Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

2) Sū;rat Al-Baqarah

Private Tutoring Sessions

2)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām-Mīm (Al-Baqarah: 1). [2.1] Alif. Lam. Mim. --
Dhālika Al-Kitābu Lā Rayba ۛ Fīhi ۛ Hudan Lilmuttaqīna (Al-Baqarah: 2). [2.2] Taj Kitab, u kojeg nema sumnje, Uputa je za bogobojazne, ‍‍‍ۛ‍‍‍ۛ‍‍
Al-Ladhīna Yu'uminūna Bil-Ghaybi Wa Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna (Al-Baqarah: 3). [2.3] One koji vjeruju u nevidljivo i obavljaju salat i od onog čim smo ih opskrbili,udjeljuju, ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Yu'uminūna Bimā 'Unzila 'Ilayka Wa Mā 'Unzila Min Qablika Wa Bil-'Ākhirati Humqinūna (Al-Baqarah: 4). [2.4] I one koji vjeruju u ono šta je objavljeno tebi i šta je objavljeno prije tebe, a uAhiret su oni sigurni. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
'Ūlā'ika `Alá Hudan Min Rabbihim ۖ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna (Al-Baqarah: 5). [2.5] Takvi su na Uputi od Gospodara njihovog, i ti takvi su uspješni. ‍‍‌‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Sawā'un `Alayhim 'A 'Andhartahum 'Am Lam Tundhirhum Lā Yu'uminūna (Al-Baqarah: 6). [2.6] Uistinu! Oni koji ne vjeruju - isto im je opominjao ih ili ih ne opominjao - (oni)neće vjerovati. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌‍
Khatama Allāhu `Alá Qulūbihim Wa `Alá Sam`ihim ۖ Wa `Alá 'Abşārihim Ghishāwatun ۖ Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun (Al-Baqarah: 7). [2.7] Zapečatio je Allah srca njihova i sluh njihov, i na vidovima njihovim je pokrivka; aimaće oni kaznu užasnu. ‍ ‌ ‍ ‌‌ ۖ ‌‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ۖ‍‍‌‍‍
Wa Mina An-Nāsi Man Yaqūlu 'Āmannā Billāhi Wa Bil-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Mā Hum Bimu'uminīna (Al-Baqarah: 8). [2.8] I od ljudi je ko govori: "Vjerujemo u Allaha i u Dan posljednji", a oni nisuvjernici, ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‍‍ ‌
Yukhādi`ūna Allāha Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Mā Yakhda`ūna 'Illā 'Anfusahum Wa Mā Yash`urūna (Al-Baqarah: 9). [2.9] (Misle da) varaju Allaha i one koji vjeruju - a ne varaju, izuzev duše svoje, a neopažaju. ‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌
Qulūbihim Marađun Fazādahumu Allāhu Marađāan ۖ Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun Bimā Kānū Yakdhibūna (Al-Baqarah: 10). [2.10] U srcima njihovim je bolest. Pa - povećava Allah njima bolest, a imaće oni kaznubolnu za ono što lažu. ‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‍ ۖ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Qīla Lahum Lā Tufsidū Fī Al-'Arđi Qālū 'Innamā Naĥnu Muşliĥūna (Al-Baqarah: 11). [2.11] A kad im se kaže: "Ne pravite fesad na Zemlji", govore: "Mi smo samo mirotvorci." ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
'Alā 'Innahum Humu Al-Mufsidūna Wa Lakin Lā Yash`urūna (Al-Baqarah: 12). [2.12] Uistinu oni, oni su mufsidi, ali ne opažaju! ‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌
Wa 'Idhā Qīla Lahum 'Āminū Kamā 'Āmana An-Nāsu Qālū 'Anu'uminu Kamā 'Āmana As-Sufahā'u ۗ 'Alā 'Innahum Humu As-Sufahā'u Wa Lakin Lā Ya`lamūna (Al-Baqarah: 13). [2.13] I kad im se kaže: "Vjerujte kao što vjeruju ljudi", govore: "Zar da vjerujemo kaošto vjeruju budale?" Uistinu oni, oni su budale, ali ne znaju! ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌‌ ۗ‍‍‌ ‍‌‌ ‌
Wa 'Idhā Laqū Al-Ladhīna 'Āmanū Qālū 'Āmannā Wa 'Idhā Khalawā 'Ilá Shayāţīnihim Qālū 'Innā Ma`akum 'Innamā Naĥnu Mustahzi'ūna (Al-Baqarah: 14). [2.14] I kad sretnu one koji vjeruju, govore: "Vjerujemo!" - a kad se osame sa šejtanimasvojim, kažu: "Uistinu, mi smo s vama, mi se samo rugamo." ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Al-Lahu Yastahzi'u Bihim Wa YamudduhumŢughyānihim Ya`mahūna (Al-Baqarah: 15). [2.15] Allah se ruga njima i pušta ih da u pretjeranosti svojoj lutaju. ‍‍
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ashtaraw Ađ-Đalālata Bil-Hudá Famā Rabiĥat Tijāratuhum Wa Mā Kānū Muhtadīna (Al-Baqarah: 16). [2.16] Takvi su oni koji su kupili zabludu za Uputu; pa ne profitira trgovina njihova inisu upućeni. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‌‌ ‍ ‌‍ ‌‌
Mathaluhum Kamathali Al-Ladhī Astawqada Nāan Falammā 'Ađā'at Mā Ĥawlahu Dhahaba Allāhu Binūrihim Wa TarakahumŽulumātin Lā Yubşirūna (Al-Baqarah: 17). [2.17] Primjer njihov je kao primjer onog ko potpali vatru, pa pošto osvijetli ono okonjega, ukloni Allah svjetlo njihovo i ostavi ih u tminama (pa oni) ne vide. ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Şummun Bukmun `Umyun Fahum Lā Yarji`ūna (Al-Baqarah: 18). [2.18] Gluhi, nijemi, slijepi su pa se ne povraćaju; ‍‌‍‍‌
'Aw Kaşayyibin Mina As-Samā'i Fīhi Žulumātun Wa Ra`dun Wa Barqun Yaj`alūna 'Aşābi`ahum Fīdhānihim Mina Aş-Şawā`iqi Ĥadhara Al-Mawti ۚ Wa Allāhu Muĥīţun Bil-Kāfirīna (Al-Baqarah: 19). [2.19] Ili kao kišni oblak s neba, u njemu tmine i grmljavina i sijevanje. Stavljaju prstesvoje u uši svoje zbog gromova, bojeći se smrti; a Allah je Onaj koji obuhvata nevjernike. ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌‍ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‌
Yakādu Al-Barqu Yakhţafu 'Abşārahum ۖ Kullamā 'Ađā'a Lahum Mashawā Fīhi Wa 'Idhā 'Ažlama `Alayhim Qāmū ۚ Wa Law Shā'a Allāhu Ladhahaba Bisam`ihim Wa 'Abşārihim ۚ 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Baqarah: 20). [2.20] Gotovo da munja oduzme vidove njihove. Kad god im bljesne, pođu u njoj, a kad imzamrači, stanu. A da hoće Allah, sigurno bi oduzeo sluh njihov i vidove njihove. Uistinu!Allah nad svakom stvari ima moć. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍ ۖ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu A`budū Rabbakumu Al-Ladhī Khalaqakum Wa Al-Ladhīna Min Qablikum La`allakum Tattaqūna (Al-Baqarah: 21). [2.21] O ljudi! Obožavajte Gospodara vašeg koji je stvorio vas i one prije vas, da biste sevi zaštitili; ‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Fishāan Wa As-Samā'a Binā'an Wa 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhraja Bihi Mina Ath-Thamarāti Rizqāan Lakum ۖ Falā Taj`alū Lillāh 'Andādāan Wa 'Antum Ta`lamūna (Al-Baqarah: 22). [2.22] Koji je za vas učinio Zemlju ležištem, a nebo zdanjem; i spušta s neba vodu, paizvodi njome od plodova opskrbu za vas. Zato ne postavljajte Allahu jednake, a vi znate. ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌‍‍‌‌ ‍‌ ‍ ‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌‌‌ ‌‌‌
Wa 'In KuntumRaybin Mimmā Nazzalnā `Alá `Abdinā Fa'tū Bisūratin Min Mithlihi Wa AdShuhadā'akum Min Dūni Allāhi 'In Kuntum Şādiqīna (Al-Baqarah: 23). [2.23] A ako ste u sumnji o onom šta smo objavili robu Našem, tad dajte suru sličnu njoj ipozovite svjedoke svoje mimo Allaha, ako istinu govorite. ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Fa'in Lam Taf`alū Wa Lan Taf`alū Fa Attaqū An-Nāra Allatī Waqūduhā An-Nāsu Wa Al-Ĥijāratu ۖ 'U`iddat Lilkāfirīna (Al-Baqarah: 24). [2.24] Pa ako ne učinite - a nećete učiniti - tad se bojte vatre, one čije će gorivo bitiljudi i kamenje. Pripremljena je za nevjernike. ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‌‌ ‍‍‌‍ ۖ ‌ ‍
Wa Bashshiri Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Anna Lahum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru ۖ Kullamā Ruziqū Minhā Min Thamaratin Rizqāan ۙ Qālū Hādhā Al-Ladhī Ruziqnā Min Qablu ۖ Wa 'Utū Bihi Mutashābihāan ۖ Wa Lahum Fīhā 'Azwājun Muţahharatun ۖ Wa Hum Fīhā Khālidūna (Al-Baqarah: 25). [2.25] I obraduj one koji vjeruju i čine dobra djela, da će oni imati bašče ispod kojihteku rijeke. Kad god budu opskrbljeni iz njih plodom - opskrbom, reći će: "Ovo je ono čimsmo bili opskrbljeni ranije", a biće im dato tome slično; i imaće oni u njima družicečiste, i oni će u njima biti vječito. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍ ۙ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ۖ ‌ ‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍‌
'Inna Allāha Lā Yastaĥyī 'An Yađriba Mathalāan Mā Ba`ūđatan Famā Fawqahā ۚ Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Faya`lamūna 'Annahu Al-Ĥaqqu Min Rabbihim ۖ Wa 'Ammā Al-Ladhīna Kafarū Fayaqūlūna Mādhā 'Arāda Allāhu Bihadhā Mathalāan ۘ Yuđillu Bihi Kathīan Wa Yahdī Bihi Kathīan ۚ Wa Mā Yuđillu Bihi 'Illā Al-Fāsiqīna (Al-Baqarah: 26). [2.26] Uistinu! Allah se ne stidi da navede primjer (kao) što je komarac, te ono što jeiznad njega. Pa što se tiče onih koji vjeruju, ta znaju da je to Istina od Gospodaranjihovog; a što se tiče onih koji ne vjeruju pa govore: "Šta želi Allah ovim primjerom?" -zavodi njime mnoge i upućuje njime mnoge. A ne zavodi njime, izuzev grješnike, ‍ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌ ۚ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ۘ‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍
Al-Ladhīna Yanqūna `Ahda Allāhi Min Ba`di Mīthāqihi Wa Yaqţa`ūna Mā 'Amara Allāhu Bihi 'Anşala Wa Yufsidūna Fī Al-'Arđi ۚ 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna (Al-Baqarah: 27). [2.27] Oni koji krše zavjet Allahov nakon potvrde njegove, i sijeku ono šta je Allahnaredio da bude sjedinjeno i čine fesad na Zemlji: ti takvi su gubitnici. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‌ ۚ‍‍‌‍ ‍‍‍‌
Kayfa Takfurūna Billāhi Wa Kuntum 'Amwātāan Fa'aĥyākum ۖ Thumma Yumītukum Thumma Yuĥyīkum Thumma 'Ilayhi Turja`ūna (Al-Baqarah: 28). [2.28] Kako ne vjerujete u Allaha, a bili ste mrtvi, pa vas je oživio, zatim će vasusmrtiti! Potom će vas oživiti, zatim ćete Njemu biti vraćeni. ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌‌ ۖ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Huwa Al-Ladhī Khalaqa Lakum Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Thumma Astawá 'Ilá As-Samā'i Fasawwāhunna Sab`a Samāwātin ۚ Wa Huwa Bikulli Shay'in `Alīmun (Al-Baqarah: 29). [2.29] On je Taj koji je stvorio za vas sve što je na Zemlji, zatim se usmjerio ka nebu, teih uredio (kao) sedam nebesa; a On je o svakoj stvari Znalac. ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍
Wa 'Idh Qāla Rabbuka Lilmalā'ikati 'Innī Jā`ilun Al-'Arđi Khalīfatan ۖ Qālū 'Ataj`alu Fīhā Man Yufsidu Fīhā Wa Yasfiku Ad-Dimā'a Wa Naĥnu Nusabbiĥu Biĥamdika Wa Nuqaddisu Laka ۖ Qāla 'Innī 'A`lamu Mā Lā Ta`lamūna (Al-Baqarah: 30). [2.30] I kad reče Gospodar tvoj melecima: "Uistinu! Ja sam Taj koji će načiniti na Zemljihalifu." Rekoše: "Zar ćeš načiniti na njoj onog ko će fesad praviti na njoj i prolivatikrv, a mi (Te) slavimo sa hvalom Tvojom i svetost Ti kličemo?" Reče: "Uistinu! Ja znam onošta ne znate." ‌‌‌ ‌‍ ۖ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‌
Wa `Allama 'Ādama Al-'Asmā'a Kullahā Thumma `Arađahum `Alá Al-Malā'ikati Faqāla 'Anbi'ūnī Bi'asmā'i Hā'uulā' 'In Kuntum Şādiqīna (Al-Baqarah: 31). [2.31] I pouči Adema imenima - svakom od njih - zatim ih izloži melecima, pa reče:"Obavijestite Me o imenima ovih, ako ste iskreni." ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Qālū Subĥānaka Lā `Ilma Lanā 'Illā Mā `Allamtanā ۖ 'Innaka 'Anta Al-`Alīmu Al-Ĥakīmu (Al-Baqarah: 32). [2.32] Rekoše: "Slava neka je Tebi! Nemamo mi znanja, izuzev šta si nas naučio. Uistinu!Ti, Ti si Znalac, Mudri." ‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍ۖ‍ ‌‌‍‍‍
Qāla Yā 'Ādamu 'Anbi'hum Bi'asmā'ihim ۖ Falammā 'Anba'ahum Bi'asmā'ihim Qāla 'Alam 'Aqul Lakum 'Innī 'A`lamu Ghayba As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa 'A`lamu Mā Tubdūna Wa Mā Kuntum Taktumūna (Al-Baqarah: 33). [2.33] Reče: "O Ademe! Obavijesti ih o imenima njihovim." Pa pošto ih obavijesti o imenimanjihovim, reče: Zar vam nisam rekao: Uistinu! Ja znam nevidljivo nebesa i Zemlje i znamšta objelodanjujete i šta krijete." ‌ ‌‌‍ ‍ ۖ‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa 'Idh Qulnā Lilmalā'ikati Asjudū Li'dama Fasajadū 'Illā 'Iblīsa 'Abá Wa Astakbara Wa Kāna Mina Al-Kāfirīna (Al-Baqarah: 34). [2.34] I kad rekosmo melecima: "Učinite sedždu Ademu!" Tad padoše na sedždu, izuzev Iblisa.Odbi i uzoholi se i bi od nevjernika. ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa Qulnā Yā 'Ādamu Askun 'Anta Wa Zawjuka Al-Jannata Wa Kulā Minhā Raghadāan Ĥaythu Shi'tumā Wa Lā Taqrabā Hadhihi Ash-Shajarata Fatakūnā Mina Až-Žālimīna (Al-Baqarah: 35). [2.35] I rekosmo: "O Ademe! Nastani se ti i žena tvoja u Džennetu i jedite (plodove) iznjega obilno, gdje god hoćete; a ne približavajte se ovom drvetu pa (da) budete od zalima." ‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Fa'azallahumā Ash-Shayţānu `Anhā Fa'akhrajahumā Mimmā Kānā Fīhi ۖ Wa Qulnā Ahbiţū Ba`đukum Liba`đin `Adūwun ۖ Wa Lakum Al-'Arđi Mustaqarrun Wa Matā`un 'Ilá Ĥīnin (Al-Baqarah: 36). [2.36] Tad učini šejtan da njih dvoje iz njega pokliznu, te ih izvede iz onog u čemu subili. I rekosmo: "Siđite! Vi ste jedni drugima neprijatelj; a imaćete vi na Zemljiprebivalište i uživanje neko vrijeme." ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ۖ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ۖ‍‍ ‌‍ ‌‌
Fatalaqqá 'Ādamu Min Rabbihi Kalimātin Fatāba `Alayhi ۚ 'Innahu Huwa At-Tawwābu Ar-Raĥīmu (Al-Baqarah: 37). [2.37] Tad primi Adem od Gospodara svog riječi, pa mu oprosti. Uistinu! On, On je Primalacpokajanja, Milosrdni. ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ۚ‍‍‌
Qulnā Ahbiţū Minhā Jamī`āan ۖ Fa'immā Ya'tiyannakum Minnī Hudan Faman Tabi`a Hudāya Falā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna (Al-Baqarah: 38). [2.38] Rekosmo: "Siđite iz njega svi! Pa sigurno će vam doći od Mene Uputa, pa ko budeslijedio Uputu Moju, tad neće biti straha nad njima i neće oni tugovati. ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri ۖ Hum Fīhā Khālidūna (Al-Baqarah: 39). [2.39] A oni koji ne budu vjerovali i poricali ajete Naše, takvi će biti stanovnici vatre;oni će u njoj biti vječno. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍ ۖ‍‌
Yā Banī 'Isrā'īla Adhkurū Ni`matiya Allatī 'An`amtu `Alaykum Wa 'Awfū Bi`ahdī 'Ūfi Bi`ahdikum Wa 'Īyāya Fārhabūni (Al-Baqarah: 40). [2.40] O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i ispunitezavjet Meni, ispuniću zavjet vama, i Mene - ta Mene se bojte! ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍
Wa 'Āminū Bimā 'Anzaltu Muşaddiqāan Limā Ma`akum Wa Lā Takūnū 'Awwala Kāfirin Bihi ۖ Wa Lā Tashtarū Bi'āyātī Thamanāan Qalīlāan Wa 'Īyāya Fa Attaqūni (Al-Baqarah: 41). [2.41] I vjerujte u ono šta sam objavio - potvrdu za ono što je uz vas - i ne budite prvinevjernik u njega. I ne prodajite ajete Moje za cijenu malu i Mene - ta Mene se bojte, ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍
Wa Lā Talbisū Al-Ĥaqqa Bil-Bāţili Wa Taktumū Al-Ĥaqqa Wa 'Antum Ta`lamūna (Al-Baqarah: 42). [2.42] I ne presvlačite Istinu s neistinom, i ne skrivajte Istinu, a vi znate. ‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‌
Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Wa Arka`ū Ma`a Ar-ki`īna (Al-Baqarah: 43). [2.43] I obavljajte salat i dajite zekat, i činite ruku sa onima koji čine ruku. ‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍
'Ata'murūna An-Nāsa Bil-Birri Wa Tansawna 'Anfusakum Wa 'Antum Tatlūna Al-Kitāba ۚ 'Afalā Ta`qilūna (Al-Baqarah: 44). [2.44] Zar naređujete ljudima dobročinstvo, a zaboravljate duše svoje, a vi čitate Knjigu?Pa zar ne shvatate? ‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌‍ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Asta`īnū Biş-Şabri Wa Aş-Şalāati ۚ Wa 'Innahā Lakabīratun 'Illā `Alá Al-Khāshi`īna (Al-Baqarah: 45). [2.45] I tražite pomoć u strpljenju i salatu; a uistinu, to je teško, izuzev skrušenima, ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍
Al-Ladhīna Yažunnūna 'Annahum Mulāqū Rabbihim Wa 'Annahum 'Ilayhi ji`ūna (Al-Baqarah: 46). [2.46] Koji znaju da će oni sresti Gospodara svog i da će se oni Njemu vratiti. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍
