih koji su jevreji, zabranili smo im dobre stvari (koje su) im biledozvoljene, i zbog njihovog odvraćanja mnogih od puta Allahovog; ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍
Wa 'Akhdhihimu Ar-Ribā Wa Qad Nuhū `Anhu Wa 'Aklihim 'Amwāla An-Nāsi Bil-Bāţili ۚ Wa 'A`tadnā Lilkāfirīna Minhum `Adhābāan 'Alīmāan (An-Nisā': 161). [4.161] I njihovog uzimanja kamate - a doista im je to bilo zabranjeno, i njihovog jedenjaimetaka ljudi nepravedno. A pripremili smo za nevjernike među njima kaznu bolnu. ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍ ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Lakini Ar-sikhūna Fī Al-`Ilmi Minhum Wa Al-Mu'uminūna Yu'uminūna Bimā 'Unzila 'Ilayka Wa Mā 'Unzila Min Qablika ۚ Wa Al-Muqīmīna Aş-Şalāata ۚ Wa Al-Mu'utūna Az-Zakāata Wa Al-Mu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri 'Ūlā'ika Sanu'utīhim 'Ajan `Ažīmāan (An-Nisā': 162). [4.162] Međutim, čvrstima u znanju između njih i vjernicima - vjeruju u ono šta seobjavljuje tebi i šta je objavljeno prije tebe - i onima koji obavljaju salat i davaocimazekata i vjernicima u Allaha i Dan posljednji - tim takvima ćemo dati nagraduveličanstvenu. ‍‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍
'Innā 'Awĥaynā 'Ilayka Kamā 'Awĥaynā 'Ilá Nūĥin Wa An-Nabīyīna Min Ba`dihi ۚ Wa 'Awĥaynā 'Ilá 'Ibhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Al-'Asbāţi Wa `Īsá Wa 'Ayyūba Wa Yūnus Wa Hārūna Wa Sulaymāna ۚ Wa 'Ātaynā Dāwūda Zabūan (An-Nisā': 163). [4.163] Uistinu! Mi ti objavljujemo kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslijenjega. I objavljivali smo Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i Isau iEjjubu, i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Dawudu smo dali Zebur; ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ۚ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌
Wa Rusulāan Qad Qaşaşnāhum `Alayka Min Qablu Wa Rusulāan Lam Naqşuşhum `Alayka ۚ Wa Kallama Allāhu Mūsá Taklīmāan (An-Nisā': 164). [4.164] I poslanicima o kojima smo ti već kazivali ranije, i poslanicima o kojima ti nismokazivali - a govorio je Allah s Musaom govorom - ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ‍ ‌
Rusulāan Mubashshirīna Wa Mundhirīna Li'llā Yakūna Lilnnāsi `Alá Allāhi Ĥujjatun Ba`da Ar-Rusuli ۚ Wa Kāna Allāhu `Azīzāan Ĥakīmāan (An-Nisā': 165). [4.165] Poslanicima donosiocima radosnih vijesti i opominjačima, da ne imadnu ljudi izgovorAllahu nakon poslanika. A Allah je Moćni, Mudri. ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍ ‍ ‌‌
Lakini Allāhu Yash/hadu Bimā 'Anzala 'Ilayka ۖ 'Anzalahu Bi`ilmihi ۖ Wa Al-Malā'ikatu Yash/hadūna ۚ Wa Kafá Billāhi Shahīdāan (An-Nisā': 166). [4.166] Međutim, Allah svjedoči o onome šta ti je objavio; objavio ga je znanjem Svojim, imeleci svjedoče; a dovoljan je Allah svjedok. ‍ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ۖ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍ ‌
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi Qad Đallū Đalālāan Ba`īdāan (An-Nisā': 167). [4.167] Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog, doista su zabludilizabludom dalekom. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Žalamū Lam Yakuni Allāhu Liyaghfira Lahum Wa Lā Liyahdiyahum Ţarīqāan (An-Nisā': 168). [4.168] Uistinu, oni koji ne vjeruju i čine zulm, neće im Allah oprostiti, niti ih uputitistazi, ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍
'Illā Ţarīqa Jahannama Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۚ Wa Kāna Dhālika `Alá Allāhi Yasīan (An-Nisā': 169). [4.169] Izuzev stazi Džehennema! Vječno će biti u njemu, zauvijek, a to je Allahu lahko. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‍ ‌ ‌ ‍ ‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'akumu Ar-Rasūlu Bil-Ĥaqqi Min Rabbikum Fa'āminū Khayan Lakum ۚ Wa 'In Takfurū Fa'inna Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥakīmāan (An-Nisā': 170). [4.170] O ljudi! Doista vam je došao Poslanik s Istinom od Gospodara vašeg - zato vjerujte,bolje je za vas. A ako ne vjerujete, pa uistinu, Allahovo je šta je na nebesima i Zemlji; aAllah je Znalac, Mudri. ‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍‌ ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ۚ ‌‍ ‍ ‌