Yā Banī 'Isrā'īla Adhkurū Ni`matiya Allatī 'An`amtu `Alaykum Wa 'Annī Fađđaltukum `Alá Al-`Ālamīna (Al-Baqarah: 47). [2.47] O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i da sam Jaodlikovao vas nad svjetovima, ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa Attaqū Yawmāan Lā Tajzī Nafsun `An Nafsin Shay'āan Wa Lā Yuqbalu Minhā Shafā`atun Wa Lā Yu'ukhadhu Minhā `Adlun Wa Lā Hum Yunşarūna (Al-Baqarah: 48). [2.48] I bojte se Dana (kad) neće koristiti duša duši ništa, niti se primiti od njeposredovanje, niti uzimati od nje nadoknada, niti će oni biti pomognuti; ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Idh Najjaynākum Min 'Āli Fir`awna Yasūmūnakum Sū'a Al-`Adhābi Yudhabbiĥūna 'Abnā'akum Wa Yastaĥyūna Nisā'akum ۚ Wa Fī Dhalikum Balā'un Min Rabbikum `Ažīmun (Al-Baqarah: 49). [2.49] I kad vas spasismo od ljudstva faraonovog: izlagali su vas najgoroj kazni, klalisinove vaše, a pošteđivali žene vaše: a u tom je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašeg. ‌‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍
Wa 'Idh Faraqnā Bikumu Al-Baĥra Fa'anjaynākum Wa 'Aghraqnā 'Āla Fir`awna Wa 'Antum Tanžurūna (Al-Baqarah: 50). [2.50] I kad rastavismo za vas more, pa vas spasismo, a potopismo ljudstvo faraonovo i vigledaste; ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Idh Wā`adnā Mūsá 'Arba`īna Laylatan Thumma Attakhadhtumu Al-`Ijla Min Ba`dihi Wa 'Antum Žālimūna (Al-Baqarah: 51). [2.51] I kad odredismo Musau četrdeset noći, potom uzeste tele poslije njega, a vi ste bilizalimi, ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌
Thumma `Afawnā `Ankum Min Ba`di Dhālika La`allakum Tashkurūna (Al-Baqarah: 52). [2.52] Zatim smo vam oprostili poslije toga, da biste vi zahvaljivali. ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌
Wa 'Idh 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Wa Al-Furqāna La`allakum Tahtadūna (Al-Baqarah: 53). [2.53] I kad dadosmo Musau Knjigu i Furkan, da biste se vi uputili; ‌‌ ‌ ‌ ‍‍
Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi Yā Qawmi 'Innakum Žalamtum 'Anfusakum Biāttikhādhikumu Al-`Ijla Fatūbū 'Ilá Bāri'ikumqtulū 'Anfusakum Dhalikum Khayrun Lakum `Inda Bāri'ikum Fatāba `Alaykum ۚ 'Innahu Huwa At-Tawwābu Ar-Raĥīmu (Al-Baqarah: 54). [2.54] I kad reče Musa narodu svom: "O narode moj! Uistinu, vi ste učinili zulm dušamasvojim, vašim uzimanjem teleta. Zato se pokajte Tvorcu svom, te ubijte duše svoje." To jenajbolje za vas kod Tvorca vašeg, zato će vam oprostiti. Uistinu! On, On je Primalacpokajanja, Milosrdni. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‌
Wa 'Idh Qultum Yā Mūsá Lan Nu'umina Laka Ĥattá Nará Allāha Jahratan Fa'akhadhatkumu Aş-Şā`iqatu Wa 'Antum Tanžurūna (Al-Baqarah: 55). [2.55] I kad rekoste: "O Musa! Nećemo ti vjerovati dok ne vidimo Allaha otvoreno." Tad vasje udario grom, a vi ste gledali; ‌‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Thumma Ba`athnākum Min Ba`di Mawtikum La`allakum Tashkurūna (Al-Baqarah: 56). [2.56] Zatim smo vas podigli poslije smrti vaše, da biste vi zahvaljivali. ‌ ‍‌‌ ‌ ‌
Wa Žallalnā `Alaykumu Al-Ghamāma Wa 'Anzalnā `Alaykumu Al-Manna Wa As-Salwá ۖ Kulū Min Ţayyibāti Mā Razaqnākum ۖ Wa Mā Žalamūnā Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna (Al-Baqarah: 57). [2.57] I zasjenili smo vas oblakom (bijelim), i spustili na vas mennu i prepelice. "Jediteod dobrih stvari kojima smo vas opskrbili." I nisu učinili zulm Nama, nego su činili zulmdušama svojim. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍
Wa 'Idh Qulnā Adkhulū Hadhihi Al-Qaryata Fakulū Minhā Ĥaythu Shi'tum Raghadāan Wa Adkhulū Al-Bāba Sujjadāan Wa Qūlū Ĥiţţatun Naghfir Lakum Khaţāyākum ۚ Wa Sanazīdu Al-Muĥsinīna (Al-Baqarah: 58). [2.58] I kad rekosmo: "Uđite u ovaj grad pa jedite u njemu gdje god hoćete, obilno, i uđitena kapiju sa sedždom i recite: "Hitta" - oprostićemo vam greške vaše i povećaćemodobročiniteljima. ‌‌‌ ‍‌ ‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ۚ‍‍‍‍‌
Fabaddala Al-Ladhīna Žalamū Qawlāan Ghayra Al-Ladhī Qīla Lahum Fa'anzalnā `Alá Al-Ladhīna Žalamū Rijzāan Mina As-Samā'i Bimā Kānū Yafsuqūna (Al-Baqarah: 59). [2.59] Tad su zamijenili oni koji su činili zulm riječ, drugom koja im je rečena, pa smospustili na one koji su činili zulm kaznu s neba, zato što su griješili. ‍‍‍ ‍‌ ‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌‌ ‌ ‍‍
Wa 'Idh Astasqá Mūsá Liqawmihi Faqulnā Ađrib Bi`aşāka Al-Ĥajara ۖnfajarat Minhu Athnatā `Ashrata `Aynāan ۖ Qad `Alima Kullu 'Unāsin Mashrabahum ۖ Kulū Wa Ashrabū Min Rizqi Allāhi Wa Lā Ta`thawā Fī Al-'Arđi Mufsidīna (Al-Baqarah: 60). [2.60] I kad zatraži Musa za narod svoj napajanje, tad rekosmo: "Udri štapom svojim kamen!"Tad provri iz njega dvanaest izvora. Doista je znalo svako pleme pojilište svoje. "Jedite ipijte iz opskrbe Allahove, i ne činite zlo na zemlji, praveći fesad." ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ۖ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ۖ ‌ ‌‍ ۖ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌
Wa 'Idhi Qultum Yā Mūsá Lan Naşbira `Alá Ţa`āmin Wāĥidind`u Lanā Rabbaka Yukhrij Lanā Mimmā Tunbitu Al-'Arđu Min Baqlihā Wa Qiththā'ihā Wa Fūmihā Wa `Adasihā Wa Başalihā ۖ Qāla 'Atastabdilūna Al-Ladhī Huwa 'Adná Bial-Ladhī Huwa Khayrun ۚ Ahbiţū Mişan Fa'inna Lakum Mā Sa'altum ۗ Wa Đuribat `Alayhimu Adh-Dhillatu Wa Al-Maskanatu Wa Bā'ū Bighađabin Mina Allāhi ۗ Dhālika Bi'annahum Kānū Yakfurūna Bi'āyāti Allāhi Wa Yaqtulūna An-Nabīyīna Bighayri Al-Ĥaqqi ۗ Dhālika Bimā `Aşawā Wa Kānū Ya`tadūna (Al-Baqarah: 61). [2.61] I kad rekoste: "O Musa! Nećemo trpiti hranu jednu, zato prizivaj za nas Gospodarasvog (da) nam iznikne (nešto) od onog čime rađa zemlja - od povrća njenog i krastavacanjenih i žita njenog i leće njene i luka njenog." Reče: "Hoćete li zamijeniti ono što jebolje, onim što je lošije? Siđite u grad pa ćete uistinu vi imati šta ste tražili." Ipogodi ih poniženje i bijeda, a navukli su srdžbu od Allaha. To što oni nisu vjerovali uajete Allahove i ubijali vjerovjesnike bez prava; to što nisu slušali, a prevršivali su. ‌‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ۗ ‌‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۗ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Al-Ladhīna Hādū Wa An-Naşārá Wa Aş-Şābi'īna Man 'Āmana Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa `Amila Şāliĥāan Falahum 'Ajruhum `Inda Rabbihim Wa Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna (Al-Baqarah: 62). [2.62] Uistinu! Oni koji vjeruju i koji su jevreji i kršćani i Sabijci - ko vjeruje uAllaha i Dan posljednji i čini dobro - pa imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, ibez straha nad sobom će biti i neće oni žaliti. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌
Wa 'Idh 'Akhadhnā Mīthāqakum Wa Rafa`nā Fawqakumu Aţ-Ţūra Khudhū Mā 'Ātaynākum Biqūwatin Wa Adhkurū Mā Fīhi La`allakum Tattaqūna (Al-Baqarah: 63). [2.63] I kad uzesmo zavjet vaš i uzdigosmo nad vama brdo: "Uzmite čvrsto šta smo vam dali ispominjite ono šta je u njemu, da biste se vi zaštitili." ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Thumma Tawallaytum Min Ba`di Dhālika ۖ Falawlā Fađlu Allāhi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Lakuntum Mina Al-Khāsirīna (Al-Baqarah: 64). [2.64] Zatim ste se okrenuli poslije toga. Pa da nije dobrote Allahove prema vama i milostiNjegove, sigurno biste bili od gubitnika. ‌ ‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad `Alimtumu Al-Ladhīna A`tadawā Minkum As-Sabti Faqulnā Lahum Kūnū Qiradatan Khāsi'īna (Al-Baqarah: 65). [2.65] I doista ste znali one između vas koji su prekršili (stvari) sebta, pa smo im rekli:"Budite majmuni prezreni!" ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Faja`alnāhā Nakālāan Limā Bayna Yadayhā Wa Mā Khalfahā Wa Maw`ižatan Lilmuttaqīna (Al-Baqarah: 66). [2.66] Pa smo učinili nju zastrašujućim primjerom za ono ispred nje i ono iza nje, i poukombogobojaznima. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi 'Inna Allāha Ya'murukum 'An Tadhbaĥū Baqaratan ۖ Qālū 'Atattakhidhunā Huzūan ۖ Qāla 'A`ūdhu Billāhi 'An 'Akūna Mina Al-Jāhilīn (Al-Baqarah: 67). [2.67] I kad reče Musa narodu svom: "Uistinu! Allah vam naređuje da zakoljete kravu."Rekoše: "Zar ćeš nas uzeti izrugivanju?" Reče: "Tražim zaštitu u Allaha, da ne budem odneznalica." ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍ ۖ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ۖ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Qālū Ad`u Lanā Rabbaka Yubayyin Lanā Mā Hiya ۚ Qāla 'Innahu Yaqūlu 'Innahā Baqaratun Lā Fāriđun Wa Lā Bikrun `Awānun Bayna Dhālika ۖ Fāf`alū Mā Tu'umarūna (Al-Baqarah: 68). [2.68] Rekoše: "Moli za nas Gospodara svog, da nam objasni kakva je ona." Reče: "Doista, Onkaže: Uistinu, to je krava ni stara ni mlada; srednja, između toga; zato učinite šta vamse naređuje." ‍‌‌ ‌ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ۖ ‌ ‌
Qālū Ad`u Lanā Rabbaka Yubayyin Lanā Mā Lawnuhā ۚ Qāla 'Innahu Yaqūlu 'Innahā Baqaratun Şafrā'u Fāqi`un Lawnuhā Tasurru An-Nāžirīna (Al-Baqarah: 69). [2.69] Rekoše: "Moli za nas Gospodara svog da nam objasni, kakva je boja njena". Reče:"Doista, On kaže: Uistinu, to je žuta krava. Svijetla je boja njena, raduje posmatrače." ‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍
Qālū Ad`u Lanā Rabbaka Yubayyin Lanā Mā Hiya 'Inna Al-Baqara Tashābaha `Alaynā Wa 'Innā 'In Shā'a Allāhu Lamuhtadūna (Al-Baqarah: 70). [2.70] Rekoše: "Moli za nas Gospodara svog da nam objasni kakva je ona. Uistinu, krave suza nas slične, a uistinu mi ćemo, ako htjedne Allah, biti upućeni." ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌
Qāla 'Innahu Yaqūlu 'Innahā BaqaratunDhalūlun Tuthīru Al-'Arđa Wa Lā Tasqī Al-Ĥartha MusallamatunShiyata Fīhā ۚ Qālū Al-'Āna Ji'ta Bil-Ĥaqqi ۚ Fadhabaĥūhā Wa Mā Kādū Yaf`alūna (Al-Baqarah: 71). [2.71] Reče: "Doista, On kaže: Uistinu ta krava nije podvrgnuta oranju zemlje nitinatapanju usjeva. Besprijekorna je, bez biljega na sebi." Rekoše: "Sad si iznio istinu."Tad je zaklaše i jedva (to) učiniše. ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ۚ ‌ ‌‌
Wa 'Idh Qataltum Nafsāan Fa Addāra'tum Fīhā ۖ Wa Allāhu Mukhrijun Mā Kuntum Taktumūna (Al-Baqarah: 72). [2.72] I kad ubiste dušu, pa se prepiraste o njoj; a Allah je Taj koji je iznio ono šta stekrili - ‌‌‌ ‍ ‌‌‌‍‌ ‌ ۖ‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Faqulnā Ađribūhu Biba`đihā ۚ Kadhālika Yuĥyī Al-Lahu Al-Mawtá Wa Yurīkum 'Āyātihi La`allakum Ta`qilūna (Al-Baqarah: 73). [2.73] Tad rekosmo: "Udarite ga dijelom njenim!" Eto tako oživljava Allah mrtve i pokazujevam znakove Svoje, da biste vi shvatili. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Thumma Qasat Qulūbukum Min Ba`di Dhālika Fahiya Kālĥijārati 'Aw 'Ashaddu Qaswatan ۚ Wa 'Inna Mina Al-Ĥijārati Lamā Yatafajjaru Minhu Al-'Anhāru ۚ Wa 'Inna Minhā Lamā Yashshaqqaqu Fayakhruju Minhu Al-Mā'u ۚ Wa 'Inna Minhā Lamā Yahbiţu Min Khashyati Allāhi ۗ Wa Mā Al-Lahu Bighāfilin `Ammā Ta`malūna (Al-Baqarah: 74). [2.74] Zatim su otvrdla srca vaša poslije toga, te su ona bila kao kamen ili tvrđa. Auistinu, od kamena (postoji) onaj iz kojeg izviru rijeke, i uistinu od njega (postoji) onajšto raspukne, pa izbija iz njega voda, i uistinu, od njega (postoji) onaj što pada izstraha od Allaha; a nije Allah nemaran za ono šta radite. ‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌‌‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
'Afataţma`ūna 'An Yu'uminū Lakum Wa Qad Kāna Farīqun Minhum Yasma`ūna Kalāma Allāhi Thumma Yuĥarrifūnahu Min Ba`di Mā `Aqalūhu Wa Hum Ya`lamūna (Al-Baqarah: 75). [2.75] Pa zar žudite da vam vjeruju, a već je grupa njih slušala Riječ Allahovu, zatim suje iskrivljavali nakon što bi je shvatili, a oni znaju. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā Laqū Al-Ladhīna 'Āmanū Qālū 'Āmannā Wa 'Idhā Khalā Ba`đuhum 'Ilá Ba`đin Qālū 'Atuĥaddithūnahum Bimā Fataĥa Allāhu `Alaykum Liyuĥājjūkum Bihi `Inda Rabbikum ۚ 'Afalā Ta`qilūna (Al-Baqarah: 76). [2.76] I kad sretnu one koji vjeruju, kažu: "Vjerujemo", a kad se osame jedni s drugima,govore: "Pričate li im o onom šta vam je otkrio Allah, da biste se vi prepirali o tome kodGospodara vašeg." Pa zar ne razumijete? ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍
'Awalā Ya`lamūna 'Anna Allāha Ya`lamu Mā Yusirrūna Wa Mā Yu`linūna (Al-Baqarah: 77). [2.77] A zar ne znaju da Allah zna šta skrivaju i šta objelodanjuju? ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Wa Minhum 'Ummīyūna Lā Ya`lamūna Al-Kitāba 'Illā 'Amānīya Wa 'In Hum 'Illā Yažunnūna (Al-Baqarah: 78). [2.78] I od njih (ima) neukih, ne znaju Knjigu, jedino želje, a oni samo nagađaju. ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Fawaylun Lilladhīna Yaktubūna Al-Kitāba Bi'aydīhim Thumma Yaqūlūna Hādhā Min `Indi Allāhi Liyashtarū Bihi Thamanāan Qalīlāan ۖ Fawaylun Lahum Mimmā Katabat 'Aydīhim Wa Waylun Lahum Mimmā Yaksibūna (Al-Baqarah: 79). [2.79] Zato teško onima koji pišu knjigu rukama svojim, pa kažu: "Ovo je od Allaha", da bistekli time vrijednost malu. Pa teško njima zbog onog šta pišu ruke njihove, i teško njimazbog onog šta zarađuju! ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ۖ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Wa Qālū Lan Tamassanā An-Nāru 'Illā 'Ayyāmāan Ma`dūdatan ۚ Qul 'Āttakhadhtum `Inda Allāhi `Ahdāan Falan Yukhlifa Allāhu `Ahdahu ۖ 'Am Taqūlūna `Alá Allāhi Mā Lā Ta`lamūna (Al-Baqarah: 80). [2.80] I govore: "Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana." Reci: "Jeste li primiliod Allaha obećanje - pa neće prekršiti Allah obećanje Svoje - ili govorite protiv Allahašta ne znate?" ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ۚ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Balá Man Kasaba Sayyi'atan Wa 'Aĥāţat Bihi Khaţī'atuhu Fa'ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri ۖ Hum Fīhā Khālidūna (Al-Baqarah: 81). [2.81] Svakako! Ko stekne zlodjelo i opkoli ga pogreška njegova - pa takvi će bitistanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito. ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۖ‍‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jannati ۖ Hum Fīhā Khālidūna (Al-Baqarah: 82). [2.82] A oni koji vjeruju i rade dobra djela, takvi će biti stanovnici Dženneta, oni će unjemu biti vječito. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍ۖ‍‌
Wa 'Idh 'Akhadhnā Mīthāqa Banī 'Isrā'īla Lā Ta`budūna 'Illā Al-Laha Wa Bil-Wālidayni 'Iĥsānāan Wa Dhī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Qūlū Lilnnāsi Ĥusnāan Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Thumma Tawallaytum 'Illā Qalīlāan Minkum Wa 'Antum Mu`rūna (Al-Baqarah: 83). [2.83] I kad uzesmo zavjet sinova Israilovih: "Ne obožavajte, izuzev Allaha, a roditeljimadobro (činite) i rodbini i siročadi i bijednicima, i govorite ljudima dobro, i obavljajtesalat i dajite zekat." Zatim ste se odvratili, izuzev malo vas a vi ste oni koji seodvraćaju. ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍‍‍
Wa 'Idh 'Akhadhnā Mīthāqakum Lā Tasfikūna Dimā'akum Wa Lā Tukhrijūna 'Anfusakum Min Diyārikum Thumma 'Aqrartum Wa 'Antum Tash/hadūna (Al-Baqarah: 84). [2.84] I kad uzesmo zavjet vaš: "Ne prolivajte krv svoju i ne protjerujte se iz kućavaših", zatim ste potvrdili, a vi svjedočite. ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍ ‌
Thumma 'Antum Hā'uulā' Taqtulūna 'Anfusakum Wa Tukhrijūna Farīqāan Minkum Min Diyārihim Tažāharūna `Alayhim Bil-'Ithmi Wa Al-`Udwāni Wa 'In Ya'tūkum 'Usārá Tufādūhum Wa Huwa Muĥarramun `Alaykum 'Ikhjuhum ۚ 'A Fatu'uminūna Biba`đi Al-Kitābi Wa Takfurūna ۚ Biba`đin Famā Jazā'u Man Yaf`alu Dhālika Minkum 'Illā Khizyun Al-Ĥayāati ۖ Ad-Dunyā Wa Yawma Al-Qiyāmati Yuraddūna 'Ilá 'Ashaddi ۗ Al-`Adhābi Wa Mā Al-Lahu Bighāfilin `Ammā Ta`malūna (Al-Baqarah: 85). [2.85] Zatim ste se vi takvi ubijali i protjerali grupu vas iz kuća njihovih, pomagali steprotiv njih grijehom i neprijateljstvom. A ako vam dođu zarobljenici, otkupljujete ih, anjihovo protjerivanje - to vam je zabranjeno. Pa zar vjerujete u dio Knjige, a ne vjerujeteu dio? Pa jedino je plaća onome od vas ko to čini, poniženje u životu Dunjaa, i na Dankijameta biće vraćen najžešćoj kazni; a nije Allah nemaran za ono šta radite. ‌ ‌‌‍ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ۚ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‍‌ۖ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ashtaraw Al-Ĥayāata Ad-Dunyā Bil-'Ākhirati ۖ Falā Yukhaffafu `Anhumu Al-`Adhābu Wa Lā Hum Yunşarūna (Al-Baqarah: 86). [2.86] Takvi su oni koji su kupili život Dunjaa Ahiretom, zato se neće njima olakšatikazna, niti će oni biti pomognuti. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‌ ‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Wa Qaffaynā Min Ba`dihi Bir-Rusuli ۖ Wa 'Ātaynā `Īsá Abna Maryama Al-Bayyināti Wa 'Ayyadnāhu Birūĥi Al-Qudusi ۗ 'Afakullamā Jā'akum Rasūlun Bimā Lā Tahwá 'Anfusukum Astakbartum Fafarīqāan Kadhdhabtum Wa Farīqāan Taqtulūn (Al-Baqarah: 87). [2.87] I doista smo dali Musau Knjigu i slali iza njega poslanike. I dali smo Isau, sinuMerjeminu, dokaze jasne i pomogli ga Ruhul-kudusom. Zar se niste, kad god bi vam poslanikdonio ono što ne žele duše vaše, uzoholili? Tad biste grupu porekli, a grupu pobili. ‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌ۖ ‌‌‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍‍ۗ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Wa Qālū Qulūbunā Ghulfun ۚ Bal La`anahumu Allāhu Bikufrihim Faqalīlāan Mā Yu'uminūna (Al-Baqarah: 88). [2.88] I rekoše: "Naša srca su omoti." Naprotiv, prokleo ih je Allah zbog nevjerovanjanjihovog - pa malo što vjeruju. ‍‍ ‍‌ ‍‌ ۚ ‍ ‍‍‍
Wa Lammā Jā'ahum Kitābun Min `Indi Allāhi Muşaddiqun Limā Ma`ahum Wa Kānū Min Qablu Yastaftiĥūna `Alá Al-Ladhīna Kafarū Falammā Jā'ahum Mā `Arafū Kafarū Bihi ۚ Fala`natu Allāhi `Alá Al-Kāfirīna (Al-Baqarah: 89). [2.89] Pa pošto im dođe Knjiga od Allaha, potvrda za ono što je uz njih - a prije sutražili pobjedu nad onima koji ne vjeruju - pa pošto im dođe šta prepoznaju, ne povjerovašeu njega: zato neka je prokletstvo Allahovo nad nevjernicima. ‍‍‍‌ ‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍ ۚ ‍ ‌
Bi'sa Mā Ashtarawā Bihi 'Anfusahum 'An Yakfurū Bimā 'Anzala Allāhu Baghan 'An Yunazzila Allāhu Min Fađlih `Alá Man Yashā'u Min ۖ `Ibādihi Fabā'ū Bighađabin `Alá ۚ Ghađabin Wa Lilkāfirīna `Adhābun Muhīnun (Al-Baqarah: 90). [2.90] Jadno je ono za što su prodali duše svoje: da ne vjeruju u ono šta je objavio Allah,iz zavisti što objavljuje Allah iz dobrote Svoje, kome hoće od robova Svojih. Pa su navuklisrdžbu na srdžbu; a imaće nevjernici kaznu prezrenu. ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Qīla Lahum 'Āminū Bimā 'Anzala Allāhu Qālū Nu'uminu Bimā 'Unzila `Alaynā Wa Yakfurūna Bimā Warā'ahu Wa Huwa Al-Ĥaqqu Muşaddiqāan Limā Ma`ahum ۗ Qul Falima Taqtulūna 'Anbiyā'a Allāhi Min Qablu 'In Kuntum Mu'uminīna (Al-Baqarah: 91). [2.91] I kad im se kaže: "Vjerujte u ono šta je objavio Allah", kažu: "Vjerujemo u ono štaje objavljeno nama", a ne vjeruju u ono iza toga, a to je Istina koja potvrđuje ono uznjih. Reci: "Pa zašto ste ubijali vjerovjesnike Allahove ranije, ako ste bili vjernici?" ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Wa Laqad Jā'akum Mūsá Bil-Bayyināti Thumma Attakhadhtumu Al-`Ijla Min Ba`dihi Wa 'Antum Žālimūna (Al-Baqarah: 92). [2.92] I doista vam je došao Musa s dokazima jasnim, zatim ste uzeli tele poslije njega, ivi ste bili zalimi. ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌
Wa 'Idh 'Akhadhnā Mīthāqakum Wa Rafa`nā Fawqakumu Aţ-Ţūra Khudhū Mā 'Ātaynākum Biqūwatin Wa Asma`ū ۖ Qālū Sami`nā Wa `Aşaynā Wa 'Ushribū Fī Qulūbihimu Al-`Ijla Bikufrihim ۚ Qul Bi'samā Ya'murukum Bihi 'Īmānukum 'In Kuntum Mu'uminīna (Al-Baqarah: 93). [2.93] I kad uzesmo zavjet vaš i uzdigosmo nad vama brdo: "Uzmite čvrsto šta smo vam dali islušajte." Rekoše: "Čuli smo, a nećemo poslušati." I upilo se u srca njihova tele snevjerovanjem njihovim. Reci: "Jadno je ono što vam naređuje vjerovanje vaše, ako stevjernici." ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍ ۖ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍ ‍ ۚ ‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Qul 'In Kānat Lakumu Ad-Dāru Al-'Ākhiratu `Inda Allāhi Khālişatan Min Dūni An-Nāsi Fatamannawā Al-Mawta 'In Kuntum Şādiqīna (Al-Baqarah: 94). [2.94] Reci: "Ako je za vas kuća Ahireta kod Allaha posebno mimo ljudi, tad zaželite smrt,ako ste iskreni." ‍ ‌‌‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Wa Lan Yatamannawhu 'Abadāan Bimā Qaddamat 'Ayd99him ۗ Wa Allāhu `Alīmun Biž-Žālimīna (Al-Baqarah: 95). [2.95] A neće je zaželiti nikada, zbog onog šta su unaprijed poslale ruke njihove; a Allahje Znalac zalima. ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ۗ‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa Latajidannahum 'Aĥraşa An-Nāsi `Alá Ĥayāatin Wa Mina Al-Ladhīna 'Ashraۚ Yawaddu 'Aĥaduhum Law Yu`ammaru 'Alfa Sanatin Wa Mā Huwa Bimuzaĥziĥihi Mina Al-`Adhābi 'An Yu`ammara ۗ Wa Allāhu Başīrun Bimā Ya`malūna (Al-Baqarah: 96). [2.96] I sigurno ćeš ih naći pohlepnijim ljudima prema življenju i od onih koji pridružuju.Volio bi pojedinac njihov da živi hiljadu godina. A da živi, ne bi on bio udaljen od kazne.A Allah je Vidilac onog što rade. ‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ۗ‍‍‍‍
Qul Man Kāna `Adūw7an Lijibrīla Fa'innahu Nazzalahu `Alá Qalbika Bi'idhni Allāhi Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi Wa Hudan Wa Bushrá Lilmu'uminīna (Al-Baqarah: 97). [2.97] Reci: "Ko je neprijatelj Džibrilu?" Pa uistinu on ga spušta na srce tvoje, sdozvolom Allahovom, (kao) potvrdu za ono ispred njega, i Uputu i radosnu vijest vjernicima. ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌‌
Man Kāna `Adūw7an Lillāh Wa Malā'ikatihi Wa Rusulihi Wa Jibrīla Wa Mīkāla Fa'inna Allāha `Adūwun Lilkāfirīna (Al-Baqarah: 98). [2.98] Ko je neprijatelj Allahu i melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu iMikalu? Pa uistinu! Allah je neprijatelj nevjernicima! ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌
Wa Laqad 'Anzalnā 'Ilayka 'Āyātin Bayyinātin ۖ Wa Mā Yakfuru Bihā 'Illā Al-Fāsiqūna (Al-Baqarah: 99). [2.99] I doista smo ti objavili ajete jasne, a u njih neće vjerovati samo grješnici. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍
'Awakullamā `Āhadū `Ahdāan Nabadhahu Farīqun Minhum ۚ Bal 'Aktharuhum Lā Yu'uminūna (Al-Baqarah: 100). [2.100] Zar! Kad god sklope sporazum, odbaci ga skupina između njih. Naprotiv, većina njihne vjeruje. ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‌
Wa Lammā Jā'ahum Rasūlun Min `Indi Allāhi Muşaddiqun Limā Ma`ahum Nabadha Farīqun Mina Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Kitāba Allāhi Warā'a Žuhūrihim Ka'annahum Lā Ya`lamūna (Al-Baqarah: 101). [2.101] I pošto im je došao Poslanik od Allaha, potvrđujući ono što je uz njih, odbacila jeskupina onih kojima je data Knjiga, Knjigu Allahovu iza leđa svojih, kao da oni ne znaju, ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍ ‌‌‍‌ ‍ ‌
Wa Attaba`ū Mā Tatlū Ash-Shayāţīnu `Alá Mulki Sulaymāna ۖ Wa Mā Kafara Sulaymānu Wa Lakinna Ash-Shayāţīna Kafarū Yu`allimūna An-Nāsa As-Siĥra Wa Mā 'Unzila `Alá Al-Malakayni Bibābila Hārūta Wa Mārūta ۚ Wa Mā Yu`allimāni Min 'Aĥadin Ĥattá Yaqūlā 'Innamā Naĥnu Fitnatun Falā Takfur ۖ Fayata`allamūna Minhumā Mā Yufarriqūna Bihi Bayna Al-Mar'i Wa Zawjihi ۚ Wa Mā Hum Biđārrīna Bihi Min 'Aĥadin 'Illā Bi'idhni Allāhi ۚ Wa Yata`allamūna Mā Yađurruhum Wa Lā Yanfa`uhum ۚ Wa Laqad `Alimū Lamani Ashtarāhu Mā Lahu Fī Al-'Ākhirati Min Khalāqin ۚ Wa Labi'sa Mā Sharawā Bihi 'Anfusahum ۚ Law Kānū Ya`lamūna (Al-Baqarah: 102). [2.102] I slijede šta su kazivali šejtani o carstvu Sulejmanovom. A nije nevjerovaoSulejman; međutim šejtani nisu vjerovali učeći ljude sihru i onom šta je spušteno dvojicimeleka u Babilu, Harutu i Marutu. A nisu učili nikoga dok ne bi rekli: "Mi smo samoiskušenje, zato nemoj nevjerovati." Pa su učili od njih dvojice ono čime će prouzročitirazdvajanje između muža i žene njegove; a nisu oni štetili time nikome, izuzev s dozvolomAllahovom; i učili su šta će im štetiti, a neće im koristiti. I doista su znali da onaj koto kupuje - sigurno on neće imati u Ahiretu nikakva udjela. A sigurno je loše ono zašto suprodali duše svoje, kad bi znali. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ۖ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‌‌ۚ
Wa Law 'Annahum 'Āmanū Wa Attaqawā Lamathūbatun Min `Indi Allāhi Khayrun ۖ Law Kānū Ya`lamūna (Al-Baqarah: 103). [2.103] A da su oni vjerovali i bojali se, sigurno bi nagrada od Allaha bila bolja, kad biznali! ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍ ۖ
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Taqūlū `inā Wa Qūlū Anžurnā Wa Asma`ū ۗ Wa Lilkāfirīna `Adhābun 'Alīmun (Al-Baqarah: 104). [2.104] O vi koji vjerujete! Ne govorite: "Raina!" - a govorite "Unzurna!" i slušajte; aimaće nevjernici kaznu bolnu. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Mā Yawaddu Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Wa Lā Al-Mushrikīna 'An Yunazzala `Alaykum Min Khayrin Min Rabbikum ۗ Wa Allāhu Yakhtaşşu Biraĥmatihi Man Yashā'u ۚ Wa Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi (Al-Baqarah: 105). [2.105] Ne vole oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige niti mušrici da vam se spustiikakvo dobro od Gospodara vašeg. A Allah odabire milosti Svojoj koga hoće, i Allah jePosjednik dobrote veličanstvene. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۗ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Mā Nansakh Min 'Āyatin 'Aw Nunsihā Na'ti Bikhayrin Minhā 'Aw Mithlihā ۗ 'Alam Ta`lam 'Anna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Baqarah: 106). [2.106] Ne uklonimo nijedan znak, niti ga učinimo zaboravljenim, (a da ne) donesemo boljiod njega ili njemu jednak. Zar ne znaš da Allah nad svakom stvari ima moć? ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ۗ ‌ ‌‍ ‌ ‍
'Alam Ta`lam 'Anna Allāha Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۗ Wa Mā Lakum Min Dūni Allāhi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin (Al-Baqarah: 107). [2.107] Zar ne znaš da je Allah Taj čija je vlast nebesa i Zemlje?, a nemate vi mimo Allahanikakva zaštitnika, niti pomagača. ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۗ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Am Turīdūna 'An Tas'alū Rasūlakum Kamā Su'ila Mūsá Min Qablu ۗ Wa Man Yatabaddali Al-Kufra Bil-'Īmāni Faqad Đalla Sawā'a As-Sabīli (Al-Baqarah: 108). [2.108] Zar želite da pitate Poslanika svog, kao što je pitan Musa ranije? A ko zamijeninevjerovanjem vjerovanje, tad je doista izgubio ravni put. ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍ۗ ‌‍‌‍‍‍‌
Wadda Kathīrun Min 'Ahli Al-Kitābi Law Yaruddūnakum Min Ba`di 'Īmānikum Kuffāan Ĥasadāan Min `Indi 'Anfusihim Min Ba`di Mā Tabayyana Lahumu Al-Ĥaqqu ۖ Fā`fū Wa Aşfaĥū Ĥattá Ya'tiya Allāhu Bi'amrihi ۗ 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Baqarah: 109). [2.109] Voljeli bi mnogi od sljedbenika Knjige da vas povrate nakon vjerovanja vašeg, unevjernike, zavišću iz duša svojih, nakon što im je postala jasna Istina. Zato oprostite iprijeđite, dok Allah ne izda naredbu Svoju. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć. ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۖ ‍ ‍ ۗ‍ ‌ ‍
Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata ۚ Wa Mā Tuqaddimū Li'nfusikum Min Khayrin Tajidūhu `Inda Allāhi ۗ 'Inna Allāha Bimā Ta`malūna Başīrun (Al-Baqarah: 110). [2.110] I obavljajte salat i dajite zekat; a šta unaprijed pošaljete za duše vaše oddobrog, naći ćete ga kod Allaha. Uistinu! Allah je onog što radite Vidilac. ‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Qālū Lan Yadkhula Al-Jannata 'Illā Man Kāna Hūdāan 'Aw Naşārá ۗ Tilka 'Amānīyuhum ۗ Qul Hātū Burhānakum 'In Kuntum Şādiqīn (Al-Baqarah: 111). [2.111] I govore: "Ući će u Džennet jedino onaj ko je jevrej ili kršćanin." To su željenjihove! Reci: "Donesite dokaz svoj, ako istinu govorite!" ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌‌ ۗۗ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍
Balá Man 'Aslama Wajhahu Lillāh Wa Huwa Muĥsinun Falahu 'Ajruhu `Inda Rabbihi Wa Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna (Al-Baqarah: 112). [2.112] Svakako! Ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj, pa imaće on nagradusvoju kod Gospodara svog, i neće biti straha nad njima, niti će oni žaliti. ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌
Wa Qālati Al-Yahūdu Laysati An-Naşārá `Alá Shay'in Wa Qālati An-Naşārá Laysati Al-Yahūdu `Alá Shay'in Wa Hum Yatlūna Al-Kitāba ۗ Kadhālika Qāla Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna Mithla Qawlihim ۚ Fa-Allāhu Yaĥkumu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna (Al-Baqarah: 113). [2.113] I kažu jevreji: "Nisu kršćani ni na čemu", i kažu kršćani: "Nisu Jevreji ni načemu", a oni čitaju Knjigu. Tako su govorili oni koji ne znaju - poput riječi njihove. Papresudiće Allah među njima na Dan kijameta o onom u čemu su se razilazili. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ۗ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Man 'Ažlamu Mimman Mana`a Masājida Allāhi 'An Yudhkara Fīhā Asmuhu Wa Sa`á Fī Khabihā ۚ 'Ūlā'ika Mā Kāna Lahum 'An Yadkhulūhā 'Ilā Khā'ifīna ۚ Lahum Ad-DunKhizyun Wa Lahum Al-'Ākhirati `Adhābun `Ažīmun (Al-Baqarah: 114). [2.114] A ko je nepravedniji od onog ko zabranjuje mesdžide Allahove, da se spominje unjima ime Njegovo i trudi se za rušenje njihovo? Takvi - nije za njih da ulaze u njih,izuzev prestrašeni. Imaće oni na Dunjau poniženje i imaće oni na Ahiretu kaznu strahovitu. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍ۚ‍‍‌‍ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‍‌‍‌ ‍‍ ‍‍‌‍‍
Wa Lillāh Al-Mashriqu Wa Al-Maghribu ۚ Fa'aynamā Tuwallū Fathamma Wajhu Allāhi 'Inna ۚ Allāha Wāsi`un `Alīmun (Al-Baqarah: 115). [2.115] A Allahov je istok i zapad; pa kud god se okrenete, pa tamo je lice Allahovo.Uistinu! Allah je Sveobuhvatni, Znalac. ‍‍‍‍‍ ۚ‌ ‌ۚ‍ ‌‌
Wa Qālū Attakhadha Allāhu Waladāan ۗ Subĥānahu ۖ Bal Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Kullun Lahu Qānitūna (Al-Baqarah: 116). [2.116] I govore: "Uzeo je Allah dijete." Slava neka je Njemu! Naprotiv, Njegovo je šta jena nebesima i Zemlji; sve je Njemu pokorno. ‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ۗ‍‍ۖ‍‌‍‍‌ ۖ
Badī`u As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Wa 'Idhā Qá 'Aman Fa'innamā Yaqūlu Lahu Kun Fayakūnu (Al-Baqarah: 117). [2.117] Začetnik nebesa i Zemlje! A kad odluči stvar, tad samo kaže tome: "Budi", tad biva. ‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌
Wa Qāla Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna Lawlā Yukallimunā Al-Lahu 'Aw Ta'tīnā 'Āyatun ۗ Kadhālika Qāla Al-Ladhīna Min Qablihim Mithla Qawlihim ۘ Tashābahat Qulūbuhum ۗ Qad Bayyannā Al-'Āyāti Liqawminqinūna (Al-Baqarah: 118). [2.118] I govore oni koji ne znaju: "Zašto ne govori s nama Allah ili nam ne dadne znak."Tako su govorili oni prije njih - poput riječi njihove: slična su srca njihova. Doista smoobjasnili znakove ljudima koji su sigurni. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍ ۗ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۘ ۗ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍
'Innā 'Arsalnāka Bil-Ĥaqqi Bashīan Wa Nadhīan ۖ Wa Lā Tus'alu `An 'Aşĥābi Al-Jaĥīmi (Al-Baqarah: 119). [2.119] Uistinu! Mi smo poslali tebe s Istinom, (kao) donosioca radosnih vijesti iopominjača. A nećeš biti pitan o stanovnicima džehima. ‌‍ ‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
Wa Lan Tarđá `Anka Al-Yahūdu Wa Lā An-Naşārá Ĥattá Tattabi`a Millatahum ۗ Qul 'Inna Hudá Allāhi Huwa Al-Hudá ۗ Wa La'ini Attaba`ta 'Ahwā'ahum Ba`da Al-Ladhī Jā'aka Mina Al-`Ilmi ۙ Mā Laka Mina Allāhi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin (Al-Baqarah: 120). [2.120] I neće biti zadovoljni tobom jevreji ni kršćani, dok ne budeš slijedio milletnjihov. Reci: "Uistinu! Uputa Allahova - to je Uputa." A ako bi slijedio strasti njihove,nakon što ti je došlo nešto znanja, ne bi ti imao od Allaha nikakva zaštitnika, nitipomagača. ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌ ۗ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ۗ‍‌ ۙ‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Yatlūnahu Ĥaqqa Tilāwatihi 'Ūlā'ika Yu'uminūna Bihi ۗ Wa Man Yakfur Bihi Fa'ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna (Al-Baqarah: 121). [2.121] Oni kojima smo dali Knjigu, uče je ispravnim učenjem njenim - takvi vjeruju u nju.A ko ne vjeruje u nju - pa ti takvi su gubitnici. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ۗ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‌‍ ‍‍‍‌
Yā Banī 'Isrā'īla Adhkurū Ni`matiya Allatī 'An`amtu `Alaykum Wa 'Annī Fađđaltukum `Alá Al-`Ālamīna (Al-Baqarah: 122). [2.122] O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i da sam Ja bioodlikovao vas nad svjetovima. ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa Attaqū Yawmāan Lā Tajzī Nafsun `An Nafsin Shay'āan Wa Lā Yuqbalu Minhā `Adlun Wa Lā Tanfa`uhā Shafā`atun Wa Lā Hum Yunşarūna (Al-Baqarah: 123). [2.123] I bojte se Dana kad neće koristiti duša duši nimalo, niti će se primiti od njenadoknada, i neće joj koristiti posredovanje, niti će oni biti pomognuti. ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Idh Abtalá 'Ibhīma Rabbuhu Bikalimātin Fa'atammahunna ۖ Qāla 'Innī Jā`iluka Lilnnāsi 'Imāmāan ۖ Qāla Wa Min Dhurrīyatī ۖ Qāla Lā Yanālu `Ahdī Až-Žālimīna (Al-Baqarah: 124). [2.124] I kad je kušao Ibrahima Gospodar njegov riječima, pa ih je ispunio, reče: "Uistinu!Ja sam Taj koji je učinio tebe imamom ljudima." Reče: "A od potomstva mog?" (Allah) reče:"Moje obećanje neće doseći zalime." ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۖ ‍ ‍‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‌‌ ۖ ‌ ‍ ‍‍
Wa 'Idh Ja`alnā Al-Bayta Mathābatan Lilnnāsi Wa 'Amnāan Wa Attakhidhū Min Maqāmi 'Ibhīma Muşallan ۖ Wa `Ahidnā 'Ilá 'Ibhīma Wa 'Ismā`īla 'An Ţahhi Baytiya Lilţţā'ifīna Wa Al-`Ākifīna Wa Ar-Rukka`i As-Sujūdi (Al-Baqarah: 125). [2.125] I kad smo učinili Kuću stjecištem ljudima i sigurnošću, i: "Uzmite stajališteIbrahimovo musallom", i naložili Ibrahimu i Ismailu: "Očistite Kuću Moju za one koji činetawwaf i one koji čine itikaf i one koji čine ruku, i one koji čine sedždu." ‌‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌
Wa 'Idh Qāla 'Ibhīmu Rabbi Aj`al Hādhā Baladāan 'Āmināan Wa Arzuq 'Ahlahu Mina Ath-Thamarāti Man 'Āmana Minhum Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri ۖ Qāla Wa Man Kafara Fa'umatti`uhu Qalīlāan Thumma 'Ađţarruhu 'Ilá `Adhābi An-Nāri ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru (Al-Baqarah: 126). [2.126] I kad reče Ibrahim: "Gospodaru moj! Učini ovaj grad sigurnim i opskrbi stanovnikenjegove (raznim) plodovima, onog od njih ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji." (Allah)reče: "A ko ne vjeruje - pa daću da malo uživa, zatim ću ga natjerati u kaznu vatrom", aloše li je dolazište! ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌‌ ‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍ ۖ‍‍
Wa 'Idh Yarfa`u 'Ibhīmu Al-Qawā`ida Mina Al-Bayti Wa 'Ismā`īlu Rabbanā Taqabbal Minnā ۖ 'Innaka 'Anta As-Samī`u Al-`Alīmu (Al-Baqarah: 127). [2.127] I kad je podizao Ibrahim temelje Kuće i Ismail: "Gospodaru naš! Primi od nas.Uistinu! Ti, Ti si Onaj koji čuje, Znalac. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍‍
Rabbanā Wa Aj`alnā Muslimayni Laka Wa Min Dhurrīyatinā 'Ummatan Muslimatan Laka Wa 'Arinā Manāsikanā Wa Tub `Alaynā ۖ 'Innaka 'Anta At-Tawwābu Ar-Raĥīmu (Al-Baqarah: 128). [2.128] Gospodaru naš! I učini nas dvojicu predanim Tebi i od potomstva našeg ummet predanTebi. I pokaži nam obrede naše i oprosti nam. Uistinu! Ti, Ti si Primalac pokajanja,Milosrdni. ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍ۖ‍ ‌‌‍‍‌
Rabbanā Wa Ab`ath Fīhim Rasūlāan Minhum Yatlū `Alayhim 'Āyātika Wa Yu`allimuhumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa Yuzakkīhim ۚ 'Innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-Baqarah: 129). [2.129] Gospodaru naš! I podigni među njima poslanika od njih, da im uči ajete Tvoje ipouči ih Knjizi i mudrosti i očisti ih. Uistinu! Ti, Ti si Moćni, Mudri." ‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ۚ‍ ‌‌‍‍‍‍‌
Wa Man Yarghabu `An Millati 'Ibhīma 'Illā Man Safiha Nafsahu ۚ Wa Laqadi Aşţafaynāhu Fī Ad-Dunۖ Wa 'Innahu Fī Al-'Ākhirati Lamina Aş-Şāliĥīna (Al-Baqarah: 130). [2.130] A ko ne želi millet Ibrahimov, do onaj ko zabudali dušu svoju? I doista, odabralismo njega na Dunjau, a uistinu, on će na Ahiretu biti od pravednih. ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌‍‍ ‍‍
'Idh Qāla Lahu Rabbuhu 'Aslim ۖ Qāla 'Aslamtu Lirabbi Al-`Ālamīna (Al-Baqarah: 131). [2.131] Kad reče njemu Gospodar njegov: "Predaj se!" Reče: "Predajem se Gospodarusvjetova." ‌‌ ‌‍ۖ ‌ ‍
Wa Waşşá Bihā 'Ibhīmu Banīhi Wa Ya`qūbu Yā Banīya 'Inna Allāha Aşţafá Lakumu Ad-Dīna Falā Tamūtunna 'Illā Wa 'Antum Muslimūna (Al-Baqarah: 132). [2.132] I naložio je to Ibrahim sinovima svojim, i Jakub: "O sinovi moji! Uistinu je Allahodabrao za vas vjeru, pa umrite vi jedino kao muslimani." ‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌
'Am Kuntum Shuhadā'a 'Idh Ĥađara Ya`qūba Al-Mawtu 'Idh Qāla Libanīhi Mā Ta`budūna Min Ba`dī Qālū Na`budu 'Ilahaka Wa 'Ilaha 'Ābā'ika 'Ibhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa 'Ilahāan Wāĥidāan Wa Naĥnu Lahu Muslimūna (Al-Baqarah: 133). [2.133] Zar ste bili svjedoci kad dođe Jakubu smrt, kad reče sinovima svojim: "Šta ćeteobožavati poslije mene?" Rekoše: "Obožavaćemo Boga tvog i Boga predaka tvojih, Ibrahima iIsmaila i Ishaka, Boga Jedinog i mi smo Njemu predani." ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌
Tilka 'Ummatun Qad Khalat ۖ Lahā Mā Kasabat Wa Lakum Mā Kasabtum ۖ Wa Lā Tus'alūna `Ammā Kānū Ya`malūna (Al-Baqarah: 134). [2.134] Taj narod je već nestao. Njegovo je šta je zaradio, a vaše šta ste zaradili, inećete biti pitani za ono šta su radili. ۖ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Wa Qālū Kūnū Hūdāan 'Aw Naşārá Tahtadū ۗ Qul Bal Millata 'Ibhīma Ĥanīfāan ۖ Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna (Al-Baqarah: 135). [2.135] I govore: "Budite jevreji ili kršćani, bit ćete upućeni." Reci: "Naprotiv, milletIbrahima hanife", a nije bio od mušrika. ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌ ۗ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍
Qūlū 'Āmannā Billāhi Wa Mā 'Unzila 'Ilaynā Wa Mā 'Unzila 'Ilá 'Ibhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Al-'Asbāţi Wa Mā 'Ūtiya Mūsá Wa `Īsá Wa Mā 'Ūtiya An-Nabīyūna Min Rabbihim Lā Nufarriqu Bayna 'Aĥadin Minhum Wa Naĥnu Lahu Muslimūna (Al-Baqarah: 136). [2.136] Recite: "Vjerujemo u Allaha i ono što je objavljeno nama, i ono što je objavljenoIbrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima i ono što je dato Musau i Isau, i što jedato vjerovjesnicima od Gospodara njihovog. Ne pravimo razliku između ijednog od njih, i mismo Njemu pokorni." ‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Fa'in 'Āmanū Bimithli Mā 'Āmantum Bihi Faqadi Ahtadaw ۖ Wa 'In Tawallawā Fa'innamā HumShiqāqin ۖ Fasayakfīkahumu Allāhu ۚ Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu (Al-Baqarah: 137). [2.137] Pa ako budu vjerovali u slično onom u što vjerujete, tad su se doista uputili. Aako se odvrate, tad su samo oni u raskolu. Pa dovoljan će ti biti protiv njih Allah; a Onje Onaj koji čuje, Znalac. ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ۖ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ۖ ۚ‍‍‍‍‍
Şibghata Allāhi ۖ Wa Man 'Aĥsanu Mina Allāhi Şibghatan ۖ Wa Naĥnu Lahu `Ābidūna (Al-Baqarah: 138). [2.138] Bojenje Allahovo!, a ko je bolji od Allaha bojenjem? A mi smo Njegovi obožavatelji. ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌
Qul 'Atuĥājjūnanā Fī Al-Lahi Wa Huwa Rabbunā Wa Rabbukum Wa Lanā 'A`mālunā Wa Lakum 'A`mālukum Wa Naĥnu Lahu Mukhlişūna (Al-Baqarah: 139). [2.139] Reci: "Zar raspravljate s nama o Allahu, a On je naš Gospodar i vaš Gospodar? Inama pripadaju djela naša, a vama djela vaša, i mi smo Njemu odani." ‍ ‌‍ ‌ ‍ ‌‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Am Taqūlūna 'Inna 'Ibhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Al-'Asbāţa Kānū Hūdāan 'Aw Naşārá ۗ Qul 'A'antum 'A`lamu 'Ami Allāhu ۗ Wa Man 'Ažlamu Mimman Katama Shahādatan `Indahu Mina Allāhi ۗ Wa Mā Al-Lahu Bighāfilin `Ammā Ta`malūna (Al-Baqarah: 140). [2.140] Zar govorite: "Uistinu, Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i plemena, bili su jevrejiili kršćani?" Reci: "Da li ste vi najbolji znalac ili Allah?" A ko je nepravedniji od onogko skriva kod sebe svjedočanstvo od Allaha? A nije Allah nemaran prema onom šta radite. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌‌ ۗ ‍ ‌‌‌‍ ‌ ‌ ۗ ‌‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Tilka 'Ummatun Qad Khalat ۖ Lahā Mā Kasabat Wa Lakum Mā Kasabtum ۖ Wa Lā Tus'alūna `Ammā Kānū Ya`malūna (Al-Baqarah: 141). [2.141] Ta zajednica je već nestala, njeno je šta je zaslužila, a vaše šta ste zaslužili. Inećete biti pitani za ono šta su radili. ۖ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Sayaqūlu As-Sufahā'u Mina An-Nāsi Mā Wa Llāhum `An Qiblatihimu Allatī Kānū `Alayhā ۚ Qul Lillāh Al-Mashriqu Wa Al-Maghribu ۚ Yahdī Man Yashā'u 'Ilá Şiţin Mustaqīmin (Al-Baqarah: 142). [2.142] Budale između ljudi će reći: "Šta ih je odvratilo od kible njihove - one za koju subili?" Reci: "Allahov je istok i zapad, upućuje koga hoće putu ispravnom." ‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍ ۚ ‍‍ ۚ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Kadhalika Ja`alnākum 'Ummatan Wasaţāan Litakūnū Shuhadā'a `Alá An-Nāsi Wa Yakūna Ar-Rasūlu `Alaykum Shahīdāan ۗ Wa Mā Ja`alnā Al-Qiblata Allatī Kunta `Alayhā 'Illā Lina`lama Man Yattabi`u Ar-Rasūla Mimman Yanqalibu `Alá `Aqibayhi ۚ Wa 'In Kānat Lakabīratan 'Illā `Alá Al-Ladhīna Hadá Allāhu ۗ Wa Mā Kāna Allāhu Liyuđī`a 'Īmānakum ۚ 'Inna Allāha Bin-Nāsi Lara'ūfun Raĥīmun (Al-Baqarah: 143). [2.143] I tako smo vas učinili zajednicom srednjom, da budete svjedoci protiv ljudi i budePoslanik protiv vas svjedok. I načinili smo kiblu - onu za koju si - jedino da razaznamo koslijedi Poslanika, od onog ko će se okrenuti na petama svojim. A sigurno je teško, osimonima koje je uputio Allah. I neće Allah dati da propadne vjerovanje vaše. Uistinu, Allahje ljudima Samilostan, Milosrdan. ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‍‌ ‌‍
Qad Nará Taqalluba Wajhika Fī As-Samā'i Falanuwalliyannaka ۖ Qiblatan Tarđāhā Fawalli Wajhaka ۚ Shaţra Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa Ĥaythu Mā ۚ Kuntum Fawallū Wujūhakum Shaţrahu Wa 'Inna Al-Ladhīna ۗ 'Ūtū Al-Kitāba Laya`lamūna 'Annahu Al-Ĥaqqu Min Rabbihim Wa Mā Al-Lahu ۗ Bighāfilin `Ammā Ya`malūna (Al-Baqarah: 144). [2.144] Doista vidimo okretanje tvog lica nebu. Pa sigurno ćemo te okrenuti kibli koja ćete zadovoljiti. Zato okreni lice svoje prema Mesdžidul-haramu. I ma gdje bili okrećite licasvoja u pravcu njega. A uistinu, oni kojima je data Knjiga, znaju da je to Istina odGospodara njihovog; a nije Allah nemaran prema onom šta rade. ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa La'in 'Atayta Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Bikulli 'Āyatin Mā Tabi`ū Qiblataka ۚ Wa Mā 'Anta Bitābi`in Qiblatahum ۚ Wa Mā Ba`đuhum Bitābi`in Qiblata Ba`đin ۚ Wa La'ini Attaba`ta 'Ahwā'ahum Min Ba`di Mā Jā'aka Mina Al-`Ilmi ۙ 'Innaka 'Idhāan Lamina Až-Žālimīna (Al-Baqarah: 145). [2.145] I kad bi donio onima kojima je data Knjiga svaki znak, ne bi slijedili kiblu tvoju.A nećeš ti biti sljedbenik kible njihove, i neće oni biti sljedbenici kible drugih. A akobi slijedio želje njihove, nakon što ti je došlo nešto znanja, uistinu bi ti tad bio odzalima. ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍ۚ ‌‍ ‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ۚ‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ۙ‍ ‌‌‌ ‍‍
Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Ya`rifūnahu Kamā Ya`rifūna 'Abnā'ahum ۖ Wa 'Inna Farīqāan Minhum Layaktumūna Al-Ĥaqqa Wa Hum Ya`lamūna (Al-Baqarah: 146). [2.146] Oni kojima smo dali Knjigu prepoznaju ga kao što prepoznaju sinove svoje. Auistinu, skupina njih krije Istinu, a oni znaju. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Al-Ĥaqqu Min Rabbika ۖ Falā Takūnanna Mina Al-Mumtarīna (Al-Baqarah: 147). [2.147] Istina je od Gospodara tvog, zato nikako ne budi od sumnjivaca. ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍
Wa Likullin Wijhatun Huwa Muwallīhā ۖ Fāstabiqū Al-Khayrāti ۚ 'Ayna Mā Takūnū Ya'ti Bikumu Allāhu Jamī`āan ۚ 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Baqarah: 148). [2.148] Za svakog ima smjer kojem se on okreće. Zato se natječite dobrim djelima. Gdje godbili, dovešće vas Allah sve. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć. ‍ ‌ ‌ ۖ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ۚ‍ ‌ ۚ‍ ‌ ‍
Wa Min Ĥaythu Kharajta Fawalli Wajhaka Shaţra Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa 'Innahu ۖ Lalĥaqqu Min Rabbika Wa Mā ۗ Al-Lahu Bighāfilin `Ammā Ta`malūna (Al-Baqarah: 149). [2.149] I odakle god izađeš, ta okreni lice svoje u pravcu Mesdžidul-harama. A doista, toje Istina od Gospodara tvog, i nije Allah nemaran prema onom šta radite. ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‍ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Min Ĥaythu Kharajta Fawalli Wajhaka Shaţra Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa Ĥaythu ۚ Mā Kuntum Fawallū Wujūhakum Shaţrahu Li'allā Yakūna Lilnnāsi `Alaykum Ĥujjatun 'Illā Al-Ladhīna Žalamū Minhum Falā Takhshawhum Wa Akhshawn99 Wa Li'atimma Ni`matī `Alaykum Wa La`allakum Tahtadūna (Al-Baqarah: 150). [2.150] I otkud god izađeš, pa okreni lice svoje u pravcu Mesdžidul-harama; i ma gdje bili,ta okrećite lica svoja u pravcu njega, da ne bi imali ljudi izgovor protiv vas, izuzev onihod njih koji čine zulm - zato se ne bojte njih, a bojte se Mene - da bih upotpunio blagodatSvoju prema vama i da biste se vi uputili. ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍ ‌ ‌
Kamā 'Arsalnā Fīkum Rasūlāan Minkum Yatlū `Alaykum 'Āyātinā Wa Yuzakkīkum Wa Yu`allimukumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa Yu`allimukum Mā Lam Takūnū Ta`lamūna (Al-Baqarah: 151). [2.151] Kao što smo poslali među vas Poslanika od vas - uči vam ajete Naše i čisti vas iuči vas Knjizi i mudrosti, i uči vas onom šta niste znali. ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
dhkurūnī 'Adhkurkum Wa Ashkurū Lī Wa Lā Takfurūni (Al-Baqarah: 152). [2.152] Zato se sjetite Mene, sjetiću se vas, i zahvaljujte Mi i ne niječite Mene! ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Asta`īnū Biş-Şabri Wa Aş-Şalāati ۚ 'Inna Allāha Ma`a Aş-Şābirīna (Al-Baqarah: 153). [2.153] O vi koji vjerujete! Tražite pomoć u strpljenju i salatu. Uistinu! Allah je sastrpljivima. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍
Wa Lā Taqūlū Liman Yuqtalu Fī Sabīli Allāhi 'Amwātun ۚ Bal 'Aĥyā'un Wa Lakin Lā Tash`urūna (Al-Baqarah: 154). [2.154] I ne recite za onog ko je ubijen na putu Allahovom: "Mrtvi su!" Naprotiv, živi su,međutim ne opažate. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ۚ ‌‍ ‌‍‌‌ ‌ ‌
Wa Lanabluwannakum Bishay'in Mina Al-Khawfi Wa Al-Jū`i Wa Naqşin Mina Al-'Amwli Wa Al-'Anfusi Wa Ath-Thamarāti ۗ Wa Bashshiri Aş-Şābirīna (Al-Baqarah: 155). [2.155] A sigurno ćemo vas iskušavati, malo strahom i glađu i gubljenjem imetaka i duša iplodova; a obraduj strpljive, ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍
Al-Ladhīna 'Idhā 'Aşābat/hum Muşībatun Qālū 'Innā Lillāh Wa 'Innā 'Ilayhi ji`ūna (Al-Baqarah: 156). [2.156] Koji, kad ih zadesi nesreća kažu: "Uistinu, mi smo Allahovi i uistinu, mi smo Njemupovratnici." ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍
'Ūlā'ika `Alayhim Şalawātun Min Rabbihim Wa Raĥmatun ۖ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Muhtadūna (Al-Baqarah: 157). [2.157] Nad tim takvima su salawati Gospodara njihovog i milost, a ti takvi - oni suupućeni. ‍‍‌‍ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍
'Inna Aş-Şafā Wa Al-Marwata Min Sha`ā'iri Allāhi ۖ Faman Ĥajja Al-Bayta 'Aw A`tamara Falā Junāĥa `Alayhi 'An Yaţţawwafa Bihimā ۚ Wa Man Taţawwa`a Khayan Fa'inna Allāha Shākirun `Alīmun (Al-Baqarah: 158). [2.158] Uistinu! Safa i Merwa su od znakova Allahovih. Zato ko hodočasti Kuću ili obaviumru, tad mu nije grijeh da obiđe njih dvoje. A ko dobrovoljno učini dobro, pa uistinu,Allah je Zahvalni, Znalac. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍ۖ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌
'Inna Al-Ladhīna Yaktumūna Mā 'Anzalnā Mina Al-Bayyināti Wa Al-Hudá Min Ba`di Mā Bayyannāhu Lilnnāsi Fī Al-Kitābi ۙ 'Ūlā'ika Yal`anuhumu Allāhu Wa Yal`anuhumu Al-Lā`inūna (Al-Baqarah: 159). [2.159] Uistinu, oni koji skrivaju šta smo objavili od dokaza jasnih i Upute, nakon što smoto objasnili ljudima u Knjizi - te takve će prokleti Allah i prokleće ih koji proklinju, ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۙ‍‍‌‍ ‍ ‌
'Illā Al-Ladhīna Tābū Wa 'Aşlaĥū Wa Bayyanū Fa'ūlā'ika 'Atūbu `Alayhim ۚ Wa 'Anā At-Tawwābu Ar-Raĥīmu (Al-Baqarah: 160). [2.160] Izuzev onih koji se kaju i popravljaju i obejane - pa to su ti kojima opraštam; aJa sam Primalac pokajanja, Milosrdni. ‍‍‍ ‌‌‍‍ ‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Mātū Wa Hum Kuffārun 'Ūlā'ika `Alayhim La`natu Allāhi Wa Al-Malā'ikati Wa An-Nāsi 'Ajma`īna (Al-Baqarah: 161). [2.161] Uistinu, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, na tim takvima jeprokletstvo Allahovo, i meleka i ljudi svih. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‍ ‍ ‌‍‍
Khālidīna Fīhā ۖ Lā Yukhaffafu `Anhumu Al-`Adhābu Wa Lā Hum Yunžarūna (Al-Baqarah: 162). [2.162] Vječno će biti u njemu. Neće im se olakšati kazna, niti će im biti odloženo. ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun ۖ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Ar-Raĥmānu Ar-Raĥīmu (Al-Baqarah: 163). [2.163] A vaš Bog je Bog Jedini!, nema boga osim Njega, Milostivog, Milosrdnog. ‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
'Inna Fī Khalqi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri Wa Al-Fulki Allatī Tajrī Fī Al-Baĥri Bimā Yanfa`u An-Nāsa Wa Mā 'Anzala Allāhu Mina As-Samā'i Min Mā'in Fa'aĥyā Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā Wa Baththa Fīhā Min Kulli Dābbatin Wa Taşrīfi Ar-Riyāĥi Wa As-Saĥābi Al-Musakhkhari Bayna As-Samā'i Wa Al-'Arđi La'āyātin Liqawmin Ya`qilūna (Al-Baqarah: 164). [2.164] Uistinu! U stvaranju nebesa i Zemlje, i promjeni noći i dana, i plovilu koje plovimorem sa onim što koristi ljudima, i onom šta spušta Allah od vode s neba, pa oživljavanjome zemlju nakon mrtvila njenog - a rasijao je po njoj od svake životinje - i promjenivjetrova i oblacima potčinjenim između neba i zemlje - znaci su za ljude koji shvataju. ‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Mina An-Nāsi Man Yattakhidhu Min Dūni Allāhi 'Andādāan Yuĥibbūnahum Kaĥubbi Allāhi ۖ Wa Al-Ladhīna 'Āmanū 'Ashaddu Ĥubbāan Lillāh ۗ Wa Law Yará Al-Ladhīna Žalamū 'Idh Yarawna Al-`Adhāba 'Anna Al-Qūwata Lillāh Jamī`āan Wa 'Anna Allāha Shadīdu Al-`Adhābi (Al-Baqarah: 165). [2.165] I od ljudi je ko uzima mimo Allaha takmace (Njemu), vole ih kao voljenjem Allaha. Akoji vjeruju, jače su ljubavi prema Allahu. A kad bi (mogli) vidjeti oni koji su činilizulm, kad ugledaju kaznu, da će moć biti Allahova sva i da će Allah biti žestoke kazne... ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‌‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌
'Idh Tabarra'a Al-Ladhīna Attubi`ū Mina Al-Ladhīna Attaba`ū Wa Ra'awā Al-`Adhāba Wa Taqaţţa`at Bihimu Al-'Asbābu (Al-Baqarah: 166). [2.166] Kad se odreknu oni koji su bili slijeđeni, onih koji su slijedili, i vide kaznu, ipresjeku im se veze, ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna Attaba`ū Law 'Anna Lanā Karratan Fanatabarra'a Minhum Kamā Tabarra'ū Minnā ۗ Kadhālika Yurīhimu Allāhu 'A`mālahum Ĥasarātin `Alayhim ۖ Wa Mā Hum Bikhārijīna Mina An-Nāri (Al-Baqarah: 167). [2.167] I reknu oni koji su slijedili: "Da nam je povratak, pa da ih se odreknemo kao štosu se odrekli nas." Eto tako će im pokazati Allah djela njihova (kao) žalosti za njih. Ineće oni biti ti koji će izaći iz vatre. ‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ۗ ‍ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Kulū Mimmā Fī Al-'Arđi Ĥalālāan Ţayyibāan Wa Lā Tattabi`ū Khuţuwāti Ash-Shayţāni ۚ 'Innahu Lakum `Adūwun Mubīn (Al-Baqarah: 168). [2.168] O ljudi! Jedite od onog šta je na zemlji dopušteno, dobro, i ne slijedite korakešejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni. ‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۚ‍ ‌‍‍
'Innamā Ya'murukum Bis-Sū'i Wa Al-Faĥshā'i Wa 'An Taqūlū `Alá Allāhi Mā Lā Ta`lamūna (Al-Baqarah: 169). [2.169] Samo vam naređuje zlo i razvrat, i da govorite protiv Allaha šta ne znate. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa 'Idhā Qīla Lahum Attabi`ū Mā 'Anzala Allāhu Qālū Bal Nattabi`u Mā 'Alfaynā `Alayhi 'Ābā'anā ۗ 'Awalaw Kāna 'Ābā'uuhum Lā Ya`qilūna Shay'āan Wa Lā Yahtadūna (Al-Baqarah: 170). [2.170] I kad im se kaže: "Slijedite šta je objavio Allah", govore: "Naprotiv, slijedimoono na čemu smo zatekli očeve naše." Zar?, mada očevi njihovi nisu shvatali ništa, niti subili upućeni! ‌‌‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍ۗ ‌‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Wa Mathalu Al-Ladhīna Kafarū Kamathali Al-Ladhī Yan`iqu Bimā Lā Yasma`u 'Illā Du`ā'an Wa Nidā'an ۚ Şummun Bukmun `Umyun Fahum Lā Ya`qilūna (Al-Baqarah: 171). [2.171] A primjer onih koji ne vjeruju je kao primjer onog ko viče ono šta čuje samo zov iviku. Gluhi su, nijemi, slijepi, zato oni ne shvataju. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ۚ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Kulū Min Ţayyibāti Mā Razaqnākum Wa Ashkurū Lillāh 'In Kuntum 'Īyāhu Ta`budūna (Al-Baqarah: 172). [2.172] O vi koji vjerujete! Jedite od dobrih stvari kojima smo vas opskrbili, izahvaljujte Allahu, ako Njega obožavate. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍
'Innamā Ĥarrama `Alaykumu Al-Maytata Wa Ad-Dama Wa Laĥma Al-Khinzīri Wa Mā 'Uhilla Bihi Lighayri Allāhi ۖ Famani Ađţurra Ghayraghin Wa Lā `Ādin Falā 'Ithma `Alayhi ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-Baqarah: 173). [2.173] Jedino vam zabranjuje lešinu i krv i meso svinje, i ono nad čim je zazvano drugoime, a ne Allahovo. Pa ko bude natjeran, bez želje i pretjerivanja, tad mu nije grijeh.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‌‍‍ۚ‍‍‍‍ ‌‍
'Inna Al-Ladhīna Yaktumūna Mā 'Anzala Allāhu Mina Al-Kitābi Wa Yashtarūna Bihi Thamanāan Qalīlāan ۙ 'Ūlā'ika Mā Ya'kulūna Fī Buţūnihim 'Illā An-Nāra Wa Lā Yukallimuhumu Allāhu Yawma Al-Qiyāmati Wa Lā Yuzakkīhim Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun (Al-Baqarah: 174). [2.174] Uistinu, oni koji skrivaju šta je objavio Allah od Knjige i uzimaju time vrijednostmalu, takvi jedu u trbuhe svoje samo vatru. I neće govoriti Allah s njima na Dan kijameta,niti će ih očistiti; a imaće oni kaznu bolnu. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ۙ‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ashtara Ađ-Đalālata Bil-Hudá Wa Al-`Adhāba Bil-Maghfirati ۚ Famā 'Aşbarahum `Alá An-Nāri (Al-Baqarah: 175). [2.175] Takvi su oni koji su kupili zabludu s Uputom i kaznu oprostom. Pa kako su strpljivioni nad vatrom? ‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍
Dhālika Bi'anna Allāha Nazzala Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi ۗ Wa 'Inna Al-Ladhīna Akhtalafū Fī Al-Kitābi Lafī Shiqāqin Ba`īdin (Al-Baqarah: 176). [2.176] To zato što je Allah objavio Knjigu sa Istinom. A uistinu, oni koji se razilaze oKnjizi, u raskolu su dalekom. ‍‍‍ ۗ ‌‌‍‍‍ ‍‍
Laysa Al-Birra 'An Tuwallū Wujūhakum Qibala Al-Mashriqi Wa Al-Maghribi Wa Lakinna Al-Birra Man 'Āmana Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Al-Malā'ikati Wa Al-Kitābi Wa An-Nabīyīna Wa 'Ātá Al-Māla `Alá Ĥubbihi Dhawī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīna Wa Abna As-Sabīli Wa As-Sā'ilīna Wa Fī Ar-Riqābi Wa 'Aqāma Aş-Şalāata Wa 'Ātá Az-Zakāata Wa Al-Mūfūna Bi`ahdihim 'Idhā `Āhadū ۖ Wa Aş-Şābirīna Fī Al-Ba'sā'i Wa Ađ-Đarrā'i Wa Ĥīna Al-Ba'si ۗ 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Şadaqū ۖ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Muttaqūna (Al-Baqarah: 177). [2.177] Nije čestitost da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, nego je čestitost kovjeruje u Allaha i Dan posljednji i meleke i Knjigu i vjerovjesnike; i daje imetak zaljubav Njegovu rodbini i siročadi i siromasima i sinu puta i prosjacima i za robove; iobavlja salat i daje zekat; i koji budu ispunjavali obećanje svoje kad obećaju, i strpljiviu bijedi i nevolji i vremenu sukoba. Takvi su oni koji su iskreni, a ti takvi subogobojazni. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ۗ‍‍‌‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍ ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Kutiba `Alaykumu Al-Qişāşu Fī Al-Qatlá ۖ Al-Ĥurru Bil-Ĥurri Wa Al-`Abdu Bil-`Abdi Wa Al-'Unthá Bil-'Unthá ۚ Faman `Ufiya Lahu Min 'Akhīhi Shay'un Fa Attibā`un Bil-Ma`rūfi Wa 'Adā'un 'Ilayhi Bi'iĥsānin ۗ Dhālika Takhfīfun Min Rabbikum Wa Raĥmatun ۗ Famani A`tadá Ba`da Dhālika Falahu `Adhābun 'Alīmun (Al-Baqarah: 178). [2.178] O vi koji vjerujete! Propisuje vam se odmazda za ubojstvo: slobodan za slobodnog,rob za roba i žensko za žensko. Pa onom kome oprosti brat njegov nešto, tad je nastavakuljudan i podmirenje je njemu sa dobročinstvom. To je olakšanje od Gospodara vašeg imilost. Pa ko prevrši nakon ovog, ta imaće on kaznu bolnu. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ۖ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ۚ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌‍ ۗ ‌‌ ‍‍‌
Wa Lakum Al-Qişāşi Ĥayāatun Yā 'Ūlī Al-'Albābi La`allakum Tattaqūna (Al-Baqarah: 179). [2.179] A vama je u odmazdi život, o posjednici razuma, da biste se vi zaštitili. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Kutiba `Alaykum 'Idhā Ĥađara 'Aĥadakumu Al-Mawtu 'In Taraka Khayan Al-Waşīyatu Lilwālidayni Wa Al-'Aqrabīna Bil-Ma`rūfi ۖ Ĥaqqāan `Alá Al-Muttaqīna (Al-Baqarah: 180). [2.180] Propisuje vam se: kad se približi nekom od vas smrt, a ostavlja hajr, oporuka je nadvoje roditelja i rodbinu pristojno; dužnost je bogobojaznih. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‌ ‌ ‍‍
Faman Baddalahu Ba`damā Sami`ahu Fa'innamā 'Ithmuhu `Alá Al-Ladhīna Yubaddilūnahu ۚ 'Inna Allāha Samī`un `Alīmun (Al-Baqarah: 181). [2.181] Pa ko je zamijeni nakon što ju je čuo - grijeh toga je samo na onima koji jemijenjaju. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac. ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‍
Faman Khāfa Minşin Janafāan 'Aw 'Ithmāan Fa'aşlaĥa Baynahum Falā 'Ithma `Alayhi ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-Baqarah: 182). [2.182] A ko se boji skretanja ili grijeha oporučitelja, te ih izmiri, pa nema mu grijeha.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Kutiba `Alaykumu Aş-Şiyāmu Kamā Kutiba `Alá Al-Ladhīna Min Qablikum La`allakum Tattaqūna (Al-Baqarah: 183). [2.183] O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, dabiste se vi zaštitili, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
'Ayyāmāan Ma`dūdātin ۚ Faman Kāna Minkum Marīđāan 'Aw `Alá Safarin Fa`iddatun Min 'Ayyāmin 'Ukhara ۚ Wa `Alá Al-Ladhīna Yuţīqūnahu Fidyatun Ţa`āmu Miskīnin ۖ Faman Taţawwa`a Khayan Fahuwa Khayrun Lahu ۚ Wa 'An Taşūmū Khayrun Lakum ۖ 'In Kuntum Ta`lamūna (Al-Baqarah: 184). [2.184] Određen broj dana. Pa ko od vas bude bolestan ili na putovanju, tad (isti) brojdrugih dana; a koji ga (jedva) podnose, fidja je hranjenje siromaha. Pa ko dobrovoljnoučini dobro - pa to je bolje za njega. A da postite - bolje je za vas, kad biste znali! ‌‌‍‍‌ ۚ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Shahru Ramađāna Al-Ladhī 'Unzila Fīhi Al-Qur'ānu Hudan Lilnnāsi Wa Bayyinātin Mina Al-Hudá Wa Al-Furqāni ۚ Faman Shahida Minkumu Ash-Shahra Falyaşumhu ۖ Wa Man Kāna Marīđāan 'Aw `Alá Safarin Fa`iddatun Min 'Ayyāmin 'Ukhara ۗ Yurīdu Allāhu Bikumu Al-Yusra Wa Lā Yurīdu Bikumu Al-`Usra Wa Litukmilū Al-`Iddata Wa Litukabbirū Allaha `Alá Mā Hadākum Wa La`allakum Tashkurūna (Al-Baqarah: 185). [2.185] Mjesec ramadan je taj u kojem je spušten Kuran, Uputa ljudima i jasni dokazi Uputei Furkan. Pa ko bude prisutan od vas (u tom) mjesecu, tad neka ga posti. A ko bude bolestanili na putovanju, tad (isti) broj drugih dana. Allah vam želi lahkoću, a ne želi vamteškoću, i da ispunite broj, i da veličate Allaha što vas je uputio, i da biste vizahvaljivali. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ۚ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍ۗ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Wa 'Idhā Sa'alaka `Ibādī `Annī Fa'innī Qarībun ۖ 'Ujību Da`wata Ad-Dā`i 'Idhā Da`āni ۖ Falyastajībū Lī Wa Lyu'uminū Bī La`allahum Yarshudūna (Al-Baqarah: 186). [2.186] A kad te upitaju robovi Moji o Meni, pa uistinu sam Ja blizu! Odazivam se dowimolitelja kad Me priziva. Zato neka Mi se odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi oni bili naputu ispravnom. ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ۖ
'Uĥilla Lakum Laylata Aş-Şiyāmi Ar-Rafathu 'Ilá Nisā'ikum ۚ Hunna Libāsun Lakum Wa 'Antum Libāsun Lahunna ۗ `Alima Allāhu 'Annakum Kuntum Takhtānūna 'Anfusakum Fatāba `Alaykum Wa `Afā ۖ `Ankum Fāl'āna Bāshirūhunna Wa Abtaghū Mā Kataba Allāhu ۚ Lakum Wa Kulū Wa Ashrabū Ĥattá Yatabayyana Lakumu Al-Khay#5u Al-'Abyađu Mina Al-Khay#5i Al-'Aswadi Mina ۖ Al-Fajri Thumma 'Atimmū Aş-Şiyāma 'Ilá ۚ Al-Layli Wa Lā Tubāshirūhunna Wa 'Antum `Ākifūna Fī ۗ Al-Masājidi Tilka Ĥudūdu Allāhi Falā ۗ Taqrabūhā Kadhālika Yubayyinu Allāhu 'Āyātihi Lilnnāsi La`allahum Yattaqūna (Al-Baqarah: 187). [2.187] Dopušta vam se (u) noći posta refes sa ženama vašim. One su odjeća vaša, a vi steodjeća njihova. Zna Allah da ste vi obmanjivali duše svoje pa je primio pokajanje vaše ioprostio vam. Zato im sada pristupajte i tražite šta je propisao Allah za vas. I jedite ipijte dok vi ne budete razlikovali nit bijelu od crne niti zore - zatim ispunite post donoći. A ne pristupajte im i (kad) vi budete mutekifi u mesdžidima; to su granice Allahove,zato im se ne približujte. Tako objašnjava Allah znakove Svoje ljudima, da bi se onipobojali. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ‌ ‍ ‌‌‌‍ ‍ ۗ ‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ۖ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍ ۗ ‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Lā Ta'kulū 'Amwālakum Baynakum Bil-Bāţili Wa Tudlū Bihā 'Ilá Al-Ĥukkāmi Lita'kulū Farīqāan Min 'Amwāli An-Nāsi Bil-'Ithmi Wa 'Antum Ta`lamūna (Al-Baqarah: 188). [2.188] I ne jedite imetke vaše između sebe uzaludno, i ne nudite ga sudijama da bistepojeli dio imetaka ljudi grješno, a vi znate. ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍ ‌‌‌
Yas'alūnaka `Ani Al-'Ahillati ۖ Qul Hiya Mawāqītu Lilnnāsi Wa Al-Ĥajji ۗ Wa Laysa Al-Birru Bi'an Ta'tū Al-Buyūta Min Žuhūrihā Wa Lakinna Al-Birra Mani Attaqá ۗ Wa 'Tū Al-Buyūta Min 'Abwābihā ۚ Wa Attaqū Allaha La`allakum Tufliĥūna (Al-Baqarah: 189). [2.189] Pitaju te o mlađacima - reci: "Oni su određena vremena za ljude i hadždž." A nijepravednost da ulazite u kuće s leđa njihovih, nego je pravednost ko se boji. I ulazite ukuće na vrata njihova, i bojte se Allaha da biste vi uspjeli. ۖ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍ ‍‌‌ ‌‍‌‌ ۚ‍‍
Wa Qātilū Fī Sabīli Allāhi Al-Ladhīna Yuqātilūnakum Wa Lā Ta`tadū ۚ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Al-Mu`tadīna (Al-Baqarah: 190). [2.190] I borite se na putu Allahovom protiv onih koji se bore protiv vas, a neprekoračujte. Uistinu! Allah ne voli one koji prevršuju. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ۚ‍ ‌
qtulūhum Ĥaythu Thaqiftumūhum Wa 'Akhrijūhum Min Ĥaythu 'Akhrajūkum ۚ Wa Al-Fitnatu 'Ashaddu Mina Al-Qatli ۚ Wa Lā Tuqātilūhum `Inda Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Ĥattá Yuqātilūkum Fīhi ۖ Fa'in Qātalūkumqtulūhum ۗ Kadhālika Jazā'u Al-Kāfirīna (Al-Baqarah: 191). [2.191] I ubijajte ih gdje god ih nađete, i istjerajte ih odakle god istjeruju vas. Afitneluk je gori od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod Mesdžidul-harama, dok vas nenapadnu u njemu. Pa ako vas napadnu, tad ih ubijajte. Takva je plaća nevjernicima. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍ۗ ‍‌
Fa'ini Antahawā Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-Baqarah: 192). [2.192] Pa ako prestanu, pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa Qātilūhum Ĥattá Lā Takūna Fitnatun Wa Yakūna Ad-Dīnu Lillāh ۖ Fa'ini Antahawā Falā `Udwāna 'Illā `Alá Až-Žālimīna (Al-Baqarah: 193). [2.193] I borite se protiv njih dok ne bude (više) fitneluka i (ne) bude vjera Allahova. Paako prestanu, tad nema neprijateljstva, izuzev prema zalimima! ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍
Ash-Shahru Al-Ĥarāmu Bish-Shahri Al-Ĥarāmi Wa Al-Ĥurumātu Qişāşun ۚ Famani A`tadá `Alaykum Fā`tadū `Alayhi Bimithli Mā A`tadá `Alaykum ۚ Wa Attaqū Allaha Wa A`lamū 'Anna Allāha Ma`a Al-Muttaqīna (Al-Baqarah: 194). [2.194] Mjesec sveti za mjesec sveti, i svetinje su odmazda. Pa onog ko napadne vas, tadnapadnite (i vi) njega, slično kao što vas je napao. I bojte se Allaha i znajte da je Allahuz bogobojazne. ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ۚ‍‍ ‍ ‌‍‍
Wa 'Anfiqū Fī Sabīli Allāhi Wa Lā Tulqū Bi'ayd99kum 'Ilá At-Tahlukati ۛ Wa 'Aĥsinū ۛ 'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Muĥsinīna (Al-Baqarah: 195). [2.195] I trošite na putu Allahovom, a ne bacajte se rukama svojim u propast; i činitedobro. Uistinu! Allah voli dobročinitelje. ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ۛ ‌‌‍ ۛ
Wa 'Atimmū Al-Ĥajja Wa Al-`Umrata Lillāh ۚ Fa'in 'Uĥşirtum Famā Astaysara Mina Al-Hadyi ۖ Wa Lā Taĥliqū Ru'ūsakum Ĥattá Yablugha Al-Hadyu Maĥillahu ۚ Faman Kāna Minkum Marīđāan 'Aw Bihi 'Adhan Min Ra'sihi Fafidyatun Min Şiyāmin 'Aw Şadaqatin 'Aw Nusukin ۚ Fa'idhā 'Amintum Faman Tamatta`a Bil-`Umrati 'Ilá Al-Ĥajji Famā Astaysara Mina Al-Hadyi ۚ Faman Lam Yajid Faşiyāmu Thalāthati 'Ayyāmin Al-Ĥajji Wa Sab`atin 'Idhā Raja`tum ۗ Tilka `Asharatun Kāmilatun ۗ Dhālika Liman Lam Yakun 'Ahluhu Ĥāđirī Al-Masjidi Al-Ĥarāmi ۚ Wa Attaqū Allaha Wa A`lamū 'Anna Allāha Shadīdu Al-`Iqābi (Al-Baqarah: 196). [2.196] I obavljajte hadždž i umru radi Allaha! Pa ako budete spriječeni, tad (zakoljite)šta je dostupno od kurbana, i ne brijte glave svoje dok ne stigne kurban odredištu svom. Pako od vas bude bolestan ili u njemu bude bol od glave njegove, tad je iskup post ili sadakaili kurban. Pa kad budete sigurni, onda ko se zadovolji umrom do hadždža, tad (nekazakolje) šta je dostupno od kurbana. Pa ko ne nađe, tad je post tri dana na hadždžu i sedamkad se vratite: to je deset ukupno. To je za onog čija porodica nije prisutna uMesdžidul-haramu. I bojte se Allaha i znajte da je Allah žestok kaznom. ‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ۚ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۚ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ۗ ۗ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌ ۚ‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍
Al-Ĥajju 'Ash/hurun Ma`lūmātun ۚ Faman Farađa Fīhinna Al-Ĥajja Falā Rafatha Wa Lā Fusūqa Wa Lā Jidāla Fī Al-Ĥajji ۗ Wa Mā Taf`alū Min Khayrin Ya`lamhu Allāhu ۗ Wa Tazawwadū Fa'inna Khayra Az-Zādi At-Taqۚ Wa Attaqūnī Yā 'Ūlī Al-'Albābi (Al-Baqarah: 197). [2.197] Hadždž je u mjesecima poznatim, pa ko se u njima obaveže za hadždž, tad nema refesai nema griješenja, niti svađe na hadždžu. A šta učinite od dobrog, zna ga Allah. Isnabdijte se; pa uistinu, najbolja oprema je bogobojaznost - i bojte se Mene, o posjednicirazuma! ۚ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‌‍‍ ۗ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍ ‍ ‍‍
Laysa `Alaykum Junāĥun 'An Tabtaghū Fađlāan Min Rabbikum ۚ Fa'idhā 'Afađtum Min `Arafātindhkurū Allaha `Inda Al-Mash`ari Al-Ĥarāmi ۖ Wa Adhkurūhu Kamā Hadākum Wa 'In Kuntum Min Qablihi Lamina Ađ-Đāllīna (Al-Baqarah: 198). [2.198] Nije vam grijeh da tražite blagodat od Gospodara vašeg. Zato kad pohrlite saArefata, tad spominjite Allaha kod Mešaril-harama. I spominjite Ga kao što vas je uputio,mada ste prije toga bili od zalutalih. ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۚ‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍ ‍‌ ۖ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍
Thumma 'Afīđū Min Ĥaythu 'Afāđa An-Nāsu Wa Astaghfirū Allaha ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-Baqarah: 199). [2.199] Zatim hrlite kud god hrle ljudi, i tražite oprost od Allaha. Uistinu, Allah jeOprosnik, Milosrdni. ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‍ ‌‍
Fa'idhā Qađaytum Manāsikakumdhkurū Allaha Kadhikrikum 'Ābā'akum 'Aw 'Ashadda Dhikan ۗ Famina An-Nāsi Man Yaqūlu Rabbanā 'Ātinā Fī Ad-Dunyā Wa Mā Lahu Fī Al-'Ākhirati Min Khalāqin (Al-Baqarah: 200). [2.200] Pa kad završite obrede svoje tad spominjite Allaha kao vašim spomenom otaca vašihili jačim spomenom. Ta od ljudi je ko govori: "Gospodaru naš! Daj nam na Dunjau", a nećebiti za njega na Ahiretu nikakva udjela. ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ۗ ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌‍ ‌ ‍‍ ‍‌
Wa Minhum Man Yaqūlu Rabbanā 'Ātinā Fī Ad-Dunyā Ĥasanatan Wa Fī Al-'Ākhirati Ĥasanatan Wa Qinā `Adhāba An-Nāri (Al-Baqarah: 201). [2.201] I od njih je ko govori: "Gospodaru naš! Daj nam na Dunjau dobro i na Ahiretu dobroi sačuvaj nas kazne vatrom." ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍
'Ūlā'ika Lahum Naşībun Mimmā Kasabū ۚ Wa Allāhu Sarī`u Al-Ĥisābi (Al-Baqarah: 202). [2.202] Ti takvi će imati udio od onog šta su zaslužili; a Allah je brz obračunom. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‍
Wa Adhkurū Allaha Fī 'Ayyāmin Ma`dūdātin ۚ Faman Ta`ajjala Fī Yawmayni Falā 'Ithma `Alayhi Wa Man Ta'akhkhara Falā 'Ithma `Alayhi ۚ Limani Attaqá ۗ Wa Attaqū Allaha Wa A`lamū 'Annakum 'Ilayhi Tuĥsharūna (Al-Baqarah: 203). [2.203] I spominjite Allaha u danima nabrojanim. Pa ko požuri u dva dana, pa nije mugrijeh. A ko odloži, pa nije grijeh onom ko se boji. I bojte se Allaha i znajte da ćete viNjemu biti sabrani. ‌‌‌ ‍ ‍ ‌‍ ‌‌‍‍‌ ۚ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‌ ۗ‍‍ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌
Wa Mina An-Nāsi Man Yu`jibuka Qawluhu Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Yush/hidu Allāha `Alá Mā Fī Qalbihi Wa Huwa 'Aladdu Al-Khişāmi (Al-Baqarah: 204). [2.204] I od ljudi je onaj čiji te govor zadivljuje u životu Dunjaa, i poziva svjedokomAllaha za ono što je u srcu njegovom, a on je najzagriženiji od protivnika - ‍‍ ‍‌ ‍‌‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Wa 'Idhā Tawallá Sa`á Fī Al-'Arđi Liyufsida Fīhā Wa Yuhlika Al-Ĥartha Wa An-Nasla ۗ Wa Allāhu Lā Yuĥibbu Al-Fasāda (Al-Baqarah: 205). [2.205] I kad se okrene, brza po zemlji, da bi činio fesad na njoj i uništio usjev ipriplod; a Allah ne voli fesad. ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ۗ
Wa 'Idhā Qīla Lahu Attaqi Allāha 'Akhadhat/hu Al-`Izzatu Bil-'Ithmi ۚ Faĥasbuhu Jahannamu ۚ Wa Labi'sa Al-Mihādu (Al-Baqarah: 206). [2.206] I kad mu se kaže: "Boj se Allaha!", obuzme ga snaženje grijehom. Zato je njemudovoljan Džehennem; a doista je loše odmorište! ‌‌‌‌ ‍‍ ‍ ‌‍ ۚ‍‍ۚ
Wa Mina An-Nāsi Man Yashrī Nafsahu Abtighā'a Marđāati Allāhi ۗ Wa Allāhu Ra'ūfun Bil-`Ibādi (Al-Baqarah: 207). [2.207] I između ljudi je ko prodaje dušu svoju tražeći zadovoljstvo Allahovo; a Allah jeSamilostan robovima Svojim. ‍‍ ‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ۗ ‌‍‍‍‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Adkhulū Fī As-Silmi Kāffatan Wa Lā Tattabi`ū Khuţuwāti Ash-Shayţāni ۚ 'Innahu Lakum `Adūwun Mubīnun (Al-Baqarah: 208). [2.208] O vi koji vjerujete! Stupite u Islam svi i ne slijedite korake šejtanove. Uistinu,on vam je neprijatelj otvoreni. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۚ‍ ‌
Fa'in Zalaltum Min Ba`di Mā Jā'atkumu Al-Bayyinātu Fā`lamū 'Anna Allāha `Azīzun Ĥakīmun (Al-Baqarah: 209). [2.209] Pa ako posrnete nakon što su vam došli dokazi jasni, tad znajte da je Allah Moćni,Mudri. ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Hal Yanžurūna 'Illā 'An Ya'tiyahumu Allāhu Fī Žulalin Mina Al-Ghamāmi Wa Al-Malā'ikatu Wa Quđiya Al-'Amru ۚ Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru (Al-Baqarah: 210). [2.210] Da li samo čekaju da im dođe Allah u tminama oblaka i meleci, i bude stvar svršena?A Allahu se vraćaju stvari. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌
Sal Banī 'Isrā'īla Kam 'Ātaynāhum Min 'Āyatin Bayyinatin ۗ Wa Man Yubaddil Ni`mata Allāhi Min Ba`di Mā Jā'at/hu Fa'inna Allāha Shadīdu Al-`Iqābi (Al-Baqarah: 211). [2.211] Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnog znaka dali. A ko izmijeni blagodatAllahovu nakon što mu je došla, pa uistinu Allah je žestok kaznom. ‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ۗ ‌‍‌‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Zuyyina Lilladhīna Kafarū Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā Wa Yaskharūna Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Wa ۘ Al-Ladhīna Attaqawā Fawqahum Yawma Al-Qiyāmati ۗ Wa Allāhu Yarzuqu Man Yashā'u Bighayri Ĥisābin (Al-Baqarah: 212). [2.212] Uljepšan je život Dunjaa onima koji ne vjeruju i izruguju se onima koji vjeruju. Aoni koji se boje, biće iznad njih na Dan kijameta. A Allah opskrbljuje koga hoće bezračuna. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۘ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‍ ‍‍ۗ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Kāna An-Nāsu 'Ummatan Wāĥidatan Faba`atha Allāhu An-Nabīyīna Mubashshirīna Wa Mundhirīna Wa 'Anzala Ma`ahumu Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Liyaĥkuma Bayna An-Nāsi Fīmā Akhtalafū Fīhi ۚ Wa Mā Akhtalafa Fīhi 'Illā Al-Ladhīna 'Ūtūhu Min Ba`di Mā Jā'at/humu Al-Bayyinātu Baghy7an Baynahum ۖ Fahadá Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Limā Akhtalafū Fīhi Mina Al-Ĥaqqi Bi'idhnihi ۗ Wa Allāhu Yahdī Man Yashā'u 'Ilá Şiţin Mustaqīmin (Al-Baqarah: 213). [2.213] Bili su ljudi zajednica jedna, pa je slao Allah vjerovjesnike, donosioce radosnihvijesti i opominjače, i objavljivao uz njih Knjigu s Istinom, da sudi ljudima o onome učemu su se razilazili. A nisu se razilazili o njoj, izuzev oni kojima je ona data, nakonšto su im došli jasni dokazi, zavišću međusobnom. Pa je uputio Allah one koji su vjerovalionom u čemu su se razilazili od Istine, s dozvolom Svojom; a Allah upućuje koga hoće putupravom. ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۗ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
'Am Ĥasibtum 'An Tadkhulū Al-Jannata Wa Lammā Ya'tikum Mathalu Al-Ladhīna Khalawā Min Qablikum ۖ Massat/humu Al-Ba'sā'u Wa Ađ-Đarrā'u Wa Zulzilū Ĥattá Yaqūla Ar-Rasūlu Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Matá Naşru Allāhi ۗ 'Alā 'Inna Naşra Allāhi Qarībun (Al-Baqarah: 214). [2.214] Zar mislite da ćete ući u Džennet, a još vam nije došao primjer onih koji su prošliprije vas. Snalazile su ih bijeda i nevolja i bili su potresani dok je govorio poslanik ioni koji su vjerovali s njim: "Kad će pomoć Allahova?" Pa uistinu! Pomoć Allahova je blizu! ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۗ‌ ‍‍‍
Yas'alūnaka Mādhā Yunfiqūna ۖ Qul Mā 'Anfaqtum Min Khayrin Falilwālidayni Wa Al-'Aqrabīna Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Abni As-Sabīli ۗ Wa Mā Taf`alū Min Khayrin Fa'inna Allāha Bihi `Alīmun (Al-Baqarah: 215). [2.215] Pitaju te šta da udjeljuju. Reci: "Ono šta trošite od dobrog, pa (to je) za dvojeroditelja i rodbinu i siročad i siromahe i sina puta." A šta uradite od dobrog, pa uistinu- Allah je o tome Znalac. ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‌‍‍
Kutiba `Alaykumu Al-Qitālu Wa Huwa Kurhun Lakum ۖ Wa `Asá 'An TakraShay'āan Wa Huwa Khayrun Lakum ۖ Wa `Asá 'An Tuĥibbū Shay'āan Wa Huwa Sharrun Lakum ۗ Wa Allāhu Ya`lamu Wa 'Antum Lā Ta`lamūna (Al-Baqarah: 216). [2.216] Propisuje vam se borba, a ona ja za vas odvratnost. I moguće je da nešto mrzite, ato je dobro za vas; i moguće je da volite nešto, a to je zlo za vas. A Allah zna, a vi neznate. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍ ‌‌ ۗ ‌‌‌‍ ‌
Yas'alūnaka `Ani Ash-Shahri Al-Ĥarāmi Qitālin Fīhi ۖ Qul Qitālun Fīhi Kabīrun ۖ Wa Şaddun `An Sabīli Allāhi Wa Kufrun Bihi Wa Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa 'Ikhrāju 'Ahlihi Minhu 'Akbaru `Inda Allāhi ۚ Wa Al-Fitnatu 'Akbaru Mina Al-Qatli ۗ Wa Lā Yazālūna Yuqātilūnakum Ĥattá Yaruddūkum `An Dīnikum 'Ini Astaţā`ū ۚ Wa Man Yartadid Minkum `An Dīnihi Fayamut Wa Huwa Kāfirun Fa'ūlā'ika Ĥabiţat 'A`māluhum Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati ۖ Wa 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri ۖ Hum Fīhā Khālidūna (Al-Baqarah: 217). [2.217] Pitaju te o mjesecu svetom, ratovanju u njemu. Reci: "Ratovanje u njemu je velik(grijeh) - a odvraćanje od puta Allahovog i nevjerovanje u Njega, i Mesdžidul-harama iprogon stanovnika njegovih iz njega - veće je kod Allaha. A fitneluk je gori od ubijanja."I neće se prestati boriti protiv vas dok vas ne odvrate od vjere vaše, ako mognu. A ko odvas odbaci din svoj pa umre, a on bude nevjernik: pa takvima će propasti djela njihova naDunjau i Ahiretu i takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito. ‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‍ۗ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۖ‍‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Al-Ladhīna Hājarū Wa Jāhadū Fī Sabīli Allāhi 'Ūlā'ika Yarjūna Raĥmata Allāhi ۚ Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (Al-Baqarah: 218). [2.218] Uistinu, oni koji vjeruju i koji se isele i bore na putu Allahovom - takvi senadaju milosti Allahovoj. A Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍ ‌‍
Yas'alūnaka `Ani Al-Khamri Wa Al-Maysiri ۖ Qul Fīhimā 'Ithmun Kabīrun Wa Manāfi`u Lilnnāsi Wa 'Ithmuhumā 'Akbaru Min Naf`ihimā ۗ Wa Yas'alūnaka Mādhā Yunfiqūna Quli Al-`Afwa ۗ Kadhālika Yubayyinu Allāhu Lakumu Al-'Āyāti La`allakum Tatafakkarūna (Al-Baqarah: 219). [2.219] Pitaju te o alkoholu i kocki. Reci: "U njima dvoma je grijeh veliki i korist zaljude, a grijeh njihov je veći od koristi njihove." Pitaju te šta da udjeljuju. Reci:"Višak." Tako Allah objašnjava vama znakove, da biste vi razmišljali, ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ۗ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ۗ
Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati ۗ Wa Yas'alūnaka `Ani Al-Yatāmá ۖ Qul 'Işlāĥun Lahum Khayrun ۖ Wa 'In Tukhāliţūhum Fa'ikhwānukum ۚ Wa Allāhu Ya`lamu Al-Mufsida Mina Al-Muşliĥi ۚ Wa Law Shā'a Allāhu La'a`natakum ۚ 'Inna Allāha `Azīzun Ĥakīmun (Al-Baqarah: 220). [2.220] O Dunjau i Ahiretu. I pitaju te o siročadi. Reci: "Popravljanje je za njihnajbolje." A ako se izmiješate s njima, pa braća su vaša. A Allah razaznaje smutljivca oddobročinitelja. A da je htio Allah, sigurno bi vas preopteretio. Uistinu! Allah je Moćni,Mudri. ‍‌‍‍‍‍‍ ۗۖ ‍ ‌ ‍‍ ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‍‍ۚ ‌‌ ‍ۚ‍‍‍‍‌
Wa Lā Tankiĥū Al-Mushrikāti Ĥattá Yu'uminna ۚ Wa La'amatun Mu'uminatun Khayrun Min Mushrikatin Wa Law 'A`jabatkum ۗ Wa Lā Tunkiĥū Al-Mushrikīna Ĥattá Yu'uminū ۚ Wa La`abdun Mu'uminun Khayrun Min Mushrikin Wa Law 'A`jabakum ۗ 'Ūlā'ika Yad`ūna 'Ilá An-Nāri ۖ Wa Allāhu Yad`ū 'Ilá Al-Jannati Wa Al-Maghfirati Bi'idhnihi ۖ Wa Yubayyinu 'Āyātihi Lilnnāsi La`allahum Yatadhakkarūna (Al-Baqarah: 221). [2.221] I ne ženite mušrikinje, dok ne budu vjerovale. A sigurno je robinja vjernica boljaod idolopoklonke, makar vas zadivljavala. I ne ženite mušrike (vašim ženskima), dok ne buduvjerovali. A sigurno je rob vjernik bolji od idolopoklonika, makar vas zadivljavao. Takvipozivaju vatri, a Allah poziva Džennetu i oprostu s dopuštenjem Svojim i objašnjava znakoveSvoje ljudima, da bi se oni podsjetili. ‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍ۚ ‍‍ ‍‌‌ ‍ۗ ‌‌ ‍‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‌‌ ‍ۗ‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ۖ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Yas'alūnaka `Ani Al-Maĥīđi ۖ Qul Huwa 'Adhan Fā`tazilū An-Nisā' Fī Al-Maĥīđi ۖ Wa Lā Taqrabūhunna Ĥattá Yaţhurna ۖ Fa'idhā Taţahharna Fa'tūhunna Min Ĥaythu 'Amarakumu Allāhu ۚ 'Inna Allāha Yuĥibbu At-Tawwābīna Wa Yuĥibbu Al-Mutaţahhirīna (Al-Baqarah: 222). [2.222] I pitaju te o menstruaciji. Reci: "To je neprijatnost." Zato ostavite žene umenstruaciji i ne približujte im se dok se ne očiste. Pa kad se očiste, tad im prilazitekako vam je odredio Allah. Uistinu, Allah voli pokajanike i voli čiste. ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ۚ‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Nisā'uukum Ĥarthun Lakum Fa'tū Ĥarthakum 'Anná Shi'tum ۖ Wa Qaddimū Li'nfusikum ۚ Wa Attaqū Allaha Wa A`lamū 'Annakum Mulāqūhu ۗ Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna (Al-Baqarah: 223). [2.223] Žene vaše su njiva vaša, zato prilazite njivi svojoj kako hoćete, i pripravite zaduše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete Ga vi susresti; a obraduj vjernike. ‍‌ ۖ ‌‍‍ۚ‍‍ ‍ ‌ ۗ ‌‌
Wa Lā Taj`alū Allaha `Urđatan Li'ym57nikum 'An Tabarrū Wa Tattaqū Wa Tuşliĥū Bayna An-Nāsi ۗ Wa Allāhu Samī`un `Alīmun (Al-Baqarah: 224). [2.224] I ne činite Allaha ciljem zakletvi vaših, da ne biste činili dobro i bilibogobojazni i mirili ljude. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac. ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍
Lā Yu'uākhidhukumu Allāhu Bil-Laghwi Fī 'Aymānikum Wa Lakin Yu'uākhidhukum Bimā Kasabat Qulūbukum ۗ Wa Allāhu Ghafūrun Ĥalīmun (Al-Baqarah: 225). [2.225] Neće vas kazniti Allah zbog nehotičnog u zakletvama vašim. Međutim, kazniće vas zaono šta su zaslužila srca vaša. A Allah je Oprosnik, Blagi. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ۗ ‍‍‍‍‌‌
Lilladhīna Yu'ulūna Min Nisā'ihim Tarabbuşu 'Arba`ati 'Ash/hurin ۖ Fa'in Fā'ū Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-Baqarah: 226). [2.226] Oni koji se zakunu ženama svojim, čekat će četiri mjeseca; pa ako se povrate, pauistinu Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa 'In `Azamū Aţ-Ţalāqa Fa'inna Allāha Samī`un `Alīmun (Al-Baqarah: 227). [2.227] A ako se odluče na razvod, pa uistinu Allah je Onaj koji čuje, Znalac. ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍
Wa Al-Muţallaqātu Yatarabbaşna Bi'anfusihinna Thalāthata Qurū'in ۚ Wa Lā Yaĥillu Lahunna 'An Yaktumna Mā Khalaqa Allāhu Fī 'Arĥāmihinna 'In Kunna Yu'uminna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri ۚ Wa Bu`ūlatuhunna 'Aĥaqqu Biraddihinna Fī Dhālika 'In 'Adū 'Işlāĥāan ۚ Wa Lahunna Mithlu Al-Ladhī `Alayhinna Bil-Ma`rūfi ۚ Wa Lilrrijāli `Alayhinna Darajatun ۗ Wa Allāhu `Azīzun Ĥakīmun (Al-Baqarah: 228). [2.228] A raspuštenice čekaju dušama svojim tri menstruacije. I ne dozvoljava im se daskrivaju šta je stvorio Allah u matericama njihovim, ako vjeruju u Allaha i Dan posljednji.A muževi njihovi su dostojniji vraćanju njihovom u tom (roku), ako žele popravljanje. Iimaju one slično (pravo) onom (koje imaju ljudi) nad njima pristojno, a imaju ljudi nadnjima stepen. A Allah je Moćni, Mudri. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍ ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌‍‌ ‌‍‌‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ۗ ‍‍‍‍‌
Aţ-Ţalāqu Marratāni ۖ Fa'imsākun Bima`rūfin 'Aw Tasrīĥun Bi'iĥsānin ۗ Wa Lā Yaĥillu Lakum 'An Ta'khudhū Mimmā 'Ātaytumūhunna Shay'āan 'Illā 'An Yakhāfā 'Allā Yuqīmā Ĥudūda Allāhi ۖ Fa'in Khiftum 'Allā Yuqīmā Ĥudūda Allāhi Falā Junāĥa `Alayhimā Fīmā Aftadat Bihi ۗ Tilka Ĥudūdu Allāhi Falā Ta`tadūhā ۚ Wa Man Yata`adda Ĥudūda Allāhi Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna (Al-Baqarah: 229). [2.229] Razvod (može biti) dva puta, pa je zadržavanje (poslije toga) uljudno ili puštanjelijepo. I ne dopušta vam se da uzmete išta od onog šta ste im dali, izuzev ako se obojebudu bojali da neće stajati u granicama Allahovim. Pa ako se bojite da neće stajati ugranicama Allahovim, tad njima dvoma nije grijeh u onome čime će se (ona) iskupiti. To sugranice Allahove, zato ih ne prelazite! A ko pređe granice Allahove, pa ti takvi su zalimi. ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌‌‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ۖ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ۗ ‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‌‍ ‍‍
Fa'in Ţallaqahā Falā Taĥillu Lahu Min Ba`du Ĥattá Tankiĥa Zawjāan Ghayrahu ۗ Fa'in Ţallaqahā Falā Junāĥa `Alayhimā 'An Yataja`ā 'In Žannā 'An Yuqīmā Ĥudūda Allāhi ۗ Wa Tilka Ĥudūdu Allāhi Yubayyinuhā Liqawmin Ya`lamūna (Al-Baqarah: 230). [2.230] Pa ako je razvede (treći put), tad mu se (ona) poslije ne dozvoljava, dok se ne udaza muža mimo njega. Pa ako je razvede (drugi muž), tad nema prestupa njima dvoma da sepovrate, ako misle da će čuvati granice Allahove. A to su granice Allahove, objašnjava ihljudima koji znaju. ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍ ۗ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ۗ‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Ţallaqtumu An-Nisā' Fabalaghna 'Ajalahunna Fa'amsikūhunna Bima`rūfin 'Aw Sarriĥūhunna Bima`rūfin ۚ Wa Lā Tumsikūhunna Đian Lita`tadū ۚ Wa Man Yaf`al Dhālika Faqad Žalama Nafsahu ۚ Wa Lā Tattakhidhū 'Āyāti Allāhi Huzūan ۚ Wa Adhkurū Ni`mata Allāhi `Alaykum Wa Mā 'Anzala `Alaykum Mina Al-Kitābi Wa Al-Ĥikmati Ya`ižukum ۚ Bihi Wa Attaqū Allaha Wa A`lamū 'Anna Allāha Bikulli Shay'in `Alīmun (Al-Baqarah: 231). [2.231] I kad razvedete žene, pa dospiju roku svom, tad ih zadržite uljudno ili ih pustiteuljudno. I ne zadržavajte ih nevoljom, da biste prekršili. A ko to učini, pa doista jeučinio zulm duši svojoj. I ne uzimajte ajete Allahove ruglom i sjetite se blagodatiAllahove prema vama, i šta vam je objavio od Knjige i mudrosti - savjetuje vas njome. Ibojte se Allaha i znajte da je Allah o svakoj stvari Znalac. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ۚ‌‌ ‍ ‌‍‍‍ۚ‍‍ ‍ ‌‍ ‍
Wa 'Idhā Ţallaqtumu An-Nisā' Fabalaghna 'Ajalahunna Falā Ta`đulūhunna 'An Yankiĥna 'Azwājahunna 'Idhā Tađawā Baynahum Bil-Ma`rūfi ۗ Dhālika Yū`ažu Bihi Man Kāna Minkum Yu'uminu Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri ۗ Dhalikum 'Azká Lakum Wa 'Aţharu ۗ Wa Allāhu Ya`lamu Wa 'Antum Lā Ta`lamūna (Al-Baqarah: 232). [2.232] I kad razvedete žene pa dospiju roku njihovom, tad ih ne sprječavajte da se udajuza muževe njihove, kad se oni sporazume međsobno uljudno. To se savjetuje od vas onom kovjeruje u Allaha i Dan posljednji. To je časnije za vas i čišće; a Allah zna, a vi neznate. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‌ ۗ ‌ ‍ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌‌‍ ‌
Wa Al-Wālidātu Yurđi`na 'Awlādahunna Ĥawlayni Kāmilayni ۖ Liman 'Arāda 'An Yutimma Ar-Rađā`ata ۚ Wa `Alá Al-Mawlūdi Lahu Rizquhunna Wa Kiswatuhunna Bil-Ma`rūfi ۚ Lā Tukallafu Nafsun 'Illā Wus`ahā ۚ Lā Tuđārra Wa A-Datun Biwaladihā Wa Lā Mawlūdun Lahu Biwaladihi ۚ Wa `Alá Al-Wārithi Mithlu Dhālika ۗ Fa'in 'Adā Fişālāan `An Tađin Minhumā Wa Tashāwurin Falā Junāĥa `Alayhimā ۗ Wa 'In 'Aradtum 'An Tastarđi`ū 'Awlādakum Falā Junāĥa `Alaykum 'Idhā Sallamtum Mā 'Ātaytum Bil-Ma`rūfi ۗ Wa Attaqū Allaha Wa A`lamū 'Anna Allāha Bimā Ta`malūna Başīrun (Al-Baqarah: 233). [2.233] I majke će zadajati djecu svoju dvije pune (godine), za onog ko želi da upotpunidojenje. A na ocu: njegovo je opskrbljivanje njihovo i odijevanje njihovo pristojno. Neopterećuje se duša izuzev sposobnošću njenom. Nek ne bude oštećena majka djetetom svojim,niti otac djetetom svojim. I na nasljedniku je to isto. Pa ako njih dvoje žele odbijanje(djeteta) po sporazumu njihovom i dogovoru, tad im nema prekršaja. A ako želite naćidojilju djeci svojoj, tad vam nije grijeh - kad položite šta dajete uljudno. I bojte seAllaha i znajte da je Allah onog šta radite Vidilac. ‌‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ۗ‌ ‌‌‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍ۗ ‌‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‌ ۗ‍‍ ‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Yutawaffawna Minkum Wa Yadharūna 'Azwājāan Yatarabbaşna Bi'anfusihinna 'Arba`ata 'Ash/hurin Wa `Ashan ۖ Fa'idhā Balaghna 'Ajalahunna Falā Junāĥa `Alaykum Fīmā Fa`alna Fī 'Anfusihinna Bil-Ma`rūfi ۗ Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun (Al-Baqarah: 234). [2.234] A oni od vas koji umru i ostave žene, čekat će (one) dušama svojim četiri mjeseca ideset (dana). Pa kad dospiju roku njihovom, tad nije na vama grijeh za ono što će učinitisa dušama svojim pristojno; a Allah je o onom šta radite Obaviješteni. ‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Junāĥa `Alaykum Fīmā `Arrađtum Bihi Min Khiţbati An-Nisā' 'Aw 'Aknantum Fī 'Anfusikum ۚ `Alima Allāhu 'Annakum Satadhkurūnahunna Wa Lakin Lā Tuwā`idūhunna Siran 'Illā 'An Taqūlū Qawlāan Ma`rūfāan ۚ Wa Lā Ta`zimū `Uqdata An-Nikāĥi Ĥattá Yablugha Al-Kitābu 'Ajalahu ۚ Wa A`lamū 'Anna Allāha Ya`lamu Mā Fī 'Anfusikum Fāĥdharūhu ۚ Wa A`lamū 'Anna Allāha Ghafūrun Ĥalīmun (Al-Baqarah: 235). [2.235] I nema vam prestupa u onom čime navijestite prosidbu žena ili (to) sakrijete udušama vašim. Zna Allah da ćete ih vi spominjati, međutim ne obećavajte im potajno, izuzevda govorite govor pristojan. I ne odlučujte se na bračnu vezu dok ne dospije propisano rokusvom, i znajte da Allah zna šta je u dušama vašim, zato Ga se pričuvajte; i znajte da jeAllah Oprosnik, Blagi. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌ۚ ‍ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‌‌
Lā Junāĥa `Alaykum 'In Ţallaqtumu An-Nisā' Mā Lam Tamassūhunna 'Aw Tafriđū Lahunna Farīđatan ۚ Wa Matti`ūhunna `Alá Al-Mūsi`i Qadaruhu Wa `Alá Al-Muqtiri Qadaruhu Matā`āan Bil-Ma`rūfi ۖ Ĥaqqāan `Alá Al-Muĥsinīna (Al-Baqarah: 236). [2.236] Nije vam grijeh ako razvedete žene koje niste dotakli ili im odredili dio. I dajteim zadovoljštinu: imućan prema mogućnosti svojoj, a siromašan prema mogućnosti svojoj,zadovoljštinu pristojnu; obaveza je dobročinitelja. ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ۖ‍‍‍‌ ‌
Wa 'In Ţallaqtumūhunna Min Qabli 'An Tamassūhunna Wa Qad Farađtum Lahunna Farīđatan Fanişfu Mā Farađtum 'Illā 'An Ya`fūna 'Aw Ya`fuwa Al-Ladhī Biyadihi `Uqdatu An-Nikāĥi ۚ Wa 'An Ta`fū 'Aqrabu Lilttaqۚ Wa Lā Tansawā Al-Fađla Baynakum ۚ 'Inna Allāha Bimā Ta`malūna Başīrun (Al-Baqarah: 237). [2.237] A ako ih razvedete prije no što ih dotaknete, a već ste im odredili dio, tad(dajete) polovinu onog šta ste odredili, izuzev ako poštede ili poštedi onaj u čijoj jeruci ženidbena veza. A da poštedite, bliže je bogobojaznosti. I ne zaboravljajte dobrotumeđu sobom. Uistinu! Allah je onog šta radite Vidilac. ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ĥāfižū `Alá Aş-Şalawāti Wa Aş-Şalāati Al-Wusţá Wa Qūmū Lillāh Qānitīna (Al-Baqarah: 238). [2.238] Čuvajte salate i salat srednji, i stojte Allahu skrušeni. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍
Fa'in Khiftum Farijālāan 'Aw Rukbānāan ۖ Fa'idhā 'Amintumdhkurū Allaha Kamā `Allamakum Mā Lam Takūnū Ta`lamūna (Al-Baqarah: 239). [2.239] Pa ako se budete bojali, onda pješačeći ili jašući. Pa kad budete bezbjedni, tadspominjite Allaha, kao što vas je naučio što niste znali (ranije). ‍ ‍ۖ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌
Wa Al-Ladhīna Yutawaffawna Minkum Wa Yadharūna 'Azwājāan Waşīyatan Li'zwājihim Matā`āan 'Ilá Al-Ĥawli Ghayra 'Ikhrājin ۚ Fa'in Kharajna Falā Junāĥa `Alaykum Fī Mā Fa`alna Fī 'Anfusihinna Min Ma`rūfin ۗ Wa Allāhu `Azīzun Ĥakīmun (Al-Baqarah: 240). [2.240] A koji umru od vas, i ostave žene, wasijjet je za žene njihove: izdržavanje dogodine (dana) bez odlaska (njihovog). Pa ako odu, tad vam nije grijeh u onom šta učine sadušama svojim od pristojnog; a Allah je Moćni, Mudri. ‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌ ۚ‍ ‌ ‍ ‌ ‍ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ۗ ‍‍‍‍‌
Wa Lilmuţallaqāti Matā`un Bil-Ma`rūfi ۖ Ĥaqqāan `Alá Al-Muttaqīna (Al-Baqarah: 241). [2.241] I za raspuštenice (obezbijediti) izdržavanje pristojno: obaveza je nabogobojaznima. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ‍‍‍‌ ‌ ‍‍
Kadhālika Yubayyinu Allāhu Lakum 'Āyātihi La`allakum Ta`qilūna (Al-Baqarah: 242). [2.242] Tako vam objašnjava Allah ajete Svoje, da biste vi shvatili. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna Kharajū Min Diyārihim Wa Hum 'Ulūfun Ĥadhara Al-Mawti Faqāla Lahumu Allāhu Mūtū Thumma 'Aĥyāhum ۚ 'Inna Allāha Ladhū Fađlin `Alá An-Nāsi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Yashkurūna (Al-Baqarah: 243). [2.243] Zar nisi razmislio o onima koji su izašli iz kuća svojih, a bilo ih je na hiljade,strašeći se smrti. Tad im je rekao Allah: "Umrite!", zatim ih je oživio. Uistinu! Allah jeVlasnik blagodati nad ljudima, međutim većina ljudi ne zahvaljuje. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ۚ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌
Wa Qātilū Fī Sabīli Allāhi Wa A`lamū 'Anna Allāha Samī`un `Alīmun (Al-Baqarah: 244). [2.244] I borite se na putu Allahovom i znajte da je Allah Onaj koji čuje, Znalac. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍
Man Dhā Al-Ladhī Yuqriđu Allāha Qarđāan Ĥasanāan Fayuđā`ifahu Lahu 'Ađ`āfāan Kathīratan ۚ Wa Allāhu Yaqbiđu Wa Yabsuţu Wa 'Ilayhi Turja`ūna (Al-Baqarah: 245). [2.245] Ko je taj ko će uzajmiti Allahu zajam lijep, pa da mu ga umnoži umnožavanjemvelikim; a Allah uskraćuje i pruža, i Njemu se vraćate. ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍
'Alam Tara 'Ilá Al-Mala'i Min Banī 'Isrā'īla Min Ba`di Mūsá 'Idh Qālū Linabīyin Lahum Ab`ath Lanā Malikāan Nuqātil Fī Sabīli Allāhi ۖ Qāla Hal `Asaytum 'In Kutiba `Alaykumu Al-Qitālu 'Allā Tuqātilū ۖ Qālū Wa Mā Lanā 'Allā Nuqātila Fī Sabīli Allāhi Wa Qad 'Ukhrijnā Min Diyārinā Wa 'Abnā'inā ۖ Falammā Kutiba `Alayhimu Al-Qitālu Tawallawā 'Illā Qalīlāan Minhum ۗ Wa Allāhu `Alīmun Biž-Žālimīna (Al-Baqarah: 246). [2.246] Zar nisi vidio velikane sinova Israilovih poslije Musaa, kad rekoše vjerovjesnikusvom: "Pošalji nam vladara, borićemo se na putu Allahovom." Reče: "Je li moguće - ako vamse propiše borba - da se nećete boriti?" Rekoše: "Zašto se mi ne bismo borili na putuAllahovom, a već smo protjerani iz kuća naših, i sinovi naši." Pa pošto im je propisanaborba, okrenuše se, izuzev malo njih; a Allah je Znalac zalima. ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۗ‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa Qāla Lahum Nabīyuhum 'Inna Allāha Qad Ba`atha Lakum Ţālūta Malikāan ۚ Qālū 'Anná Yakūnu Lahu Al-Mulku `Alaynā Wa Naĥnu 'Aĥaqqu Bil-Mulki Minhu Wa Lam Yu'uta Sa`atan Mina Al-Māli ۚ Qāla 'Inna Allāha Aşţafāhu `Alaykum Wa Zādahu Basţatan Al-`Ilmi ۖ Wa Al-Jismi Wa Allāhu Yu'utī Mulkahu Man ۚ Yashā'u Wa Allāhu Wāsi`un `Alīmun (Al-Baqarah: 247). [2.247] I reče im vjerovjesnik njihov: "Uistinu! Allah vam je već poslao Taluta vladarem."Rekoše: "Otkud da njegova bude vlast nad nama, a mi smo dostojniji vlasti od njega i nijemu dato obilje imetka." Reče: "Uistinu, Allah ga je odabrao nad vama i uvećao ga obimno uznanju i tijelu." A Allah daje vlast Svoju kome hoće, i Allah je Sveobuhvatni, Znalac. ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ۖ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‌
Wa Qāla Lahum Nabīyuhum 'Inna 'Āyata Mulkihi 'An Ya'tiyakumu At-Tābūtu Fīhi Sakīnatun Min Rabbikum Wa Baqīyatun Mimmā Taraka 'Ālu Mūsá Wa 'Ālu Hārūna Taĥmiluhu Al-Malā'ikatu ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Lakum 'In Kuntum Mu'uminīna (Al-Baqarah: 248). [2.248] I reče im vjerovjesnik njihov: "Uistinu, znak vlasti njegove je što će vam doćitabut u kojem je smirenost od Gospodara vašeg i ostatak onog šta je ostavila porodicaMusaova i porodica Harunova, nosiće ga meleci. Uistinu, u tome je znak za vas, ako stevjernici." ‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ۚ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Falammā Faşala Ţālūtu Bil-Junūdi Qāla 'Inna Allāha Mubtalīkum Binaharin Faman Shariba Minhu Falaysa Minnī Wa Man Lam Yaţ`amhu Fa'innahu Minnī 'Illā Mani Aghtarafa Ghurfatan Biyadihi ۚ Fasharibū Minhu 'Illā Qalīlāan Minhum ۚ Falammā Jāwazahu Huwa Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Qālū Lā Ţāqata Lanā Al-Yawma Bijālūta Wa Junūdihi ۚ Qāla Al-Ladhīna Yažunnūna 'Annahum Mulāqū Allahi Kam Min Fi'atin Qalīlatin Ghalabat Fi'atan Kathīratan Bi'idhni Allāhi ۗ Wa Allāhu Ma`a Aş-Şābirīna (Al-Baqarah: 249). [2.249] Pa pošto izađe Talut sa vojskama, reče: "Uistinu! Allah će vas iskušati rijekom. Pako se iz nje napije, pa nije od mene, a ko je se ne okusi - pa uistinu on je od mene,izuzev ko zagrabi hvatom ruke svoje." Pa se napiše iz nje, izuzev malo njih. Pa pošto jeprijeđe, on i oni koji su vjerovali s njim rekoše: "Nemamo mi sile danas protiv Džaluta ivojski njegovih." Oni koji su znali da će oni biti ti koji će sresti Allaha rekoše: "Kolikoje malih grupa pobijedilo velike grupe s dozvolom Allahovom!" A Allah je uz strpljive. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ۚ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍ ‌‌ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍ ‍ۗ ‍‍‍‍
Wa Lammā Barazū Lijālūta Wa Junūdihi Qālū Rabbanā 'Afrigh `Alaynā Şaban Wa Thabbit 'Aqdāmanā Wa Anşurnā `Alá Al-Qawmi Al-Kāfirīna (Al-Baqarah: 250). [2.250] I pošto se istaknuše Džalutu i vojskama njegovim, rekoše: "Gospodaru naš! Ukaži namstrpljenje i osnaži noge naše, i pomozi nas protiv naroda nevjernika." ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍
Fahazamūhum Bi'idhni Allāhi Wa Qatala Dāwūdu Jālūta Wa 'Ātāhu Allāhu Al-Mulka Wa Al-Ĥikmata Wa `Allamahu Mimmā Yashā'u ۗ Wa Lawlā Daf`u Allāhi An-Nāsa Ba`đahum Biba`đin Lafasadati Al-'Arđu Wa Lakinna Allāha Dhū Fađlin `Alá Al-`Ālamīna (Al-Baqarah: 251). [2.251] Tad ih razbiše s dozvolom Allahovom. I ubi Dawud Džaluta i dade njemu Allah vlast imudrost i nauči ga ono šta je htio. A da nije Allahovog suzbijanja ljudi jednih drugima -sigurno bi se iskvarila zemlja; međutim, Allah je Vlasnik dobrote nad svjetovima. ‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ۗ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Tilka 'Āyātu Allāhi Natlūhā `Alayka Bil-Ĥaqqi ۚ Wa 'Innaka Lamina Al-Mursalīna (Al-Baqarah: 252). [2.252] To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. A uistinu, ti si od poslanih. ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌
Tilka Ar-Rusulu Fađđalnā Ba`đahum `Alá Ba`đin ۘ Minhum Man Kallama Allāhu ۖ Wa Rafa`a Ba`đahum Darajātin ۚ Wa 'Ātaynā `Īsá Abna Maryama Al-Bayyināti Wa 'Ayyadnāhu Birūĥi Al-Qudusi ۗ Wa Law Shā'a Allāhu Mā Aqtatala Al-Ladhīna Min Ba`dihim Min Ba`di Mā Jā'at/humu Al-Bayyinātu Wa Lakini Akhtalafū Faminhum Man 'Āmana Wa Minhum Man Kafara ۚ Wa Law Shā'a Allāhu Mā Aqtatalū Wa Lakinna Allāha Yaf`alu Mā Yurīdu (Al-Baqarah: 253). [2.253] Ti poslanici! Odlikovali smo ih jedne nad drugima. Od njih je onaj s kojim jegovorio Allah; i uzdigao je neke od njih stepenima. I dali smo Isau, sinu Merjeminu, dokazejasne i pomogli ga Ruhul-kudusom. A da je htio Allah, ne bi se oni međusobno borili poslijenjih, nakon što su im došli dokazi jasni. Međutim, razišli su se. Pa od njih je onaj ko jevjerovao i od njih ko nije vjerovao. A da je htio Allah, ne bi se borili međusobno.Međutim, Allah čini šta želi. ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ۘ ‍‌‍‍‍ ‍‌ۖ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ ‌‌‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍‍ۗ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍ۚ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Anfiqū Mimmā Razaqnākum Min Qabli 'An Ya'tiya Yawmun Lā Bay`un Fīhi Wa Lā Khullatun Wa Lā Shafā`atun ۗ Wa Al-Kāfirūna Humu Až-Žālimūna (Al-Baqarah: 254). [2.254] O vi koji vjerujete! Udjeljujte od onog čime smo vas opskrbili, prije nego dođe Danu kojem neće biti trgovine, niti prijateljstva, a ni posredovanja. A nevjernici - oni suzalimi. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۗ‍‍‌ ‍‍
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-Ĥayyu Al-Qayyūmu ۚ Lā Ta'khudhuhu Sinatun Wa Lā Nawmun ۚ Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۗ Man Dhā Al-Ladhī Yashfa`u `Indahu 'Illā Bi'idhnihi ۚ Ya`lamu Mā Bayna 'Ayd99him Wa Mā Khalfahum ۖ Wa Lā Yuĥīţūna Bishay'in Min `Ilmihi 'Illā Bimā Shā'a ۚ Wasi`a Kursīyuhu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa ۖ Wa Lā Ya'ūduhu Ĥifžuhumā ۚ Wa Huwa Al-`Alīyu Al-`Ažīmu (Al-Baqarah: 255). [2.255] Allah! Samo je On Bog! Živi, Samoopstojeći! Ne obuzima Ga drijemež, niti san.Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Ko je taj ko će posredovati kod Njega,izuzev s dozvolom Njegovom? Zna šta je pred njima, i šta iza njih, a ne obuhvataju ništa odznanja Njegovog, izuzev šta htjedne. Kursijja Njegova obuhvata nebesa i Zemlju, i ne umaraGa održavanje njihovo. A On je Svevišnji, Veličanstveni. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍ ۚ‍‌‍‍‌ ‌‌ ۗ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍ۚ‍‌‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‍‍
Lā 'Ikrāha Fī Ad-Dīni ۖ Qad Tabayyana Ar-Rushdu Mina Al-Ghayyi ۚ Faman Yakfur Biţ-Ţāghūti Wa Yu'umin Billāhi Faqadi Astamsaka Bil-`Urwati Al-Wuthqá Lā Anfişāma Lahā ۗ Wa Allāhu Samī`un `Alīmun (Al-Baqarah: 256). [2.256] Nema prisiljavanja u vjeru! Doista se jasno razlikuje ispravnost od zablude! Pa kozaniječe taguta, a povjeruje u Allaha, tad se doista uhvatio za hvatište najčvršće, kojemnema kidanja. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac. ‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‍‌ ‍‍ۚ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۗ‍‍‍
Al-Lahu Wa Līyu Al-Ladhīna 'Āmanū Yukhrijuhum Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūr ۖ Wa Al-Ladhīna Kafarū 'Awliyā'uuhumu Aţ-Ţāghūtu Yukhrijūnahum Mina An-Nūr 'Ilá Až-Žulumāti ۗ 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri ۖ Hum Fīhā Khālidūna (Al-Baqarah: 257). [2.257] Allah je Zaštitnik onih koji vjeruju. Izvodi ih iz tmina na svjetlo. A koji nevjeruju, zaštitnici njihovi su taguti. Izvode ih iz svjetlosti u tmine. Takvi će bitistanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ۖ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ۗ‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۖ‍‌
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhī Ĥājja 'Ibhīma Fī Rabbihi 'An 'Ātāhu Allāhu Al-Mulka 'Idh Qāla 'Ibhīmu Rabbī Al-Ladhī Yuĥyī Wa Yumītu Qāla 'Anā 'Uĥyī Wa 'Umītu ۖ Qāla 'Ibhīmu Fa'inna Allāha Ya'tī Bish-Shamsi Mina Al-Mashriqi Fa'ti Bihā Mina Al-Maghribi Fabuhita Al-Ladhī Kafara ۗ Wa Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna (Al-Baqarah: 258). [2.258] Pa zar nisi vidio onog koji se prepirao s Ibrahimom o Gospodaru njegovom!, jer jeAllah dao njemu vlast. Kad reče Ibrahim: "Gospodar moj je Taj koji oživljava i usmrćuje."Reče: "Ja oživljavam i usmrćujem." Ibrahim reče: "Pa uistinu, Allah dovodi Sunce sa istoka,ta dovedi ga sa zapada." Tad se zbuni onaj koji nije vjerovao; a Allah ne upućuje narodzalima. ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ۖ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍ ‍‍
'Aw Kālladhī Marra `Alá Qaryatin Wa Hiya Khāwiyatun `Alá `Urūshihā Qāla 'Anná Yuĥyī Hadhihi Allāhu Ba`da Mawtihā ۖ Fa'amātahu Allāhu Miā'ata `Āmin Thumma Ba`athahu ۖ Qāla Kam Labithta ۖ Qāla Labithtu Yawmāan 'Aw Ba`đa Yawmin ۖ Qāla Bal Labithta Miā'ata `Āminnžur 'Ilá Ţa`āmika Wa Shabika Lam Yatasannah ۖ Wa Anžur 'Ilá Ĥimārika Wa Linaj`alaka 'Āyatan Lilnnāsi ۖ Wa Anžur 'Ilá Al-`Ižāmi Kayfa Nunshizuhā Thumma Naksūhā Laĥmāan ۚ Falammā Tabayyana Lahu Qāla 'A`lamu 'Anna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Baqarah: 259). [2.259] Ili kao onaj koji je prošao pored naselja, a ono pusto (palo) sa krovovima svojim.Reče: "Kako će Allah oživiti ovo poslije smrti njegove?" Tad ga usmrti Allah stotinugodina, potom ga podiže. Reče: "Koliko si ostao (mrtav)?" Reče: "Ostao sam dan ili diodana." Reče: "Naprotiv, ostao si sto godina. Pa pogledaj hranu svoju i piće svoje! Nije seono pokvarilo; i pogledaj magarca svog; i da učinimo tebe znakom ljudima. I pogledaj kosti:kako ih podižemo, zatim ih zaodjevamo mesom." Pa pošto mu bi jasno, reče: "Znam da Allahnad svakom stvari ima moć." ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍ ‌ ‌ ۖ ‍ ‍ۖ ۖ ‌‌ ‍ ۖ ‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‌ ‍‍‍ۖ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ۚ‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍
Wa 'Idh Qāla 'Ibhīmu Rabbi 'Arinī Kayfa Tuĥyī Al-Mawtá ۖ Qāla 'Awalam Tu'umin ۖ Qāla Balá Wa Lakin Liya55ma'inna Qalbī ۖ Qāla Fakhudh 'Arba`atan Mina Aţ-Ţayri Faşurhunna 'Ilayka Thumma Aj`al `Alá Kulli Jabalin Minhunna Juz'āan Thumma Ad`uhunna Ya'tīnaka Sa`y7an ۚ Wa A`lam 'Anna Allāha `Azīzun Ĥakīmun (Al-Baqarah: 260). [2.260] I kad reče Ibrahim: "Gospodaru moj! Pokaži mi kako oživljavaš mrtve." Reče: "Zar nevjeruješ?" Reče: "Svakako, ali da se smiri srce moje." Reče: "Pa uzmi četiri ptice, te ihnakloni sebi, zatim stavi na svako brdo dio njih, potom ih pozovi: doći će ti žurno; a znajda je Allah Moćni, Mudri." ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‌ۖ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ۚ‍‍‍‍‌
Mathalu Al-Ladhīna Yunfiqūna 'Amwālahum Fī Sabīli Allāhi Kamathali Ĥabbatin 'Anbatat Sab`a Sanābila Fī Kulli Sunbulatin Miā'atu Ĥabbatin ۗ Wa Allāhu Yuđā`ifu Liman Yashā'u ۗ Wa Allāhu Wāsi`un `Alīmun (Al-Baqarah: 261). [2.261] Primjer onih koji troše imetke svoje na putu Allahovom je kao primjer zrna (iz kog)izraste sedam klasova, u svakom klasu stotinu zrna. A Allah umnožava kome hoće i Allah jeSveobuhvatni, Znalac. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ۗ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۗ ‌‌
Al-Ladhīna Yunfiqūna 'Amwālahum Fī Sabīli Allāhi Thumma Lā Yutbi`ūna Mā 'Anfaqū Mannāan Wa Lā 'Adhan ۙ Lahum 'Ajruhum `Inda Rabbihim Wa Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna (Al-Baqarah: 262). [2.262] Oni koji troše imetke svoje na putu Allahovom, zatim ne budu slijedili ono štaudjeljuju prebacivanjem niti uvredom, imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, ineće biti straha nad njima, niti će oni tugovati. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۙ‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌
Qawlun Ma`rūfun Wa Maghfiratun Khayrun Min Şadaqatin Yatba`uhā 'Adhan ۗ Wa Allāhu Ghanīyun Ĥalīmun (Al-Baqarah: 263). [2.263] Lijepe riječi i oprost su bolji od sadake koju prati uvreda; a Allah je Neovisni,Blagi. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ‌‌ ۗ
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tubţilū Şadaqātikum Bil-Manni Wa Al-'Adhá Kālladhī Yunfiqu Mālahu Ri'ā'a An-Nāsi Wa Lā Yu'uminu Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri ۖ Famathaluhu Kamathali Şafwānin `Alayhi Turābun Fa'aşābahu Wa Abilun Fatarakahu Şaldāan ۖ Lā Yaqdirūna `Alá Shay'in Mimmā Kasabū ۗ Wa Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Kāfirīna (Al-Baqarah: 264). [2.264] O vi koji vjerujete! Ne kvarite sadake svoje prebacivanjem i uvredom, kao onaj kojiudjeljuje imetak svoj da bi vidjeli ljudi, a ne vjeruje u Allaha i Dan posljednji. Paprimjer njegov je kao primjer stijenja - na njemu prašina, pa ga pogodi pljusak, te gaostavi golim. Ne vladaju ničim od onog šta su stekli; a Allah ne upućuje narod nevjernika. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ۖ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‍ ‌ ‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۗ‍‍
Wa Mathalu Al-Ladhīna Yunfiqūna 'Amwālahumu Abtighā'a Marđāati Allāhi Wa Tathbītāan Min 'Anfusihim Kamathali Jannatin Birabwatin 'Aşābahā Wa Abilun Fa'ātat 'Ukulahā Đi`fayni Fa'in Lam Yuşibhā Wa Abilun Faţallun ۗ Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun (Al-Baqarah: 265). [2.265] A primjer onih koji troše imetke svoje tražeći zadovoljstvo Allahovo i učvršćenjeduša svojih, je kao primjer bašče na brdu: pogodi je pljusak pa dadne plod svoj dvostruko.Pa ako je ne pogodi pljusak, onda (padne) rosa. A Allah je onog šta radite Vidilac. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍
'Ayawaddu 'Aĥadukum 'An Takūna Lahu Jannatun Min Nakhīlin Wa 'A`nābin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Lahu Fīhā Min Kulli Ath-Thamarāti Wa 'Aşābahu Al-Kibaru Wa Lahu Dhurrīyatun Đu`afā'u Fa'aşābahā 'I`şārun Fīhi Nārun Fāĥtaraqat ۗ Kadhālika Yubayyinu Allāhu Lakumu Al-'Āyāti La`allakum Tatafakkarūna (Al-Baqarah: 266). [2.266] Da li bi volio neko od vas da on ima bašču palmi i grožđa ispod koje teku rijeke,(i) imadne on u njoj raznovrsnog voća: i pogodi ga starost, a imadne on potomke nejake, papogodi nju orkan - u njemu vatra, te spali? Tako vam objašnjava Allah znakove, da biste virazmislili. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ۗ
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Anfiqū Min Ţayyibāti Mā Kasabtum Wa Mimmā 'Akhrajnā Lakum Mina Al-'Arđi ۖ Wa Lā Tayammamū Al-Khabītha Minhu Tunfiqūna Wa Lastum Bi'ākhidhīhi 'Illā 'An Tughmiđū Fīhi ۚ Wa A`lamū 'Anna Allāha Ghanīyun Ĥamīdun (Al-Baqarah: 267). [2.267] O vi koji vjerujete! Udjeljujte od dobrih stvari koje ste zaradili i od onog štaizvodimo za vas iz zemlje. I ne namjenjujte loše od toga da dijelite, i šta ne biste uzeli,izuzev da zažmirite na to. A znajte da je Allah Neovisni, Hvaljeni. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ
Ash-Shayţānu Ya`idukumu Al-Faqra Wa Ya'murukum Bil-Faĥshā'i ۖ Wa Allāhu Ya`idukum Maghfiratan Minhu Wa Fađlāan ۗ Wa Allāhu Wāsi`un `Alīmun (Al-Baqarah: 268). [2.268] Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat, a Allah vam obećava oprost odSebe i blagodat; a Allah je Sveobuhvatni, Znalac. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۗ ‌‌
Yu'utī Al-Ĥikmata Man Yashā'u ۚ Wa Man Yu'uta Al-Ĥikmata Faqad 'Ūtiya Khayan Kathīan ۗ Wa Mā Yadhdhakkaru 'Illā 'Ūlū Al-'Albābi (Al-Baqarah: 269). [2.269] Daje mudrost kome hoće. A kome se da mudrost, pa doista mu je dato mnogo dobro. Ane poučava se (niko), izuzev posjednici razuma. ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ۗ ‌‌ ‍‍
Wa Mā 'Anfaqtum Min Nafaqatin 'Aw Nadhart