Yā 'Ahla Al-Kitābi Lā Taghlū Fī Dīnikum Wa Lā Taqūlū `Alá Allāhi 'Illā Al-Ĥaqqa ۚ 'Innamā Al-Masīĥu `Īsá Abnu Maryama Rasūlu Allāhi Wa Kalimatuhu 'Alqāhā 'Ilá Maryama Wa Rūĥun ۖ Minhu Fa'āminū Billāhi ۖ Wa Rusulihi Wa Lā Taqūlū ۚ Thalāthatun Antahū Khayan ۚ Lakum 'Innamā Al-Lahu 'Ilahun ۖ Wāĥidun Subĥānahu 'An Yakūna Lahu ۘ Waladun Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī ۗ Al-'Arđi Wa Kafá Billāhi Wa Kīlāan (An-Nisā': 171). [4.171] O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte u vjeri vašoj i govorite o Allahu jedinoistinu. Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je poslanik Allahov i Riječ Njegova koju je uputioMerjemi - i Duh od Njega. Zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. I ne recite:"Trojica!" - prestanite, bolje je za vas! Samo je Allah Bog, Jedini! Slava neka je Njemu -da On ima dijete!!! Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a dovoljan je AllahZaštitnik. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‍‌ ۚ‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ۘ‍‌‍‍‌ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍ ‌
Lan Yastankifa Al-Masīĥu 'An Yakūna `Abdāan Lillāh Wa Lā Al-Malā'ikatu Al-Muqarrabūna ۚ Wa Man Yastankif `An `Ibādatihi Wa Yastakbir Fasayaĥshuruhum 'Ilayhi Jamī`āan (An-Nisā': 172). [4.172] Ne prezire Mesih da bude rob Allahov, niti meleci bliski. A ko bude preziraoobožavanje Njegovo i oholio se - pa sabraće ih Sebi sve; ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fayuwaffīhim 'Ujūrahum Wa Yazīduhum Min Fađlihi ۖ Wa 'Ammā Al-Ladhīna Astankafū Wa Astakbarū Fayu`adhdhibuhum `Adhābāan 'Alīmāan Wa Lā Yajidūna Lahum Min Dūni Allāhi Walīy7an Wa Lā Naşīan (An-Nisā': 173). [4.173] Pa što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela, ta isplatit će im nagradenjihove i dodati im iz blagodati Svoje. A što se tiče onih koji preziru i ohole se, pakaznićemo ih kaznom bolnom. I neće naći mimo Allaha zaštitnika, niti pomagača. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'akum Burhānun Min Rabbikum Wa 'Anzalnā 'Ilaykuman Mubīnāan (An-Nisā': 174). [4.174] O ljudi! Doista vam je došao dokaz od Gospodara vašeg i spuštamo vam svjetlostjasnu! ‍‍ ‌ ‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌‌‍‍ ‌‌
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Billāhi Wa A`taşamū Bihi FasayudkhiluhumRaĥmatin Minhu Wa Fađlin Wa Yahdīhim 'Ilayhi Şiţāan Mustaqīmāan (An-Nisā': 175). [4.175] Pa što se tiče onih koji vjeruju u Allaha i drže se Njega - pa sigurno će dati daoni uđu u milost Njegovu i blagodat, i uputiće ih Sebi putem ispravnim. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍
Yastaftūnaka Quli Allāhu Yuftīkum Al-Kalālati ۚ 'Ini Amru'uun Halaka Laysa Lahu Waladun Wa Lahu 'Ukhtun Falahā Nişfu Mā Taraka ۚ Wa Huwa Yarithuhā 'In Lam Yakun Lahā Waladun ۚ Fa'in Kānatā Athnatayni Falahumā Ath-Thuluthāni Mimmā Taraka ۚ Wa 'In Kānū 'Ikhwatan Rijālāan Wa Nisā'an Falildhdhakari Mithlu Ĥažži Al-'Unthayayni ۗ Yubayyinu Allāhu Lakum 'An Tađillū ۗ Wa Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun (An-Nisā': 176). [4.176] Traže rješenje od tebe. Reci: "Allah vam daje rješenje o kelali: Ako čovjek umre,ne bude li on imao dijete, a imadne on sestru - tad je njeno pola šta je ostavio. A onnaslijeđuje nju, ako ona ne bude imala dijete. Pa ako budu dvije, tad njih dvije imajudvije trećine od onog šta je ostavio. A ako budu braća, ljudi i žene, tad muškarac ima kaodvije ženske." Objašnjava vam Allah da ne zalutate, a Allah je o svakoj stvari Znalac. ۚ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ۚ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‌‌‌‌ ‍ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍ۗ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ۗ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah